3 500 senioren leren bankieren met tablet en smartphone

KBC wil digitale kloof helpen dichten voor alle klanten

In het kader van de Week van de Zorg organiseert KBC workshops over digitaal bankieren voor senioren. In kleine groepjes krijgen klanten ouder dan 55 uitleg over digitaal bankieren met KBC-Touch en KBC-Mobile Banking[1].

De klanten worden in kleine groepjes van maximaal 15 personen uitgenodigd in hun bankkantoor, waar ze persoonlijk, op hun maat en in hun tempo geholpen worden bij hun vragen over de KBC-toepassingen KBC-Touch en KBC-Mobile Banking. Ze komen met hun iPad en/of smartphone naar hun kantoor waar ze eerst een presentatie rond het gebruik en de mogelijkheden van KBC-Touch en KBC-Mobile Banking krijgen. Nadien worden ze begeleid bij het installeren van en het werken met beide applicaties. De 270 workshops worden georganiseerd tijdens de Week van de Zorg en in totaal zullen er 3 500 senioren aan de workshops deelnemen.

 

Digitalisering als maar belangrijker

Senioren zijn technologiebewust: 75% houdt via internet (Facebook, Skype, enz.) contact met familie, met de kleinkinderen bijvoorbeeld, en uit eigen onderzoek blijkt dat 59% van de 55-plussers een smartphone of tablet heeft[2].

Digitalisering is een belangrijk thema in de zorgsector dat daar een grote impact op zal hebben. Het congres Angels & Robots (10-03-2015), georganiseerd in het kader van de Week van de Zorg, had als thema de dynamiek tussen empathie en innovaties in de zorg.

Volgens officiële statistieken (Federaal Planbureau, 2013) vergrijst de Belgische bevolking in toenemende mate: in 2030 zal naar verwachting 22% van de bevolking 65 jaar en ouder zijn, tegenover 17% in 2010. Er wordt verwacht dat senioren steeds langer zelfstandig thuis zullen (moeten) blijven wonen.

Daarbij zal digitalisering een belangrijke rol spelen. Momenteel is er een nieuwe tak in de economie aan het ontstaan, de zogenaamde m-health. Die omvat allerhande nieuwe, innovatieve toepassingen om de thuiszorg efficiënt(er) te laten verlopen. Denk maar aan een draagbaar toestelletje (een zogenaamde wearable) dat de bloeddruk meet en de meetwaarden automatisch doorstuurt naar de huisarts.

KBC ondersteunt de trend van digitalisering en organiseert in het kader van De Week van de Zorg workshops voor senioren over digitaal bankieren, op maat van de senioren.

 

Digitale 55-plussers bij KBC

Hoewel 55-plussers niet geboren zijn in de digitale wereld, het zijn zogenaamde digital immigrants, zijn ze niet “digitaalvreemd”. Van alle digitale klanten bij KBC zijn ruim 17% 55-plussers. Onder digitale klanten verstaat KBC gebruikers van de app KBC-Touch en/of de app de KBC-Mobile Banking. Van alle KBC-klanten ouder dan 55 is 23,4% “digitaal”. Er zijn regionale verschillen merkbaar qua digitaliseringsgraad. In de regio Brabant bevinden zich de meeste “digitale 55-plussers”. Ruim 25% van de 55-plussers die klant zijn bij KBC in de regio Brabant, zijn “digitaal”. Het laagste aantallen digitale klanten vinden we in Oost-België (14,38%) en West-Vlaanderen (ruim 20%).

Leuk weetje: de oudste digitale klant bij KBC is 107 jaar, al zou het wel eens kunnen dat hij of zij bij het gebruik van de apps bijgestaan wordt door de (klein)kinderen of misschien zelfs achterkleinkinderen.

Op zondag 15 maart vindt de vierde Dag van de Zorg plaats, dé opendeurdag van de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen. Ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, onderzoekscentra en andere zorgorganisaties ontvangen geïnteresseerde bezoekers op een 150-tal locaties om ze wegwijs te maken in de veelzijdige zorgsector. Op www.dagvandezorg.be vindt u de deelnemende organisaties. KBC is sinds jaren sponsor van de organisatie Dag van de Zorg.

 

[1] KBC-Touch: met KBC-Touch, de opvolger van KBC-Online, wil KBC zijn klanten een nieuwe online-ervaring aanbieden die overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is. Bovendien zijn alle verrichtingen die vroeger alleen op een computer konden, voortaan ook op een tablet mogelijk.

KBC-Mobile Banking: met de app KBC-Mobile Banking kan de klant overal en altijd basisbankieren op zijn smartphone.

[2] Bron: enquête KBC De Wonderjaren 06-08-2014 (http://prez.ly/bih)

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium