Alle duurzame KBC-beleggingsfondsen krijgen Febelfin-kwaliteitsstandaard voor duurzaam beleggen

Alle duurzame KBC-beleggingsfondsen krijgen Febelfin-kwaliteitsstandaard voor duurzaam beleggen

KBC legt bijkomende eigen duurzaamheidsaccenten

Febelfin formuleerde - onder de vorm van een kwaliteitslabel - de minimale voorwaarden waaraan duurzame beleggingen moeten voldoen. Dat label moet de consument een houvast bieden bij de onderlinge vergelijking van duurzame producten van verschillende financiële instellingen. KBC sprak eerder al  haar steun uit voor het initiatief van Febelfin en toetst nu ook haar eigen duurzame beleggingsproducten aan de nieuwe standaard.

Uit die toetsing blijkt dat alle 65 duurzame beleggingsfondsen van KBC volledig voldoen aan de Febelfin-standaard en in een aantal gevallen zelfs verder gaan.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, verwelkomt de Febelfin-kwaliteitsstandaard: "De belegger verwacht vandaag open en eerlijke communicatie over het duurzaamheidsgehalte van de beleggingsproducten die zijn bank aanbiedt. Dankzij onze open dialoog en transparante communicatie met klanten en stakeholders over onze duurzaamheidsaanpak krijgen we  een duidelijk beeld van hun verwachtingen. Zo kunnen we van daaruit samen bouwen aan een betere en duurzamer samenleving. Ik ben blij dat deze jarenlange bekommernis van KBC nu ook binnen de financiële sector een draagvlak vindt. Dat alle duurzame fondsen van KBC het kwaliteitslabel van Febelfin mogen dragen, bevestigt de voortrekkersrol die KBC op dat vlak speelt.”

De uitsluitingscriteria van KBC liggen helemaal in de lijn van wat de Febelfin-kwaliteitsnorm voorschrijft. Voor heel wat sectoren hanteert KBC overigens criteria die een strengere inkleuring geven dan de nieuwe standaard. Zo hanteert KBC een volledige uitsluiting van fossiele brandstoffen uit haar duurzame fondsen, of het nu gaat om steenkool, bruinkool, olie of aardgas. De uitsluiting geldt bovendien zowel bij de winning, verwerking en transport, als bij het opwekken van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen. Dat schept duidelijkheid voor de klant: géén fossiele brandstoffen in zijn duurzaam fonds bij KBC.  Bijkomend voerde KBC een eigen beleidslijn in voor sectoren als de gokindustrie, ‘adult entertainment’ en bont- en lederverwerking.

Producenten van controversiële wapens, bedrijven die de Global Compact-principes van de Verenigde Naties schenden, tabaksproducenten, beleggingen in landbouwgewassen en vee en overheidsobligaties van controversiële landen worden sowieso geweerd uit alle KBC-beleggingsfondsen.

KBC werkt voortdurend verder aan zijn doelstellingen en beleidslijnen. Daarvoor doet KBC een beroep op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, internationaal erkende duurzaamheidsinstellingen en een netwerk van academici en duurzaamheidsspecialisten uit verschillende domeinen. Daarom juicht KBC toe dat Febelfin aangeeft de huidige minimumnormen in de toekomst met regelmaat te willen herzien en aanscherpen. Op die manier is de belegger er zeker van dat het label up to date blijft en de weerspiegeling vormt van de wijzigende maatschappelijke verwachtingen inzake duurzaamheid.

KBC is overigens één van de grondleggers van duurzaam beleggen. Klanten hebben al sinds 1992 toegang tot duurzame beleggingsfondsen en KBC breidt dat aanbod stelselmatig uit. Daarmee speelt het in op de voortdurend evoluerende verwachtingen van de samenleving, die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid duidelijk op de agenda hebben geplaatst. Het midden 2018 nog vernieuwde duurzaamheidskader van KBC geldt overigens niet enkel in België, maar groepswijd in alle landen waar KBC actief is.

 

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium