KBC Bank Ireland verkoopt vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten

Geen onmiddellijke veranderingen of repercussies voor klanten.

Na de bekendmaking op 16 april 2021 door KBC Groep en KBC Bank Ireland dat zij de mogelijkheden onderzochten om de resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland af te stoten, kan KBC Bank Ireland nu bevestigen dat het een akkoord heeft bereikt over de afstoting van een portefeuille non-performing hypothecaire kredieten (woonkredieten, kredieten voor de aankoop van opbrengstpanden en een klein aantal niet-hypothecaire non-performing kredieten) van ruwweg 1,1 miljard euro in een transactie die wordt gefinancierd via fondsen die worden beheerd door CarVal Investors ("CarVal").

Na afronding zal Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. De klanten zullen na de verkoop dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming blijven genieten, bijvoorbeeld op grond van de CPC (wetgeving ter bescherming van de consument) en de CCMA (gedragscode inzake betalingsachterstanden bij hypotheken).

Dit brengt voor de klanten geen onmiddellijke verandering met zich mee. Klanten van KBC Bank Ireland hoeven naar aanleiding van de mededeling van vandaag niets te doen. Vóór de afronding van de transactie zal KBC Bank Ierland klanten van wie kredieten het voorwerp uitmaken van de verkoop ervan op de hoogte stellen dat hun kredieten worden overgedragen.

De transactie leidt tot een marginale kapitaalaangroei met een gecombineerde impact (P&L en RWA) op de pro forma CET1-ratio van het tweede kwartaal van 2021 van KBC Groep NV van ca. 2 basispunten. Ze zal een invloed hebben op de winst-en-verliesrekening van KBC Groep NV van
ca. -0,1 miljard euro. Dat bedrag zal vrijwel volledig worden geboekt in het derde kwartaal van 2021.
De risicogewogen activa dalen met 0,8 miljard euro. 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, verwelkomt de transactie van vandaag: "De voorbije jaren heeft KBC Bank Ireland zijn oude portefeuille van non-performing bedrijfskredieten en hypothecaire kredieten voor de aankoop van opbrengstpanden in Ierland al geleidelijk afgebouwd. Die verkopen zijn nu aangevuld met de verkoop van vrijwel de gehele resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten. Door deze transactie kan KBC Bank Ireland zijn ‘legacy’ opschonen en zijn NPL-ratio verder verlagen."

Ales Blazek, CEO van KBC Bank Ierland: "Ik heb er alle vertrouwen in dat de overeenkomst die we hebben ondertekend voor de verkoop van vrijwel de volledige resterende portefeuille van non-performing hypothecaire kredieten, waarbij Pepper die kredieten na afronding zal beheren, een goede en duurzame oplossing biedt voor onze klanten met non-performing hypothecaire kredieten. We kunnen verzekeren dat alle klanten waarvan de kredieten onder de transactie vallen dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming zullen blijven genieten, aangezien Pepper een gevestigde speler is op de Ierse markt. De betrokken klanten worden binnenkort ingelicht over concrete stappen die hen betreffen.”

 

Noot voor de redactie

CarVal Investors is een gevestigde wereldwijde alternatieve beleggingsbeheerder die zich richt op noodlijdende en kredietintensieve activa en marktinefficiënties. Sinds 1987 grijpt het team van CarVal opportuniteiten aan in de steeds veranderende kredietmarktcycli, waarbij het 130 miljard USD heeft geïnvesteerd in 5 550 transacties in 82 landen. Vandaag heeft CarVal Investors ongeveer 10 miljard USD aan activa onder beheer in bedrijfsobligaties, kredietportefeuilles, gestructureerde kredieten en harde activa.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC ("Pepper") zal na voltooiing van de transactie de kredieten beheren als de wettelijke houder van de eigendomstitel en de geregistreerde kredietverlener.  Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank, dus alle klanten zullen alle wettelijke bescherming blijven genieten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KBC Groep

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel. +32 2 429 85 45 - e-mail: viviane.huybrecht@kbc.be , pressofficekbc@kbc.be  

Website: www.kbc.com  

 

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep

Tel. +32 2 429 35 73 - e-mail: IR4U@kbc.be

 

 

KBC Bank Ireland

Edelman - Joe Carmody, CEO – Tel. + 353 86 805 87 64  joe.carmody@edelman.com  

 

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium