• English
 • Français
 • Nederlands
 • Skip to Content
  Search

  KBC betaalt 5 jaar vroeger dan voorzien alle resterende overheidssteun terug

  ° KBC dankt overheid, klanten, medewerkers en aandeelhouders voor het vertrouwen

  KBC betaalt nog voor het jaareinde de integrale nog uitstaande schijf van 2 miljard euro (plus 50% premie) overheidssteun terug aan de Vlaamse overheid. KBC komt daarmee alle nog resterende financiële verplichtingen na die de Groep opgelegd kreeg tijdens en na de voorbije financiële crisis en kan dat hoofdstuk dus volledig afsluiten.

  Deze terugbetaling is mogelijk dankzij de sterke kapitaalpositie van KBC. De Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank gaven hun goedkeuring voor deze terugbetaling. KBC houdt ook na de terugbetaling nog steeds een solide buffer aan van 3,4% (pro forma phased-in op basis van de geconsolideerde cijfers per 30/09/2015) bovenop het regulatoir bepaalde minimumpeil van 10,25 %.

  De ECB heeft KBC immers eind november op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten: een common equity tier 1-ratio (CET1) van minstens 9,75% %, phased in volgens de Deense compromismethode. Eind oktober maakte de Nationale Bank van België ook al haar nieuwe kapitaalbuffers bekend voor Belgische systeembanken. Voor KBC betekent deze bijkomende kapitaalbuffer 0,5% CET1 (phased-in, volgens de Deense compromismethode) voor 2016. Over een periode van 3 jaar wordt deze kapitaalbuffer lineair opgebouwd tot 1,5% in 2018.

  KBC overtreft ruim die nieuwe vereisten van de ECB (9.75%) en NBB (0.5% in 2016), samen dus 10,25% voor 2016.

  Johan Thijs, CEO van KBC Groep: “Tegen het jaareinde zullen wij ons engagement uit 2009 ten opzichte van de Vlaamse regionale overheid volledig vervuld hebben. Ruim vroeger dan de oorspronkelijk voorziene termijn van 2020 betaalt KBC zijn resterende staatsteun van 2 miljard euro plus 1 miljard premie terug aan de Vlaamse overheid. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om nogmaals de Vlaamse en de Federale overheid uitdrukkelijk te bedanken voor haar steun op een cruciaal moment tijdens de ergste financiële crisis in decennia. Ik bedank ook uitdrukkelijk onze medewerkers, onze klanten en onze aandeelhouders voor de volgehouden inspanningen, de loyauteit en de steun die ze ons al die moeilijke jaren zijn blijven toevertrouwen. Hierdoor kunnen we weldra een donkere bladzijde uit onze geschiedenis omdraaien.

  De terugbetaling is mogelijk dankzij de sterke kapitaalbasis die we de voorbije jaren hebben opgebouwd. Ook na de terugbetaling van de staatssteun blijven we over stevige kapitaalbuffers beschikken en overtreffen we ruimschoots de minimumvereisten die de ECB en NBB ons opleggen. Dat is een geruststellend signaal naar iedereen die ons zijn vertrouwen schenkt. Wij kunnen ons nu volledig richten op de toekomst, op de verdere groei van onze bankverzekeringsactiviteiten en op de ondersteuning van de lokale economieën en klanten in de landen waar we actief zijn.

  Nadat KBC eind 2012 reeds de Federale Overheid volledig terugbetaalde, lost KBC tegen eind 2015 dus ook zijn uitstaande schuld aan de Vlaamse regionale overheid volledig af.

  Vlaams Minister-president Geert Bourgeois zegt daarover : "Ik ben tevreden dat KBC beslist heeft om sneller dan voorzien de resterende overheidssteun volledig terug te betalen aan de Vlaamse overheid. De steun die KBC kreeg van de Vlaamse overheid tijdens de financiële crisis in 2008 heeft de bank-verzekeraar ondersteund om zich nadien opnieuw te positioneren als een solvabele en betrouwbare bank-verzekeraar in de internationale financiële sector. Dat KBC sneller dan door de Europese Commissie vereist kan overgaan tot een volledige terugbetaling van de verkregen overheidssteun, toont aan dat deze bank-verzekeraar een zeer sterk hersteltraject heeft gereden, waarvoor ik hen uitdrukkelijk wil feliciteren en verder succes toe wensen. Dit bewijst dat de Vlaamse overheid begin 2009 de juiste beslissing heeft genomen en rechtvaardig vertrouwen had in de gezonde economische structuur van KBC".

  Johan Thijs vervolgt: “Het strategisch plan dat met de Europese Commissie in 2009 werd afgesproken, hebben we al eind 2014 kunnen afronden, volledig conform de overeenkomst. Ons cliëntgerichte en geïntegreerde bankverzekeringsmodel en onze sterke marktposities in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland vormen vandaag het fundament voor toekomstige rendabiliteit en groei in het belang van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de gemeenschappen die KBC bedient.”

  Het KBC van vandaag ziet er fundamenteel anders uit dan voor de financiële crisis. In de voorbije jaren desinvesteerde KBC 29 entiteiten en bedrijfsonderdelen, werden de risico-gewogen activa* met 45% afgebouwd en werd de ontvangen overheidssteun volledig en met inbegrip van alle voorziene premies vervroegd terugbetaald. In die periode bleef KBC zijn rol als ondersteuner van de economie vervullen. De kredietverlening bleef onophoudelijk stijgen sinds einde 2008 en tegelijk vertrouwden meer klanten hun deposito’s toe aan KBC.

  KBC slaat definitief de donkere bladzijden van de voorbije jaren om dankzij de veerkracht en steun van zijn medewerkers en aandeelhouders. KBC staat terug op sporen, heeft de nodige lessen getrokken uit wat er gebeurde en gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet. De bankverzekeringsgroep zal zich ook in de toekomst verder inzetten om het respect en vertrouwen te blijven verdienen van zijn 10 miljoen klanten en al zijn stakeholders, en dat door te blijven investeren in de allerbeste dienst- en adviesverlening in een multikanaalaanpak waar het klantenbelang centraal staat.

  (* phased-in benadering)

   

  Terugbetalingsschema

  KBC ontving in 2008 een financiële steun van 3,5 miljard euro van de Federale overheid en in 2009 datzelfde bedrag van de Vlaamse overheid samen met een overheidsgarantie** voor zijn CDO blootstelling. Tegen eind 2015 heeft KBC in ruil voor deze steun in totaal 13,09 miljard euro terugbetaald aan de Federale en Vlaamse overheid.

   

   

   

  Overzicht vergoedingen KBC aan Belgische overheden

   

   

  (in euro)

  Totaal 2008 - eind 2015

  Federale overheid

  3 499 999 977

  Vlaamse overheid

  3 499 999 977

  Premie

  2 274 999 985

  Coupon federaal

    841 039 073

  Coupon Vlaams

  1 064 110 786

  Subtotaal

  11 180 149 798

  CDO-garantie**

  1 911 355 956

  Totaal

  13 091 505 754

   

  (**Deze werd vrijgegeven in oktober 2014.)

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium