• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  Investeren in de toekomst: als particulier beleggen in rusthuizen

  Maandag 3 maart 2014 — KBC biedt vanaf vandaag een nieuwe beleggingsverzekering aan waarbij achterliggend wordt belegd in vijf rusthuizen: KBC-Life Residential Real Estate.

  Vandaag is de vraag naar rusthuisbedden erg hoog. Gezien de vergrijzing en de stijgende vraag naar een betere gezondheidszorg zal die vraag ook blijven toenemen. De nood aan rusthuizen neemt toe, terwijl het aanbod slechts geleidelijk stijgt. Om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen, worden almaar vaker rusthuizen gebouwd. Net die toenemende investeringen in de bouw van rusthuizen bieden heel wat interessante opportuniteiten voor de belegger. Het is een stabiele groeimarkt en door het tekort aan rusthuisbedden is er nauwelijks leegstand. Een ideale uitgangssituatie dus voor de belegger.

  Beleggingsverzekering in rusthuizen

  KBC biedt onder de koepel van een beleggingsverzekering een nieuw Tak 23-fonds aan dat het particulieren mogelijk maakt ook in rusthuizen te beleggen. Dat segment is voor de particuliere belegger doorgaans niet gemakkelijk toegankelijk gezien het vereiste hoge startkapitaal. Via KBC-Life Residential Real Estate wil KBC die drempel aanzienlijk verlagen en beleggen in rusthuizen mogelijk maken voor iedereen. Vastgoed zorgt voor een bijkomende diversificatie in de beleggingsportefeuille.

  Technische modaliteiten

  KBC-Life Residential Real Estate is een Tak23-beleggingsfonds, met driemaandelijkse opvraagbaarheid, dat zich richt op de dynamische belegger met een beleggingshorizon op lange termijn.

  Andere modaliteiten van KBC-Life Residential Real Estate:

  KBC-Life Residential Real Estate (dynamisch fonds met risicoklasse 2 op een schaal van 0 tot 6) is een beleggingsfonds van KBC Verzekeringen, dat wordt aangeboden onder KBC-Life Alternative Investments, een Tak 23-levensverzekering. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan residentieel vastgoed. De initiële inschrijvingsperiode loopt van 3 maart tot en met 8 mei 2014 met betaaldatum 8 mei.

  Het doel van het beleggingsfonds is om een meerwaarde te realiseren, maar de netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds kan schommelen. Het financiële risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het beleggingsfonds wordt gedragen door de verzekeringnemer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgarantie.

  Instapkosten

  3% instapkosten en de wettelijk verplichte 2% verzekeringstaks

  Uitstapkosten

  0%

  Minimuminlage

  2.500 euro

  Lopende kosten

  1,25%

  Meer gegevens vindt u in het beheersreglement en op de productfiche, beschikbaar via onze website www.kbc.be of bij uw KBC-tussenpersoon. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – Bankrekening 730-0042006-01 – FSMA 038571 A – IBAN BE43 7300 0420 0601– BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC Groep.

  Contacteer ons

  Ilse De Muyer

  Corporate Communication Manager