KBC en Encon adviseren samen bedrijven in hun transitie naar meer duurzaamheid.

Gezamenlijk persbericht

In hun frequente contacten met (midcap) bedrijfsklanten merken de KBC-relatiebeheerders een toenemende belangstelling voor een duurzamer businessmodel. Dat gebeurt onder impuls van de veranderende verwachtingen in de samenleving, maar ook van de wijzigende regelgeving die duurzaamheid steeds hoger op de agenda plaatst. Veel bedrijven zien duidelijk in hoe verduurzaming ook hen relevanter maakt als onderneming, maar worstelen tegelijk met de complexiteit die met dergelijke transitie gepaard gaat.

KBC heeft duurzaamheid al langer als strategische hoeksteen gedefinieerd en speelt daarin een voortrekkersrol. KBC heeft altijd gesteld dat het haar klanten actief wil bijstaan in hun transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel. Daarvoor doet het niet alleen een beroep op haar netwerk van opgeleide relatiebeheerders, maar ook op Encon, dat de bedrijfsklanten van KBC kan begeleiden bij die verduurzaming van hun bedrijfsstrategie.

Het partnership dat KBC en Encon afsloten, zorgt ervoor dat de ondernemingsklanten van KBC kunnen rekenen op volledig geïndividualiseerd professioneel duurzaamheidsadvies op maat van hun specifieke bedrijfsprocessen en -behoeften, en daarvoor ook de geschikte financieringsmogelijkheden aangereikt krijgen. Op die manier groeit de verduurzaming vanuit de onderneming zelf, met KBC en Encon als katalysator en facilitator in hun transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Verduurzaming biedt (midcap)ondernemingen de oplossing voor grote bedrijfsuitdagingen die op hen afkomen

KBC voert niet enkel een duurzame strategie in haar eigen bedrijfsactiviteiten, maar wil ook een voortrekkersrol spelen door bedrijfsleiders te helpen bij de verduurzaming van hun onderneming. Bedrijven moeten enerzijds rekening houden met wijzigende en strenger wordende Europese regelgeving en rapporteringsplichten, onder meer over hun klimaatimpact. Anderzijds biedt verduurzaming ook een oplossing op heel wat huidige bedrijfsuitdagingen. Zo zijn investeringen in duurzaamheid niet alleen rendabeler op lange termijn, ze leveren op korte termijn vaak ook kostenbesparingen op. Bovendien kunnen duurzame bedrijven beter inspelen op de stijgende vraag van bewuste klanten, leveranciers én werknemers, en biedt het hen dus ook daar opportuniteit tot duurzame economische groei.

Verduurzaming vergt echter niet enkel een attitudewijziging in de onderneming, maar ook een bijsturing van de onderliggende bedrijfsprocessen om de mogelijkheden en impact van die transitie in kaart te brengen, vorm te geven en te financieren. Vaak hebben bedrijven wel de intentie om te werken aan hun duurzaamheidstransitie, maar weten zij niet altijd hoe of waar te beginnen. KBC wil haar ervaringen delen en reikt bedrijfsklanten instrumenten aan om zich meer bewust te worden van de impact die een duurzamer bedrijfsmodel kan hebben en de nieuwe opportuniteiten en vereisten die dat met zich brengt.

 

De samenwerking van KBC met Encon zet bedrijven op weg naar duurzaam groeien

Daarom brengt KBC haar bedrijfsklanten proactief in contact met Encon. Dat verloopt via de KBC-relatiebeheerders, die vertrouwd zijn met de eigenheid en de bedrijfsprocessen van de ondernemingen die zij persoonlijk opvolgen. Intussen voerden die relatiebeheerders ruim 500 gesprekken met hun ondernemingsklanten waarin gepeild werd naar de noden en verwachtingen inzake een duurzamer bedrijfsmodel.

KBC en Encon wenden hun expertise complementair aan om klanten bij te staan in die duurzaamheidstransitie. De doorverwijzing naar Encon is op zich volledig vrijblijvend. De onderneming bepaalt immers zelf hoe de eventuele samenwerking met Encon eruit zal zien, maar vindt tegelijkertijd in de KBC-relatiebeheerder en de Encon-expert een challengerteam dat - samen met de onderneming -  de duurzaamheid van het business model zal analyseren, bediscussiëren en evalueren om de meest interessante mogelijkheden tot verduurzaming te identificeren. De KBC-relatiebeheerder kan daarnaast ook de nodige financieringsmodellen aanreiken om dat duurzamer bedrijfsmodel concreet te implementeren.  Op die manier begeleiden Encon en KBC de onderneming doorheen heel het duurzaamheidstraject.

 

Wim Eraly, Senior General Manager Corporate Banking KBC: “Het terugdringen van de gevolgen van de klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Op korte termijn zullen grote en kleine bedrijven zich moeten aanpassen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. KBC wil dit doen door hen als bank, verzekeraar en vermogensbeheerder te helpen in hun transitie naar een groenere economie. Dit is immers ingebed in onze bedrijfsstrategie.

Filip Ferrante, General Manager Group Corporate Sustainability KBC, vult aan: “Recent bleek duidelijk uit diverse studies dat we in Vlaanderen en België nog grote inspanningen moeten doen om de ambitieuze doelstellingen van Europa op het vlak van CO2-uitstootreductie te halen. Door de samenwerking met Encon zijn wij in de mogelijkheid om onze klanten als bank-verzekeraar te helpen om hun klimaatimpact te verminderen. Dit past volledig in ons engagement. KBC wil - samen met haar klanten, zowel particulieren als bedrijven - stappen zetten richting een meer duurzame samenleving.

Robin Bruninx, CEO Encon: “Of het nu gaat over de toenemende druk op de operationele marges, de nood aan meer rendabele investeringen of de uitdaging om te blijven voldoen aan de kritische vragen van medewerkers en consumenten: een duurzame bedrijfsstrategie zorgt voor groei op lange termijn en het vermijden van risico’s. En dergelijke strategie ligt bovendien aan de basis van een geloofwaardig duurzaam imago.”

 

Noot voor de redactie

ENCON (www.encon.be )
Encon is een onafhankelijk bureau dat bedrijven ondersteunt met creatieve en vernieuwende oplossingen in hun transitie om duurzamer te worden. Encon is een strategische partner voor bedrijven in hun duurzaamheidstransitie: experten van Encon onderzoeken de mogelijkheden op maat voor elk bedrijf om zo tot de meest efficiënte duurzaamheidsstrategie te komen en de grootste impact te creëren.

Contact: Stephanie Duval - +41 79 883 69 56 – stephanie.duval@encon.be

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium