KBC Groep: uitzonderlijk sterk resultaat van 855 miljoen euro in het tweede kwartaal

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Tegen de achtergrond van een sterke economische groei, lage inflatie, een stijgende euro en lage rentevoeten boekte KBC in het tweede kwartaal van 2017 met een nettowinst van 855 miljoen euro een uitzonderlijk sterk resultaat. Het tweede kwartaal omvatte stevige totale opbrengsten en een aanzienlijke terugname van waardeverminderingen op kredieten. Ons resultaat voor de eerste jaarhelft steeg daardoor tot 1 485 miljoen euro, een derde hoger dan de 1 113 miljoen euro in de eerste helft van 2016. Bovendien bleven onze krediet- en depositovolumes groeien in het tweede kwartaal van 2017 en onze solvabiliteitspositie en liquiditeit bleven stevig. In overeenstemming met ons dividendbeleid zullen we op 17 november 2017 een interimdividend van 1 euro per aandeel uitkeren.

Zie volledig persbericht en perspresentatie in bijlage.

 

Financiële hoofdlijnen van het tweede kwartaal van 2017

  • In onze kernmarkten en kernactiviteiten bleef zowel ons bank- als ons verzekeringsbedrijf sterk presteren.
  • Op vergelijkbare basis stegen de kredieten en deposito´s van klanten verder in alle divisies. De kredieten en deposito´s stegen telkens met 2% kwartaal-op-kwartaal en met respectievelijk 4% en 8% jaar-op-jaar.
  • De nettorente-inkomsten – onze belangrijkste inkomstenbron – stegen licht (0,3%) tegenover vorig kwartaal (zelfs na een technische shift naar het trading- en reëlewaarderesultaat), maar daalden met 4% ten opzichte van een jaar eerder. De nettorentemarge daalde naar 1,86%, 2 basispunten minder dan het vorige kwartaal en 8 basispunten minder tegenover een jaar eerder.
  • Jaar-op-jaar stegen de premie-inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten met 6%, terwijl de claims met 9% daalden. Bijgevolg bedroeg de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor het eerste halfjaar van 2017 een uitzonderlijke 84%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 12% tegenover het vorige kwartaal en met 26% tegenover het hoge niveau van een jaar geleden.
  • Onze nettoprovisie-inkomsten bleven sterk en stegen met 19% jaar-op-jaar, vooral dankzij onze assetmanagementactiviteiten. In vergelijking met het vorige kwartaal daalden de nettoprovisie-inkomsten lichtjes met 2%.
  • Onze andere inkomstenposten samen stegen met 15% kwartaal-op-kwartaal en met 4% jaar-op-jaar, vooral dankzij een hoog trading- en reëlewaarderesultaat.
  • Onze exploitatiekosten waren aanzienlijk lager dan in het eerste kwartaal, waarin het grootste deel van de bankenheffing voor het hele jaar geboekt werd. Zonder die heffing stegen de kosten met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 5% jaar-op-jaar. Na gelijke spreiding van de bankenheffing over het jaar en na uitsluiting van bepaalde niet-operationele elementen, bedroeg onze aangepaste kosten-inkomstenratio voor het eerste halfjaar van 2017 een comfortabele 53%.
  • In het tweede kwartaal werden voor 78 miljoen euro waardeverminderingen op kredieten teruggenomen. Dat was vooral toe te schrijven aan de terugname van waardeverminderingen van 87 miljoen euro in Ierland en de algemeen heel lage waardeverminderingen in alle andere landen. Daardoor bedroegen onze kredietkosten een erg gunstige -0,10% in de eerste jaarhelft van 2017 (een negatief getal duidt op een positieve invloed op het resultaat).
  • Onze liquiditeitspositie en onze kapitaalbasis bleven stevig, met een common equity ratio van 15,7% (fully loaded, Deense Compromismethode) ondanks het feit dat United Bulgarian Bank en Interlease voor de eerste keer geconsolideerd werden.

Johan Thijs, Groeps-CEO:

"We gingen door op ons elan van het eerste kwartaal en zetten in het tweede kwartaal opnieuw een uitstekend resultaat neer dankzij stevige inkomsten – met solide nettorente-inkomsten, stevige nettoprovisie-inkomsten en hoge trading- en reëlewaarderesultaten – en de terugname van waardeverminderingen op kredieten, vooral in Ierland. Dat alles resulteerde in een uitzonderlijk sterke nettowinst van 855 miljoen euro in het tweede kwartaal. Samen met de 630 miljoen euro van het eerste kwartaal brengt dat ons nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2017 op 1 485 miljoen euro, een stijging van 33% ten opzichte van het resultaat voor de vergelijkbare periode van 2016.

Het tweede kwartaal was ook belangrijk op strategisch vlak. Ten eerste rondden we de overname af van United Bulgarian Bank en Interlease. Daardoor zetten we een zeer grote stap vooruit in Bulgarije, een van onze zes kernlanden. We zijn nu een belangrijke marktspeler op deze kernmarkt en zullen een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de bank-, verzekerings-, assetmanagement- en leasingactiviteiten in dat land.

Ten tweede hebben we onze 'Digital First’-strategie in Ierland uiteengezet op een Investor Visit Event in Dublin op 21 juni. We gaven er ook een update van onze groepsstrategie, ons kapitaalaanwendingsplan en onze financiële guidance. We hebben onze geüpdatete strategie samengevat in de slogan 'Meer van hetzelfde, maar dan anders'. Het betekent dat we ons zeer succesvolle bedrijfsmodel en onze strategie grotendeels ongewijzigd laten, maar wel aanpassen aan de nieuwe digitale realiteit. Daarbij zullen onze klanten het tempo van de verandering aangeven.

Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders ten goede komen, en daar zetten al onze medewerkers zich voor in. Ten slotte wens ik alle stakeholders nogmaals te danken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen bij het helpen realiseren van hun doelstellingen en wensen.”

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium