KBC Bank Ireland sluit princiepsovereenkomst met Bank of Ireland Group

  • KBC Bank Ireland heeft een princiepsovereenkomst (‘Memorandum of Understanding’) gesloten met Bank of Ireland, waarin de partijen de intentie uitspreken om een route te verkennen die mogelijk kan leiden tot een transactie waarbij Bank of Ireland zich ertoe verbindt om vrijwel alle performing kredieten en passiva van KBC Bank Ireland over te nemen. De transactie is nog afhankelijk van de gebruikelijke due diligence, verdere onderhandelingen en overeenstemming over definitieve voorwaarden en bindende documentatie, alsmede het verkrijgen van alle gebruikelijke interne en externe regulatoire goedkeuringen.
     
  • De resterende portefeuille non-performing hypothecaire leningen van KBC Bank Ireland, die geen deel uitmaakt van het MoU, wordt momenteel geanalyseerd waarbij KBC Groep zijn opties bekijkt om deze non-performing portefeuille te desinvesteren.
     
  • De uitvoering van deze twee transacties kan uiteindelijk resulteren in de terugtrekking van KBC Groep uit de Ierse markt. Terwijl deze besprekingen aan de gang zijn, blijft KBC Bank Ierland zich inzetten om zijn retail bank- en verzekeringsdiensten van het hoogste niveau aan te bieden via zijn digitale kanalen en hubs, voor zijn bestaande en nieuwe klanten. Er is geen impact op de producten of diensten van KBC Bank Ireland-klanten en zij hoeven geen actie te ondernemen als gevolg van deze aankondiging.
     
  • Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan.

Bij de aankondiging van het princiepsakkoord zei Johan Thijs, CEO van KBC Groep: "In de afgelopen tien jaar is KBC Bank Ireland erin geslaagd om een digital first retailbank uit te bouwen en recent een digitaal pensioenverzekeringsactiviteit te lanceren voor de Ierse markt. Gezien de uitdagende operationele context voor Europese banken en na rijp beraad hebben we een akkoord bereikt met Bank of Ireland Group over de mogelijke verkoop aan Bank of Ireland Group van vrijwel alle performing kredieten en passiva van KBC Bank Ireland. Naast deze princiepsovereenkomst wordt momenteel ook de resterende portefeuille non-performing hypothecaire leningen van KBC Bank Ireland bekeken voor mogelijke desinvestering."

Francesca McDonagh, Group CEO van Bank of Ireland vervolgde: "Bij het bekijken van opportuniteiten gaan we na of ze goed passen bij de betrokken klanten en bij de bank. Deze MoU is een aanvulling op onze strategie om onze activiteiten in Ierland te laten groeien, en ondersteunt de investeringen die we doen in de transformatie van onze systemen en digitale bankdiensten. We zouden het erg op prijs stellen om klanten van KBC Ierland een goed onderkomen te bieden, en kijken ernaar uit om onze besprekingen met KBC in de komende periode voort te zetten."

 

Peter Roebben, CEO van KBC Bank Ireland, voegt daaraan toe: "KBC Bank Ireland blijft zich inzetten om zijn kwalitatieve retail bank- en verzekeringsdiensten aan te bieden. Voorlopig verandert er niets, noch voor bestaande, noch voor nieuwe klanten. Onze klanten hoeven geen actie te ondernemen als gevolg van de aankondiging van vandaag. KBC Bank Ireland blijft bogen op een sterke liquiditeits- en kapitaalpositie. De Raad van Bestuur en het Directiecomité van KBC Bank Ireland zijn zich ten volle bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van onze klanten en collega's, en van de rol die KBC speelt in het Ierse banksysteem, en wij zetten ons ten volle in om die verantwoordelijkheden op te nemen terwijl de gesprekken met Bank of Ireland aan de gang zijn."

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium