Bartel Puelinckx vervangt Luc Popelier als KBC Groep CFO.

Bartel Puelinckx vervangt Luc Popelier als KBC Groep CFO.

Met de goedkeuring van het Directiecomité en op advies van het Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep NV beslist om Bartel Puelinckx te benoemen tot nieuwe Chief Financial Officer en lid van het Directiecomité van KBC Groep. Hij zal Luc Popelier opvolgen, die ontslag nam om de functie van CEO van Hamburg Commercial Bank (Duitsland) op te nemen vanaf 1 september 2024.

De benoeming van Bartel Puelinckx gaat in op 1 september 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank.

 

Luc Popelier is KBC Groep CFO sinds mei 2021 en voordien ook tussen 2011 en 2017, en lid van het Directiecomité van KBC Groep sinds 2009.

Luc heeft een unieke carrièrekans buiten KBC Groep aanvaard: "Vanaf 1 september 2024 word ik de nieuwe CEO van Hamburg Commercial Bank. Tot dan zal ik met mijn volledige toewijding en inzet voor KBC Groep blijven werken, zoals ik dat de voorbije decennia heb gedaan, om de continuïteit van de dienstverlening aan analisten, investeerders en alle andere stakeholders te verzekeren."
Koenraad Debackere, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, reageerde als volgt op de vandaag aangekondigde verandering en benoeming: “Namens de Raad van Bestuur wil ik Luc Popelier oprecht bedanken voor zijn grote inzet en toewijding voor onze groep in zijn verschillende functies en bij verschillende entiteiten, alsook voor zijn inspanningen om de constructieve relaties met de investeerders en financiële analisten in de voorbije jaren te helpen opbouwen en koesteren. ​
Bartel Puelinckx, die een uitgebreide internationale ervaring heeft opgedaan in verschillende functies binnen onze Groep, is de juiste opvolger van Luc en zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het Directiecomité. Hij is goed geplaatst om in deze uitdagende tijden verder te bouwen aan sterke relaties met investeerders en financiële analisten. Onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en alle andere belanghebbenden kunnen gerust zijn: het Directiecomité heeft alle kennis en talent in huis om de vele veranderingen die de financiële sector doormaakt met vertrouwen tegemoet te zien en om op een scherpzinnige en correcte manier om te gaan met de vele uitdagingen waar onze groep voor staat."
Johan Thijs, CEO KBC Groep voegt hieraan toe: "Het is misschien voorbarig om nu al terug te blikken op Luc's jaren bij KBC Groep en onze samenwerking. Toch is een oprecht woord van dank voor Luc's toewijding, zijn onvermoeibare inzet voor onze groep in zijn verschillende functies en bij verschillende entiteiten, alsook voor zijn inspanningen om de sterke relaties met de investeerders en financiële analisten op te bouwen en te koesteren, volledig op zijn plaats."
Johan verwelkomt ook Bartel : "Ik ben ook blij te kunnen aankondigen dat we in Bartel Puelinckx een waardige opvolger hebben gevonden. Bartel heeft een bewezen track record binnen onze groep, zowel in België als in verschillende KBC-entiteiten in het buitenland en in verschillende functies. Hij kent het reilen en zeilen binnen onze groep. Hij was ook Chief Finance Officer voor KBC's Tsjechische dochter ČSOB van 2010 tot 2014. In 2014 keerde hij terug naar België waar hij benoemd werd tot Algemeen Directeur van KBC Group Finance en verantwoordelijk werd voor Group Finance, Group Tax en Financial Insights & Communication (Investor Relations). De wereld van financiën, investeerders en analisten is zeker niet nieuw voor hem. ​ Zijn jarenlange ervaring en uitgebreide contacten met bedrijven, klanten en andere stakeholders in binnen- en buitenland zullen hem goed van pas komen als nieuwe CFO. ​ Samen met mijn collega's van het Directiecomité kijk ik ernaar uit om hem te verwelkomen in het Directiecomité van KBC Groep en met hem samen te werken als CFO."

Bartel Puelinckx

Na een opleiding in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven) en Rechten (ULB) startte Bartel Puelinckx (°16/12/1965) zijn loopbaan in 1992 bij Kredietbank op de dienst Buitenlandse Handel.

In 2002 werd hij bij KBC Bank groepswijd relatiebeheerder voor de belangrijkste multinationale ondernemingsklanten. Van 2006 tot 2010 werkte hij voor K&H, de Hongaarse bankdochter van KBC groep, waar hij achtereenvolgens verantwoordelijk was voor het segmentbeheer Corporate Banking en vanaf 2007 als lid van het directiecomité van K&H, Human Resources management en Kredietbeleid onder zijn hoede nam.

Van 2010 tot 2014 werkte hij als Chief Finance Officer voor CSOB, de Tsjechische bankdochter van KBC en was hij verantwoordelijk voor Finance Management, Asset & Liability Management, Credit Management en Investor Relations. Hij bereidde er destijds de geplande beursintroductie van CSOB voor. Sinds 2010 was hij ook lid van de Raad van Bestuur van CMSS (dochterbank gespecialiseerd in woningfinancieringen) en vertegenwoordigde hij in die Raad CSOB als belangrijkste aandeelhouder.

In juli 2014 keerde hij terug naar België waar hij benoemd werd tot algemeen directeur Groep Finance KBC Groep. Hij was verantwoordelijk voor Groep Finance, Groep Tax and Financial Insights & Communication (Investor Relations).

In september 2016 werd hij benoemd tot CEO van KBC Securities NV en sinds 1 mei 2019 tot Algemeen Directeur Groep Compliance , rechtstreeks rapporterend aan de KBC Groep Chief Risk Officer.

Bartel is gehuwd en heeft 3 kinderen.

 

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Persbericht Persbericht.pdf - 191 KB

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium