KBC Bank Ierland verkoopt deel van zijn legacy- portefeuille bedrijfskredieten en kredieten-voor-verhuur aan Goldman Sachs

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Vanochtend bereikte KBC Bank Ierland een overeenkomst met Goldman Sachs over de verkoop van een kredietportefeuille van grosso modo 1,9 miljard euro. Deze portefeuille bestaat uit

 -        Non-performing kredieten aan ondernemingen in Ierland

-        Non-performing woningkredieten aangegaan voor verhuurpanden in Ierland

-        Performing en non-performing woningkredieten aangegaan voor verhuurpanden in het Verenigd Koninkrijk

en werd verkocht aan entiteiten (Beltany Property Finance DAC, Tramore Funding DAC en Banna Funding DAC) opgericht en gefinancierd door Goldman Sachs.

Dankzij deze transactie daalt het NPL-niveau van KBC Bank Ierland met circa 40% en vermindert de NPL-ratio aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 met ongeveer 11%punten tot zowat 25% pro forma (komende van een gerapporteerde 35,6% aan het einde van 2kw2018).

De transactie resulteert naar verwachting in een netto P&L-impact van +14 miljoen euro (gebaseerd op 1kw18 cijfers en na verrekening van de kosten verbonden aan de transactie) en een vrijgave van risicogewogen activa bij KBC Groep van ongeveer 0,4 miljard euro, wat leidt tot een verbetering met 7 basispunten van de CET1-ratio van KBC Groep.

In het verlengde daarvan herbevestigt KBC zijn eerdere guidance van een netto-vrijgave van 100 tot 150 miljoen euro aan kredietafschrijvingen voor KBC Bank Ireland voor het volledige boekjaar 2018.

De transactie zal waarschijnlijk worden afgerond in het 4e kwartaal van 2018.

Voorafgaand aan de afronding van de transactie zal KBC Bank Ierland alle betrokken klanten informeren over de overdracht van hun krediet(en) en hen bevestigen dat bestaande wettelijke en regelgevende beschermingen gehandhaafd blijven. Pepper Asset Servicing zal na de afronding van de transactie, de kredieten verder opvolgen namens de koper.

 

 

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, verwelkomt de transactie van vandaag:

KBC Bank Ierland heeft in de voorbije jaren zijn legacy portefeuille van non-performing (bedrijfs)kredieten organisch afgebouwd. In de laatste maanden echter merkten we een toenemende belangstelling van de internationale financiële markten voor blootstellingen aan non-performing kredieten. Dat is een duidelijke markttrend. KBC wil de afbouw van de non-performing kredieten versnellen door in te spelen op deze toegenomen belangstelling in de markt.

In het eerste kwartaal van dit jaar onderzochten we de meningen over marktwaarderingen voor dergelijke portefeuille. Na deze oefening en op basis van de waarde van de portefeuilles beslisten we om met een vertrouwelijke procedure verder te gaan. Zo slaagden we erin de efficiëntie te bewaren en de mogelijke verstoring van onze bedrijfsactiviteit en de uitvoering van ons strategisch plan in Ierland tot een minimum te beperken. 

De verkoop van sub-portefeuilles past volledig in de strategie en de ambities van de bank.  Het zal KBC Bank Ierland helpen om een daling vande NPL-ratio met ongeveer 11%punten (t.o.v. van einde 2kw2018) te realiseren, waardoor haar lopende inspanningen om de NPL te verminderen nog worden versterkt. Bovendien zal de verkoop van de Britse woningkredietportefeuille voor het verwerven van huurpanden KBC Bank Ierland toelaten om zich volop te concentreren op de Ierse “digital first’-kernstrategie voor de (Ierse) retail- en micro-KMO markt, en bijdragen tot het verminderen van de risico’s gekoppeld aan de Brexit. Tegelijkertijd leidt de transactie tot een balansoptimalisatie die KBC Bank Ierland toelaat haar toekomstige winstvolatiliteit te verminderen, haar ‘legacy’ uit te zuiveren en volledig te focussen op een duurzame en winstgevende groei van haar  retail- en micro-kmo bedrijfsactiviteiten.

Wim Verbraeken, CEO van KBC Bank Ierland, besluit:

Over the past two years, KBC Bank Ireland has focused on the implementation of its new ‘Digital First’ strategy. KBC Bank Ireland has already launched a broad range of new products and services, now offering a full suite of competitive retail banking products. This has resulted in a continued expansion in the retail market. Going forward, our focus will be on retail and micro SME, as already confirmed during the KBC Group Investor Event and strategy update in Dublin in June 2017."

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium