Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder in tweede halfjaar 2021

Ook volume KBC/CBC-spaarrekeningen groeit verder aan

Door de laag blijvende rente en de goede prestaties van de beurzen in 2021, blijven de klanten in toenemende mate de weg vinden naar het beleggingsaanbod van KBC en CBC.

 • Het aantal startende beleggers blijft toenemen dankzij de laagdrempelige digitale oplossingen en een gepersonaliseerde aanpak.
 • KBC/CBC-klanten kiezen er meer en meer voor hun financieel vermogen te ‘laten’ beleggen door KBC-experten via de gemengde en multisignaalfondsen (Expertease). Een duidelijk teken van vertrouwen in de KBC- beleggingsexpertise. De recente keuze voor meer aandelengewicht draagt verder bij tot sterke rendementen voor 2021.
 • Het aantal Bolero-transacties ligt in tweede jaarhelft nog altijd 115% hoger dan in pre-coronatijden. Ook het aantal nieuwe Bolero-beleggers blijft toenemen (+119%). 36% van de nieuwe Bolero-klanten is jonger dan 30. Het aantal Matti-beleggers is op één jaar met 45% gestegen.

Tegelijkertijd bleef ook de gereglementeerde spaarrekening voor velen een vaste waarde. Net zoals de voorbije jaren blijft de stijgende trend zich doorzetten. Eind 2021 liep het gecombineerde volume bij KBC en CBC samen verder op tot 53,79 miljard euro. Dat is een stijging met 1,50 miljard euro (+ 2,9%) ten opzichte van 30 juni 2021 en een stijging met 3,75 miljard euro (+ 7,5%) tegenover een jaar geleden.

Het aantal beleggers blijft toenemen

 • Digitale toepassingen in KBC/CBC Mobile helpen de beleggingsdrempel te overwinnen. Het gespreid instappen met kleine bedragen maakt beleggen steeds toegankelijker. Een goed voorbeeld is “beleggen met je wisselgeld”. Hier worden betalingen afgerond naar de bovenliggende euro en automatisch belegd in een beleggingsplan. Zowel het aantal klanten met “beleggen met je wisselgeld” als met een traditioneel beleggingsplan (mogelijk vanaf €25 per maand) kende opnieuw een mooie stijging.
 • In 2021 werden 2 nieuwe digitale processen gelanceerd: langetermijnsparen tak 23 en pensioensparen (Pricos) met advies.
 • Het afstandsbankieren heeft door Corona een sterke vlucht genomen en is ook voor beleggingsklanten een blijver geworden.
 • Voor de meer vermogende belegger lanceerde KBC eind 2020 een nieuwe service, de Premium Service, die door de klanten goed werd onthaald. De klant kan opteren voor een ‘laten’-aanpak waarbij op basis van de comfortzone van de klant gekozen wordt voor globale gemengde fondsen of voor multisignaalfondsen (Expertease), eventueel aangevuld met een trendfonds. Ook de traditionele ‘samen’-aanpak, waarbij de portefeuille door de klant in samenspraak met de relatiebeheerder wordt samengesteld, is mogelijk.
 • De beleggingstoepassingen en beleggingsinformatie in KBC/CBC Mobile en KBC/CBC Touch worden stelselmatig uitgebreid. Het gebruik van deze digitale toepassingen blijft ook sterk toenemen.
 • Diversificatie over verschillende beleggingsvormen is belangrijk gezien de regelmatig wijzigende fiscaliteit. Hierdoor neemt het aandeel van beleggingsverzekeringen toe. De klanten appreciëren ook de KBC-verzekeringsoplossingen die voor gemoedsrust zorgen (bv hospitalisatieplan of overlijdensverzekering).
 • Gezien het aanhoudend lagerenteklimaat bleef de interesse in termijnbeleggingen laag.

 

Blijvend sterke belangstelling voor beleggen & de beurs: Bolero, Bolero Crowdfunding & Matti

 • Ook in de tweede jaarhelft kende Bolero een aanhoudend sterke groei van beleggers, de groei lag iets lager dan in 2020 (-12%), maar wel nog 119% hoger dan pre-corona tijden. Sinds begin 2021 nam het totaal aantal Bolero-klanten opnieuw met bijna een derde toe (27%).
 • In de tweede jaarhelft lag het aantal transacties op hetzelfde hoge niveau als in 2020 en nog steeds 115% hoger dan pre-coronatijden.
 • Ook in de 2e helft van 2021 verwelkomde Bolero vooral jonge, startende beleggers: 36% van de nieuwe klanten is jonger dan 30 jaar, 60% is jonger dan 40 jaar.
 • Ook Matti, de slimme beleggingsassistent van Bolero, blijft mooi groeien: sinds begin 2021 nam het aantal Matti-beleggers met 45% toe. De in Matti geïnvesteerde assets under management verdubbelden op een jaar tijd, enerzijds gedreven door extra investeringen, alsook door de marktevoluties.
 • Een op de drie Matti-klanten beschikt over meerdere portefeuilles. De flexibiliteit van het concept laat hen immers toe om te beleggen voor verschillende doelen, zoals reizen, beleggen voor kleinkinderen, een financiële buffer aanleggen voor later,… De meest populaire beweegredenen om verschillende portefeuilles te creëren, zijn diversificatie op basis van looptijd, risicoprofiel en thematische voorkeur. 85% van de Matti-beleggers geeft een of meerdere voorkeuren mee voor hun portefeuille. De meest populaire voorkeuren zijn: duurzaamheid, technologie en Europa.
 • Ook bij Bolero Crowdfunding was er een sterke belangstelling voor crowdlending (= obligaties van Belgische kmo’s) in 2021. Het crowdlendingplatform van KBC haalde bijna 17 miljoen euro op voor 18 Belgische bedrijven, ruim een verdubbeling ten opzichte van 2020 en 2019.
 • Als dank aan alle Bolero-fans voor de Spaargids-award van “Beste Beleggersbank” die Bolero vorige maand in ontvangst mocht nemen, doet Bolero een extra inspanning aan het begin van het nieuwe jaar. 

Bestaande Boleroklanten krijgen het makelaarsloon voor uitgevoerde aankooporders tijdens de maand januari 2022 terugbetaald in de vorm van gratis makelaarsloon (met een maximum van 200 euro). Voor wie Bolero-klant wordt tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022  geldt dit voordeel voor aankooporders tijdens de eerste 3 maanden na de opening van hun Bolero-rekening (eveneens met een maximum van 200 euro).

 

Duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen zetten hun steile klim verder

 • KBC en CBC zien de marktbeweging naar duurzame & maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen verder versnellen. Beleggers hechten steeds vaker belang aan ecologische en sociale criteria bij het beheer van hun vermogen. Vandaag kiest meer dan de helft van onze Belgische beleggers voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord fonds en is de inleg in dergelijke fondsen in twee jaar tijd verdrievoudigd. Voor Q3 van dit jaar bedraagt dit cijfer 22,2 miljard euro.
 • Voor de duurzame & maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen hanteert KBC AM al enkele jaren een strikte beleidslijn met nultolerantie voor fossiele brandstoffen. In deze fondsen worden namelijk naast thermische steenkool ook alle andere fossiele brandstoffen zoals olie en gas uitgesloten, net als kernenergie. Enkel hernieuwbare én veilige energiebronnen zijn toegelaten in de duurzame & maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.
 • Ook binnen de conventionele beleggingsfondsen zetten we stappen om de klimaatimpact te milderen. Zo voerden KBC en CBC op 1 januari 2021 een strenge beleggingspolitiek in voor zowel de beleggingsfondsen van KBC Asset Management (KBC AM) als de eigen investeringsportefeuille: mijnbouwbedrijven die steenkool* ontginnen werden vanaf dan uitgesloten uit àlle beleggingsfondsen, net als nutsbedrijven die meer dan 25% van hun elektriciteitsproductie uit steenkool halen. Vanaf 1 juli 2021 viel die laatste drempel weg en werd ook voor nutsbedrijven een nultolerantie ingevoerd.

* Met uitzondering van steenkool voor staalproductie, omdat op vandaag voor dat productieproces geen valabel energetisch alternatief beschikbaar is.

 • Bovendien wijzigden KBC en CBC op 11 november 2021 het beleggingsbeleid van Pricos & Pricos Defensive (de pensioenspaarfondsen van KBC). Deze beleggen nu enkel nog in maatschappelijk verantwoorde activa, met een nultolerantie voor fossiele brandstoffen. Ook hier maakten KBC en CBC een bewuste keuze voor het klimaat, meer dan ooit voor de lange termijn !

 

De spaarrekening bleef niettemin een vaste waarde in 2021

 • De gereglementeerde spaarrekening bleef ook in 2021 aangroeien: eind 2021 bedroeg het spaargeld bij KBC en CBC samen 53,79 miljard euro.
 • Dat is een stijging met 1,50 miljard euro (+ 2,9%) ten opzichte van 30 juni 2021 en een stijging met 3,75 miljard euro (+ 7,5%) tegenover een jaar geleden.

 

Totaal inlagen op gereglementeerde spaarrekeningen bij KBC en CBC in België:

(Indien je KBC-cijfers correct wil vergelijken met die van andere financiële instellingen actief over heel België, dien je rekening te houden met zowel de KBC- als CBC-cijfers.)

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en CBC samen:

 • 31/12/2021:       53,79 miljard euro
 • 30/06/2021:       52,29 miljard euro
 • 31/12/2020:      50,04 miljard euro

Opgesplitst per regio

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en KBC Brussels (actief in Vlaanderen en Brussel):

 • 31/12/2021:       49,08 miljard euro
 • 30/06/2021:      47,75 miljard euro
 • 31/12/2020:      45,73 miljard euro

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen CBC (actief in Wallonië) :

 • 31/12/2021:       4,71 miljard euro
 • 30/06/2021:       4,54 miljard euro
 • 31/12/2020:      4,31 miljard euro
Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium