Hans Dewachter (NBB) volgt vanaf 15 november 2020 Jan Van Hove op als hoofdeconoom van KBC Groep.

Jan Van Hove muteert op 1 januari 2021 naar KBC Verzekeringen waar hij vanaf 1 juli 2021 Hans Verstraete opvolgt als Algemeen Directeur KBC Verzekeringen en lid van het Management Committee KBC Divisie België.

Hans Dewachter is momenteel Senior adviseur macro-prudentieel beleid binnen de afdeling Financiële Stabiliteit, AML en prudentieel toezicht banken  van de Nationale Bank van België,  en hoogleraar (deeltijds) in de financiële economie aan de Universiteit van Leuven, waar hij een masteropleiding Macro-Finance geeft. Hij start in zijn nieuwe functie bij KBC op 15 november 2020 en zal Jan Van Hove vervangen als hoofdeconoom.

Jan Van Hove muteert op 1 januari 2021 naar KBC Verzekeringen waar hij vanaf 1 juli 2021 Hans Verstraete opvolgt als Algemeen Directeur KBC Verzekeringen en lid van het Management Committee van KBC Divisie België.

Hans Verstraete, sinds 2012 lid van het Management Committee van KBC Divisie België en verantwoordelijk voor verzekeringen, heeft de wens te kennen gegeven om zijn actieve beroepsloopbaan bij KBC in de loop van 2021  te beëindigen.

Hans Dewachter  (24/09/1966) behaalde een Ph.D. in economie (KU Leuven, 1993). Nadien bekleedde hij verschillende onderzoeksposities aan Europese universiteiten en onderzoekscentra. In 1996 werd hij professor in financiële economie aan de KU Leuven en was hij ook verbonden aan andere universiteiten, waaronder RSM en ERIM (Rotterdam). Hij publiceerde in diverse gerenommeerde economische tijdschriften, waaronder  JMCB, JCF, JFQA, EER, en RoF en was zeer actief op verschillende internationale onderzoeksfora en -conferenties (o.a. EEA, AEA, NBER, Cesifo). 

In 2011 trad hij toe tot het Departement Studiën, de onderzoeks- en analyseafdeling van de Nationale Bank van België (NBB). Hij nam al snel meer beleids- en managementverantwoordelijkheden op zich binnen de NBB: eerst als afdelingshoofd van de groep Financiële markten en rekeningen van de NBB en vervolgens als senior coördinator voor het macro-prudentieel beleid in de dienst Financiële stabiliteit, AML en prudentieel beleid banken. Sinds 2016 is hij als Senior coördinator macroprudentieel beleid nauw betrokken bij de voorbereiding, de uitwerking en implementatie van het macro-prudentieel beleid van de NBB.  In deze functie participeerde hij tot voor kort ook in verschillende belangrijke beleidsvoorbereidende- en technische comités op Europees niveau, waaronder het FSC van de ECB en het ATC van het ESRB (ECSR), die het macro-prudentieel toezichtsbeleid op Europees niveau ondersteunen en mee vorm geven. Hij is vertrouwd met de Belgische en Europese (macro-prudentiële) beleidsvormingsprocessen en overlegde op regelmatige basis met nationale en internationale beleidsmakers en regelgevers waaronder de ECB, de Europese Commissie, de EBA en de ESRB.  Hij heeft in deze functies een grote expertise verworven op het gebied van (macro-)financiële analyse, regelgeving en beleid, in het bijzonder met betrekking tot de banksector.

Hij is momenteel senior coördinator macro-prudentieel beleid bij de Nationale Bank van België en hoogleraar (deeltijds) in de financiële economie aan de Universiteit van Leuven, waar hij in de masteropleiding het vak  Macro-Finance doceert .

In zijn nieuwe functie als hoofdeconoom bij KBC zal hij het team van economen in het hoofdkantoor van KBC aansturen alsook de internationale groepswijde samenwerking van economen bij KBC. Hans blijft verbonden aan de KU Leuven.

 

Jan Van Hove (°26/11/1976) behaalde een Ph.D. in economie aan de KU Leuven. Sinds september 2016 is hij general manager en hoofdeconoom van KBC Groep en sinds september 2019 lid van de supervisory board van K&H Bank Zrt. Tevens is hij (deeltijds) professor internationale economie aan de KU Leuven en was eerder verbonden aan o.a. de University of Michigan, de Université Libre de Bruxelles, de Université Catholique de Louvain en de Antwerp Management School. Jan is tevens voorzitter van de Economische Commissie van het VBO en erevoorzitter van het International Network for Economic Research. Hij is gespecialiseerd in internationale macro-economie en internationale handel.

 

Hans Verstraete  (°18/07/1957) is licentiaat-doctorandus TEW (toegepaste economische wetenschappen) en gradueerde in de fiscale wetenschappen. Hij begon zijn loopbaan in 1982 bij Nateus Verzekeringen en werd er vanaf 1995 CEO en voorzitter van het Directiecomité. In 2008 werd hij benoemd als lid van het Directiecomité van Ethias en in 2009 als vice-CEO. Sinds 1 juni 2012 was hij lid van het Management Committee van KBC Divisie België waar hij verantwoordelijk is voor verzekeringen.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium