KBC Bank Ireland sluit de verkoop van vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten

Brussel, Dublin, 7 februari 2022 – 8 uur CET (vóór beurstijd)

KBC Groep en KBC Bank Ireland hebben de deal afgerond die werd aangekondigd op 30 augustus 2021 over de verkoop van een portefeuille van niet-performing hypothecaire kredieten van ruwweg 1,1 miljard euro (voornamelijk Private Dwelling House (PDH) en Buy to let (BTL)) in een transactie die wordt gefinancierd door fondsen beheerd door CarVal Investors ("CarVal").

KBC Bank Ireland heeft eerder al contact opgenomen met de klanten van wie de kredieten betrokken zijn in de verkoop, om hen erover te informeren dat hun kredieten worden overgedragen.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC zal de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. De klanten zullen na de verkoop dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming blijven genieten, o.a. op grond van de CPC (wetgeving ter bescherming van de consument) en de CCMA (gedragscode inzake betalingsachterstanden bij hypotheken).

De transactie leidt tot een marginale kapitaalaangroei met een gecombineerde impact (P&L en RWA) op de CET1-ratio van KBC Groep NV van ca. 2 basispunten, volledig opgenomen in de cijfers van 2021. De impact van -0,1 miljard euro op de winst-en-verliesrekening van KBC Groep werd bijna volledig geboekt in het derde kwartaal van 2021. De risicogewogen activa daalden met 0,8 miljard euro, eveneens in het derde kwartaal van 2021.

Noot voor de redactie

CarVal Investors is een gevestigde wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder die zich richt op noodlijdende en kredietintensieve activa en marktinefficiënties. Sinds 1987 grijpt het team van CarVal opportuniteiten aan in de steeds veranderende kredietmarktcycli, waarbij het 133 miljard USD heeft geïnvesteerd in 5 610 transacties in 82 landen. Vandaag heeft CarVal Investors ongeveer 11 miljard USD aan activa onder beheer in bedrijfsobligaties, kredietportefeuilles, gestructureerde kredieten en harde activa.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC ("Pepper") zal na voltooiing van de transactie de kredieten beheren als de wettelijke houder van de eigendomstitel en de geregistreerde kredietverlener. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank, dus alle klanten zullen alle wettelijke bescherming blijven genieten.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson KBC Group
Kurt De Baenst General Manager, Investor Relations, KBC Group
Joe Carmody For KBC Bank Ireland, Edelman
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson KBC Group
Kurt De Baenst General Manager, Investor Relations, KBC Group
Joe Carmody For KBC Bank Ireland, Edelman
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium