KBC bouwt 2 nieuwe, state-of-the-art datacenters in Mechelen en Heist-op-den-Berg

KBC bouwt 2 nieuwe, state-of-the-art datacenters in Mechelen en Heist-op-den-Berg

Bij de bouw streeft KBC een zo efficiënt mogelijk energieverbruik na, een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk en omkaderende omgevingsmaatregelen.

KBC wil zijn klanten in de toekomst een hoogstaande dienstverlening en oplossingen blijven bieden en diende daarom begin februari een omgevings-vergunningsaanvraag in voor twee nieuwe, state-of-the-art datacenters: één op de parking van KBC Campus Mechelen en één in het industriepark aan de Liersesteenweg in Heist-op-den-Berg. ​ De bestaande twee KBC-datacenters in België zijn binnen enkele jaren immers aan vervanging toe.

Datacenters spelen een sleutelrol in de financiële dienstverlening aan klanten: performante digitale diensten garanderen, data veilig bewaren en overdragen, complexe berekeningen snel uitvoeren,…. Datacenters moeten daarom beantwoorden aan strikte voorschriften van de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank.

Het eigentijdse ontwerp is van de hand van Arcadis Belgium NV samen met BAUT architecten.

KBC wil de nieuwe datacenters vanaf midden 2027 in gebruik nemen. Tegen eind 2028 zal alle apparatuur volledig gemigreerd zijn en worden de twee bestaande datacenters uit gebruik genomen. KBC wil met de nieuwe datacenters ook volledig voorbereid zijn op nieuwe technologische en IT-ontwikkelingen.

KBC streeft een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk na door:

  • een zo efficiënt mogelijk energiegebruik;
  • opvang van alle regenwater van het gebouw om de technische installaties mee te koelen (in plaats van leidingwater te gebruiken);
  • hergebruik van de restwarmte voor het verwarmen van omliggende gebouwen (waaronder in Mechelen uiteraard ook het eigen kantoorgebouw op de KBC campus)
  • plaatsen van een grote installatie aan fotovoltaïsche-zonnepanelen per datacenter;
  • gebruik van bouwmaterialen met verminderde CO2-voetafdruk (gerecycleerd staal, beton met lagere ‘embodied carbon’);
  • de interne indeling van de ruimtes zijn aanpasbaar zodat het gebouw in de verre toekomst een andere inzet kan krijgen;
  • realiseren van de buitenaanleg met een minimum aan verharding en bijzondere zorg voor de biodiversiteit. Op de bestaande site in Mechelen wordt de huidige parking ook onthard en de plaatselijke waterberging verhoogd;
  • voorzien in ruime fiets- en laadinfrastructuur.
Wim Eraly, algemeen directeur Commercial Banking & Facilities Divisie België vat het als volgt samen : “In onze lange geschiedenis als financiële instelling hebben we voortdurend inspanningen geleverd op het vlak van duurzaamheid. Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor de samenleving, het milieu en de economie als geheel. Daarom zitten onze duurzaamheidsprincipes volledig vervat in onze bedrijfsstrategie, integreren we ze in al onze activiteiten en verankeren we ze in elk onderdeel van de organisatie. KBC is daarenboven partner samen met de bedrijven klein of groot in de transitie naar een meer duurzame samenleving. We zoeken naar het juiste evenwicht tussen bedrijfsdoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen. Ook bij de bouw van onze twee nieuwe datacenters streven we dat evenwicht na.“
Isabel Van Mele, Chief Information Officer van KBC Groep: “De migratie van onze core bank- en verzekeringsapplicaties naar de twee datacenters krijgt uiteraard de volle aandacht van onze IT experten. Zij zullen de migratie naar deze nieuwe datacenters vlekkeloos laten verlopen, zonder impact op de dienstverlening naar onze klanten. De hybride cloud strategie van KBC zet op een slimme manier in op de sterktes van zowel de ‘public cloud’ als op die van de ‘on premise private cloud’. KBC is zoals altijd vooruitstrevend in haar digitale strategie, zowel op het vlak van klantenbeleving als op het vlak van infrastructuur. Met deze nieuwe, heel energie-efficiënte datacenters is KBC voorbereid op flexibele capaciteitsgroei, kunnen we nieuwe technologieën vlot integreren en versterken we nog onze fysieke en cyberbeveiliging.”
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium