Groeiend aantal KBC-klanten geniet van EPC-korting woningkrediet

Succesvol pilootproject voor begeleiding energierenovatietraject krijgt vervolg.

Wie sinds begin dit jaar in Vlaanderen een woning met een lage energiescore aankoopt, is verplicht om die binnen de 5 jaar grondig te renoveren. Om de klanten daarbij te helpen, geeft KBC[1] sinds midden december 2022 een EPC-korting op hun nieuwe woningkrediet. De klant die een woningkrediet afsluit, krijgt een tariefkorting voor de resterende looptijd wanneer hij - binnen de 7 jaar na aankoop van een pand - renovaties uitvoert die leiden naar een energiezuinig label A of B. Ook bij de aankoop, bouw of verbouwing van een woning met een goede energieprestatie krijgt de klant die korting bij het afsluiten van een woningkrediet.

De voorbije 2 maanden kreeg een kwart van de toegekende woningkredieten al meteen een EPC-korting, en kreeg ruim 60% de contractuele belofte dat KBC die korting toekent van zodra het EPC-label A of B gehaald is.

KBC stelt ook vast dat steeds meer jongere[2] klanten een woningkrediet afsluiten (van 40% in 2017 naar 60% eind 2022).

Energetische technieken (zonnepanelen, thuisbatterij, warmtepompen e.d.) installeren is cruciaal om een woning een energielabel A of B te geven. Ook hier wil KBC de klanten stimuleren om hun woning zo energie-efficiënt te maken. Eind vorig jaar startte KBC bij 300 medewerkers een pilootproject dat dergelijke renovatietraject coördineert, begeleidt en uitvoert in samenwerking met gespecialiseerde externe professionele partners. Omwille van de ruime interesse in dergelijke oplossing en om het proces verder te optimaliseren, rolt KBC binnenkort op nog ruimere schaal een vervolgproject uit.

 

[1] Klanten van KBC Brussels en CBC krijgen eveneens deze tariefkorting.

[2] Klanten jonger dan 35 jaar.

Het EPC-label: sleutel tot een goedkoper woningkrediet

Een marktonderzoek van KBC in februari 2023 bij 1.000 respondenten verspreid over diverse leeftijdsgroepen in België toont aan dat er nog heel wat onwetendheid heerst over het EPC-certificaat. Zo goed als iedereen vindt het belangrijk dat de eigen woning energiezuinig is, maar heel wat woningeigenaars hebben een vertekend beeld.

 • Bij de woningen ouder dan 50 jaar bestempelt bijna driekwart van de eigenaars die woning als ‘(matig) energiezuinig’.
 • Nochtans kent 1 op 2 de EPC-score van de eigen woning niet – een percentage dat bij eigenaars van oudere woningen (> 20 jaar) zelfs oploopt tot 85%.

Het EPC-label vormt nochtans een factor waarmee de klant rechtstreeks aanspraak kan maken op tariefkorting voor een KBC-woningkrediet. Concreet:

 • Wie een woning met energielabel C, D, E of F koopt of verbouwt en die binnen de 7 jaar naar een label A of B opwaardeert, krijgt vanaf dan respectievelijk 10 of 5 basispunten korting voor de resterende looptijd van het krediet.
 • Wie een pand aankoopt of verbouwt dat al over een label A of B beschikt, krijgt die korting onmiddellijk.

Voor de klant vormt dat een niet ter verwaarlozen financieel voordeel. Wie bv. een woning met energielabel A koopt met een hypothecaire lening van 200.000 euro en een looptijd van 20 jaar heeft na 20 jaar in totaal circa 2.300 euro korting gekregen op de totale kost van het woningkrediet. Bij een label B is dat ongeveer 1.150 euro.

 

EPC-korting beantwoordt duidelijk aan behoefte

De EPC-korting op een woningkrediet beantwoordt duidelijk aan een behoefte van de consument:

 • Bijna de helft van de woningen (zowel huizen als appartementen) kreeg geen onmiddellijke energiekorting maar wel de contractuele belofte om die korting binnen de 7 jaar te verwerven.

Het gaat hier om woningen met de minder goede energiescores, die ook het leeuwenaandeel van de woningmarkt vormen.

 • 16% van de kredieten met directe energiekorting van 10 basispunten waren bestemd voor panden met een A-label, en 11% van de kredieten kregen 5 basispunten korting voor aankoop van een pand met B-label.

Wie binnen de 7 jaar een B-pand naar niveau A tilt, krijgt bovendien vanaf dan ook 10 basispunten korting voor de resterende looptijd.

Sinds 2017 is het aandeel van jongere klanten dat een woningkrediet aangaat bij KBC stelselmatig gestegen: van circa 40% naar bijna 60% eind vorig jaar.

Dat vertaalt zich tegelijk in een verlenging van de looptijden. In dezelfde periode steeg het aandeel van de woningkredieten met lange looptijd (> 20 jaar) van ongeveer 30% naar 60%, deels ook het gevolg van de stijgende rente de voorbije maanden.

Het succes van de woningkredieten met EPC-korting is ook het gevolg van de samenstelling van het woningpark in ons land.

 • Open bebouwingen zijn duidelijk het minst energie-efficiënt: zij vertegenwoordigen bijna de helft (45%) van de F-woningen, terwijl bijna de helft van de B-panden een appartement is.
 • Hoe recenter de woning echter, hoe beter de energiescore: een woning met label A dateert gemiddeld van 2001, een woning met label F dateert gemiddeld van 1954.

Die percentages krijgen ook een weerslag in de kredietverlening:

 • Van alle appartementen die KBC in 2022 financierde, had 3 op 5 al een A- of B-label. Bij woningen ligt dat aantal met slechts 1 op 3 duidelijk lager.

 

Pilootproject bij KBC-medewerkers sterk gestart

Om een woning met een minder gunstige energiescore te kunnen opwaarderen naar label A of B zijn uiteraard investeringen nodig. Naast de ‘quick wins’ zoals betere isolatie en hoogrendementsglas zijn technologische aanpassingen vaak een bepalende factor om op het beste niveau te geraken en van een maximale energiekorting op het woningkrediet te kunnen genieten.

Daarom startte KBC eind vorig jaar een pilootproject. Een 300-tal medewerkers kunnen – in nauwe samenwerking met gespecialiseerde externe professionele partners - zonnepanelen én/of een thuisbatterij installeren in hun woning. Een slim energiemanagementsysteem vormt een integraal onderdeel van de installatie. Het voorafgaand haalbaarheidsonderzoek, de offerte-aanvraag, de technische installatie en de nazorg lopen via deze KBC-partners die de kandidaat-renoveerder alle praktische zorgen uit handen nemen. KBC kan dan weer op zijn beurt instaan voor de gepaste financierings- en verzekeringsformules.

 • De interesse overtrof ruimschoots de verwachtingen. Na drie dagen werd de inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten.
 • De eerste installaties staan ingepland voor begin maart.

Om doorheen het integrale traject de wisselwerking tussen de KBC-partners op punt te stellen en om de betrokkenheid met de deelnemers aan het pilootproject te verfijnen, schakelt KBC weldra een versnelling hoger. In de komende weken krijgen nog eens honderden KBC-medewerkers de kans om zich te laten begeleiden bij de installatie van energetische technieken. Dankzij een volledig gecoördineerde aanpak biedt KBC hen – en op termijn ook de klanten - de kans om tijd en geld te besparen en neemt KBC zijn rol op als één van de drijvende krachten voor een duurzamere samenleving.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium