KBC Corporate Banking sluit samenwerkingsakkoord met twee Belgische fintechs

Belgische bedrijven beter ondersteund in het beheer van hun werkkapitaal, cash flow forecasting en in managementrapportering

KBC Corporate Banking gaat samenwerken met Cashforce en BrightAnalytics om de bedrijven in België nog beter te ondersteunen in het beheer van hun werkkapitaal, cash flow forecasting en in managementrapportering. Op termijn kan deze samenwerking eventueel nog verder uitgroeien tot een meer structureel partnership.

KBC Corporate Banking zit vaak met bedrijven rond de tafel om werkkapitaalnoden in kaart te brengen en te financieren. Werkkapitaal is de zuurstof van elke onderneming en de optimalisering ervan is vaak een cruciale factor in het financiële succes van een bedrijf. Op ieder ogenblik een helder en actueel zicht hebben op de financiële en operationele prestaties van het bedrijf is cruciaal om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. Real-time managementrapportering zorgt voor die vinger aan de pols.

Cashforce ontwikkelde een toonaangevende software die op basis van de interne data van een bedrijf het werkkapitaal en toekomstige kasstromen in kaart brengt, inzichten aanreikt voor optimalisaties en op basis van simulaties een vooruitblik geeft naar toekomstige financieringsnoden. De software is in staat om complexe internationale groepsstructuren te consolideren in overzichtelijke analyses en dashboards die de financiële directie van dat bedrijf toelaten om hun wereldwijde werkkapitaal en cash te beheren en er eenvoudig over te rapporteren.

BrightAnalytics ondersteunt KMO’s en midcap bedrijven in de managementrapportering. Voor alle bouwstenen van de financiële rapportering binnen een bedrijf maakt BrightAnalytics gebruiksvriendelijke en interactieve overzichten. De software is in staat om voor complexe organisaties over entiteiten heen real time resultatenrekeningen, balansen en cashflowstatements te genereren in een sterke visualisatie.

Wim Eraly, algemeen directeur KBC Corporate Banking: “Voor ons was het al langer duidelijk dat we met meer geavanceerde technologie moeten samenwerken met onze klanten. De tijd is voorbij dat een relatiebeheerder samen met de klant op papier of in Excel een benaderende berekening maakt van de kredietnoden voor het komende jaar. We moeten onze klanten daar nog beter in ondersteunen om tot accurate real-time inzichten te komen. Dat geldt ook op het vlak van bedrijfsresultaten. Accurate cijfers gevisualiseerd in heldere rapporten zorgen ervoor dat je te allen tijde perfect weet hoe je organisatie presteert. We geloven bij KBC ook in Open Banking, waardoor we dit soort oplossingen niet zelf bouwen maar op zoek gaan naar externe partners die technologie aanwenden om tot een valabele klantenoplossing te komen. In die benadering zijn Cashforce en BrightAnalytics, na onze joint-venture Soluz.io, de volgende fintechs waarmee we een partnership sluiten.”   

Nicolas Christiaen, CEO Cashforce: “We hebben een software die zijn nut ondertussen heeft bewezen bij klanten, waaronder enkele grote internationale bedrijven. Onze oplossing heeft ook al meerdere internationale awards gewonnen. Niettegenstaande ons internationaal succes blijven we uiteraard van oorsprong een Belgische onderneming. Daarom zijn we zeer verheugd dat we samen met KBC onze oplossing naar bedrijven in België gaan brengen. Een gezamenlijk pilootproject met enkele klanten heeft aangetoond dat onze geavanceerde softwareoplossing in combinatie met de commerciële slagkracht en de verwevenheid van KBC Corporate Banking in de Belgische bedrijvenwereld tot succes leidt.

Lode Bogaert, Co-founder BrightAnalytics: “Als bedrijf moet je de financiële prestaties kort en snel kunnen opvolgen, hoe complex je structuur ook is. Wij automatiseren de consolidatie van alle cijfers en vertalen ze in bruikbare en inzichtelijke management rapporten, die je ook kan delen met de hele organisatie. Je krijgt helikopteroverzichten in duidelijke, visuele dashboards en kan ook inzoomen tot het kleinste detail om risico’s te identificeren. Wij willen iedereen van de organisatie helder inzicht geven in de prestaties omdat transparantie de wendbaarheid en de kansen op succes sterk verhoogt. Samen met KBC willen we zo een boost geven aan de ambitieuze Belgische KMO’s. Een beloftevol partnership dat ook onze eigen ambitieuze groeistrategie stevig kracht bijzet.

__________________

Noot voor de redactie

KBC Corporate Banking is het Belgische bedrijvensegment van KBC Groep, met een kantorennetwerk in België, West-Europa, de US en Asia Pacific. Het segment richt zich op grotere ondernemingen en heeft een marktpenetratie van 60% in België.

Meer info op www.kbc.be/corporate

Cashforce is een ‘next-generation’ Cash Forecasting & Working Capital Analytics Platform. Met behulp van nauwkeurige cash flow voorspellingen, flexibele treasury rapportering en automatisering, bespaart Cashforce finance- en treasuryafdelingen tijd en geld over heel de wereld. Het platform is uniek vanwege de naadloze integratie met tal van ERP- en banksystemen, de weergave van data tot op transactie-niveau en de intelligente op A.I.-gebaseerde simulatie-engine die meerdere cash flow scenario's, voorspellingen en impactanalyses mogelijk maakt.                   
Meer info op www.cashforce.com

BrightAnalytics: Hoe meer inzicht, hoe meer succes; daar geloven ze in bij BrightAnalytics. Daarom helpen zij organisaties om zichzelf voortdurend te evalueren en te verbeteren. Ze geven mensen de middelen in handen om de prestaties van hun organisatie op de voet te volgen en te verbeteren. Om te focussen op wat er echt toe doet. Om op basis van de voorliggende gegevens sneller beslissingen te nemen. Turning data into performance, heet dat. BrightAnalytics won in 2015 de Trends Gazellen in de categorie Starters.

Meer info op www.brightanalytics.eu

Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Stef Leunens KBC Groep NV
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium