KBC blijft samen met zijn stakeholders vooruitgang boeken op weg naar een duurzame toekomst.

KBC blijft samen met zijn stakeholders vooruitgang boeken op weg naar een duurzame toekomst.

Lees er alles over in het Duurzaamheidsverslag 2023 van KBC Groep.

KBC Groep is samen met zijn klanten, werknemers en andere stakeholders al jaren geleden het pad naar een duurzamere toekomst ingeslagen.

Jaar na jaar heeft KBC verdere belangrijke stappen gezet in zijn duurzaamheidstraject en het zal die weg ook in de komende jaren blijven bewandelen. Bovendien heeft KBC zijn prestaties op het vlak van duurzaamheid transparant en consequent gedeeld in zijn jaarlijkse Duurzaamheidsverslagen.

Het vandaag gepubliceerde Duurzaamheidsverslag 2023 van KBC Groep biedt een gedetailleerd overzicht van de klimaat- en duurzaamheidsgerelateerde doelstellingen, methodologieën en vooruitgang van KBC. Bovenal laat het rapport zien dat de geleverde inspanningen hun vruchten blijven afwerpen en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de komende generaties. ​

KBC is er trots op dat de geboekte vooruitgang ook wordt erkend door internationaal gerenommeerde duurzaamheidsorganisaties en ratingbureaus zoals CDP, Sustainalytics, MSCI en S&P Dow Jones Indices. ​

 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep licht het engagement van KBC toe: "Het transitietraject naar een duurzame toekomst is geen geplaveide weg. Het kost tijd en moeite. Het goede nieuws is dat we een aantal positieve ontwikkelingen hebben gezien. Persoonlijk omarm ik het feit dat duurzame financiering nu als mainstream wordt beschouwd. Meer dan ooit stroomt privékapitaal nu naar duurzame activiteiten.

Onze vorige duurzaamheidsverslagen laten zien dat we een actieve speler zijn in dit universum van duurzame financiering. Ik ben alle collega's van Team Blue dankbaar voor hun inzet voor een duurzame toekomst, die effectief is geweest en nog steeds vruchten afwerpt. Ik ben bovendien heel trots dat onze concrete acties en onze transparante communicatie in o.a. onze jaarlijkse duurzaamheidsverslagen en ons Klimaatrapport aan kracht winnen. De uitstekende duurzaamheidsbeoordelingen die we ontvingen van internationaal erkende ESG-ratingbureaus en de opname dit jaar van KBC in de BEL®ESG-beursindex van Euronext zijn een blijk van erkenning voor onze inspanningen en moedigen ons aan om met dezelfde ambitie en energie door te gaan."

 

Filip Ferrante, algemeen directeur Corporate Sustainability KBC Groep vervolgt: "We kunnen deze transitie alleen samen realiseren: samen met onze medewerkers, in partnerschap met onze klanten en al onze stakeholders. Sinds 2020 zijn we actief in dialoog gegaan met onze klanten op het gebied van klimaat en klimaatactie. Aanvankelijk richtten we ons op grotere midcapklanten in België. Geleidelijk hebben we die scope uitgebreid naar al onze kernlanden en er ook kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen) in opgenomen.

In onze dialogen met klanten willen we in de eerste plaats bewustzijn creëren over milieu-, sociale en governance- (ESG-) thema's, zoals klimaatverandering maar steeds meer ook andere milieudomeinen, en positieve acties door onze klanten stimuleren en aanmoedigen. We streven ernaar onze klanten oplossingen op hun maat en deskundig advies te bieden. Dat doen we met onze eigen oplossingen, zoals Green0meter in Tsjechië en EcoWise in België. We zijn verheugd om te merken dat steeds meer klanten het voordeel van deze oplossingen inzien en vooruitgang boeken op hun weg naar een duurzamere toekomst."

 

Nieuw in het Duurzaamheidsverslag 2023: KBC verruimt zijn engagement voor het milieu in 2023

KBC breidde zijn focus verder uit naar de thema's biodiversiteit, circulariteit, vervuiling en water, en rapporteert daarover. In het verlengde daarvan past KBC voortaan ook de TNFD-aanbevelingen (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) toe. KBC heeft dan ook de intentie om vanaf boekjaar 2025 in zijn bedrijfsrapportering informatie te verschaffen in overeenstemming met de TNFD-aanbevelingen. Als onderdeel van zijn engagement rapporteert KBC echter al in dit verslag over wat het tot nu toe heeft bereikt en waar het in de toekomst aan wil werken.

KBC Verzekeringen:

  • Voor het eerst is er een klimaatdoelstelling voor de eigen portefeuille van bedrijfsinvesteringen van KBC Verzekeringen.
  • Voor het eerst werden de BKG (broeikasgas) -emissies berekend van een deel van de verzekeringsportefeuille van KBC (voor commerciële lijnen en privévoertuigen in al onze kernlanden). ​

 

Rapportering over de EU-taxonomie. In 2023 ondersteunde KBC zijn klanten opnieuw bij hun duurzaamheidstransitie via de verschillende kernactiviteiten van KBC. KBC rapporteert over die bijdrage en geeft een overzicht van de verschillende duurzame financieringsoplossingen die het aanbiedt. Voor het eerst rapporteert KBC Groep ook het deel van deze businessvolumes dat is afgestemd op de EU-taxonomiecriteria in zijn verplichte en vrijwillige EU-taxonomierapportering.

 

 

Duurzaam ondernemen blijft groeien

  • 40,7 miljard euro fondsen voor verantwoord beleggen: 41% van de totale assets under distribution (direct geld van klanten). Ter vergelijking: in 2016 was dit slechts 2,8 miljard euro.
  • 7,4 miljard euro activiteiten die bijdragen aan sociale doelstellingen.
  • 19,3 miljard euro activiteiten die bijdragen aan milieudoelstellingen.
  • sociale obligatie: tweede sociale obligatie van 750 miljoen euro uitgegeven voor investeringen in scholen en ziekenhuizen.
  • 75% van de werknemers nam tussen september en december 2023 deel aan een webinar over verantwoord gedrag.
  • KBC blijft aandacht besteden aan het verbeteren van de genderdiversiteit in het senior management door te bouwen aan een evenwichtigere doorstroming van talent.
  • Huisvesting: KBC heeft de ambitie om de vaardigheden en houding van jongvolwassenen met betrekking tot hypothecaire leningen in België te versterken en KBC blijft handelen als een verantwoordelijke kredietverstrekker.

 

 

Transparante communicatie over de prestaties en vooruitgang van KBC

De kernlanden van KBC stellen elk een lokaal verslag op dat laat zien hoe de groep bijdraagt aan de samenleving. Deze verslagen zijn vooral bedoeld voor klanten, werknemers en het grote publiek en zijn geschreven in eenvoudige taal voor iedereen die een korte samenvatting wil van de strategie, visie, resultaten en uitdagingen van KBC op het vlak van duurzaamheid. Het Belgische Verslag aan de Samenleving is vanaf vandaag beschikbaar op de corporate website van KBC en ook op www.kbc.be. De verslagen van onze andere kernlanden zullen in de komende maanden op de website worden toegevoegd. 

Ook het Jaarverslag van 2023 – dat vooral bedoeld is voor de financiële gemeenschap en beleggers – bevat uitgebreide hoofdstukken over duurzaamheid. 

Het Risk Report geeft meer details over het risico- en kapitaalbeheer van de groep, inclusief de risico's gerelateerd aan milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG), en is bedoeld voor beleggers, analisten, experts en het algemene publiek. 

Met deze aanpak maakt KBC zijn duurzaamheidsrapportering gemakkelijk toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen en stakeholders, en komt het tegemoet aan de toenemende vraag naar transparante, consistente en duidelijke informatie. 

Het 161 pagina's tellende digitale Duurzaamheidsverslag (alleen beschikbaar in het Engels) bevat gedetailleerde gegevens over duurzaamheid en duurzame financiering en is bestemd voor duurzaamheidsexperts, beleggers, werknemers, zakenpartners, klanten en non-profitorganisaties.

Voor het verslag over 2023 werden het rapport over de voortgang van de doelstellingen voor de kredietportefeuille van KBC Groep, de berekeningen van de directe voetafdruk van KBC Groep en de PRB (Principles for Responsible Banking) -zelfbeoordeling van KBC door een externe partij gevalideerd. De rest van het Duurzaamheidsverslag is niet gevalideerd.

Sinds 2005 brengt KBC Groep jaarlijks verslag uit over zijn duurzaamheidsprestaties via zijn Duurzaamheidsverslag. Het Duurzaamheidsverslag maakt gebruik van de input van bedrijfs- en duurzaamheidsexperts in al zijn kernlanden om zeer transparant uit te leggen hoe KBC duurzaam ondernemen aanpakt en hoe het zijn duurzaamheidsstrategie en Sustainable Finance-programma implementeert. Het beschrijft ook het beleid en de richtlijnen die KBC naleeft, de doelstellingen die KBC zich stelt en de belangrijkste verwezenlijkingen.

Persbericht.pdf 232 KB
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium