• Français
 • English
 • Nederlands
 • Skip to Content
  Search

  KBC en KBC Ancora schrijven samen 80 jaar beursgeschiedenis

  65 jaar geleden werd het Kredietbank-aandeel voor het eerst bijgeschreven op de tabellen van de toenmalige Beurs van Brussel. Sinds de KBC-fusie in 1998 noteert dat aandeel onder KBC-label.

  Naar aanleiding van de oprichting in 2001 van Almancora door KBC-aandeelhouder Cera noteert het sindsdien ook aan Euronext, eerst onder de naam Almancora, nadien als KBC Ancora. Samen zetten KBC en KBC Ancora vandaag dus 80 jaar beursgeschiedenis op de teller. In die periode droegen beide instellingen actief bij aan de uitbouw van de Belgische economie en samenleving. Vandaag hadden Johan Thijs, CEO KBC Groep, en Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van KBC Ancora, dan ook het genoegen om de openingsbel te mogen luiden van Euronext Brussels.

  Johan Thijs blikt vooruit: “In de voorbije 18 jaar groeide KBC uit tot een belangrijke en zichtbare marktspeler, die actief wordt gevolgd door zowel de particuliere beleggers als de grote institutionele investeerders in binnen- en buitenland. Ondanks de soms turbulente marktomgeving bleek het unieke geïntegreerde bankverzekeringsmodel van KBC het fundament te kunnen vormen voor duurzame en rendabele groei. Met de steun van onze kern van vaste aandeelhouders kunnen we in vertrouwen werken aan de uitrol van onze langetermijnstrategie, en dat in het belang van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders.”

  Franky Depickere vult aan: “Samen met Cera en de andere kernaandeelhouders, zorgt KBC Ancora voor een stabiel en lokaal verankerd aandeelhouderschap van KBC Groep, als basis voor een gezonde verdere ontwikkeling en de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn.”

  Tussen 1951 en vandaag is KBC sterk geëvolueerd. Drie lokale bedrijven - Kredietbank, CERA Bank en ABB-verzekeringen - groeiden samen uit tot één van de meest rendabele en best gekapitaliseerde financiële instellingen in Europa. De marktkapitalisatie van KBC Groep bedraagt vandaag meer dan 19 miljard euro, tegenover 6 miljoen euro voor Kredietbank in 1951. In 1951 stelden zij samen iets meer dan 4000 medewerkers tewerk. Vandaag telt de KBC-groep wereldwijd meer dan 38 000 medewerkers, waarvan 44% in België en 52% in Centraal-Europa. Het spaar- en kredietvolume en het premie-incasso zijn in de voorbije 65 jaar exponentieel gegroeid. Dat toont aan dat KBC voortdurend zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen als motor van de economie en samenleving waarin het actief is. Je leest daarover meer in het Verslag aan de Samenleving van KBC.

  Noot voor de redactie:

  1. De roots van KBC

  Kredietbank

  De voorgeschiedenis van de Kredietbank begint op 17 juli 1889, toen in Leuven de “Volksbank van Leuven” werd opgericht. Na de Eerste Wereldoorlog werd de Volksbank omgevormd tot een naamloze vennootschap (NV) en begon ze aan een periode van expansie in Vlaanderen. Zij stichtte overal dochterbanken (zoals de Bank voor Handel en Nijverheid in Kortrijk en de Algemeene Bankvereeniging in Antwerpen) en hielp bij het oprichten van andere financiële instellingen. Aan het einde van de jaren 20, toen de crisis in Europa zich begon af te tekenen, en ook talrijke (kleinere) banken in moeilijkheden kwamen, begon een periode van fusies, die uiteindelijk leidden tot de oprichting van de Kredietbank voor Handel en Nijverheid, op 9 februari 1935.

  Sindsdien groeide de Kredietbank uit van een bescheiden bank tot een van de grootste financiële instellingen van het land. De bank was sinds 1958 ook actief in Wallonië via haar dochterbank Crédit Général SA de Banque. Tussen 1935 en 1990 steeg het aantal personeelsleden van een kleine 1 000 tot ongeveer 10 000, en groeide het aantal kantoren van 236 tot 763.

  CERA Bank

  Om tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare landbouwkredieten, werd in 1892 op initiatief van de Belgische Boerenbond gestart met de uitbouw van een specifiek spaar- en kredietsysteem op autonome coöperatieve basis, naar het voorbeeld van de Duitse ’Spar- und Darlehnkassen’ van F.W. Raiffeisen. Na drie jaar waren er al 24 dergelijke lokale Raiffeisenkassen actief. De in 1895 opgerichte Middenkredietkas fungeerde als centrale kas voor het herbeleggen van spaartegoeden die door de plaatselijke gilden niet werden gebruikt voor kredietverlening.

  Tot begin jaren 70 van de vorige eeuw waren er ongeveer 800 onafhankelijke Raiffeisenkassen operationeel, met in totaal meer dan 400 000 vennoten. Door de wijziging van de vennootschapswetgeving begin jaren 70 werd in 1973 gestart met het reduceren van dat aantal vennootschappen, maar met behoud van het aantal commerciële verkooppunten. In 1996 waren er nog 218 vennootschappen en 939 kantoren verspreid over het Belgische grondgebied.

  In 1985 vaardigde de overheid een reeks wetten uit die aanleiding gaven tot een volledige herziening van de statuten en een wijziging van de naam in ‘CERA’ in 1986. CERA bestond sinds dan uit CERA-kantoren en CERA-Hoofdkantoor, maar allen onder coöperatieve vennootschapsvorm

  ABB-verzekeringen

  In 1905 besliste de Belgische Boerenbond om zelf te beginnen met een aantal verzekeringsmaatschappijen op coöperatieve basis. In 1922 werden alle verzekeringsactiviteiten van de Boerenbond gebundeld in een naamloze vennootschap, die in 1941 de naam Assurantie van de Belgische Boerenbond (ABB) kreeg.

  ABB ontwikkelde zich van een bescheiden maatschappij tot een solide onderneming aan de top van de Belgische verzekeringssector. Zij beschikte over een net van meer dan 1 000 exclusieve agenten, naast een 1500-tal personeelsleden in de centrale diensten.

  2. De eerste fusie: het ontstaan van KBC

  Naar analogie met elders in Europa nam vanaf de jaren 90 ook in België de bancaire consolidatiedruk toe. Onder impuls van Europese regels en een snel evoluerende internationale financiële wereld, met steeds meer (mega)fusies, begonnen ook hier de banken en verzekeringsmaatschappijen uit te kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden. Zowel de Kredietbank als CERA Bank en ABB-verzekeringen tastten de markt af om te peilen wat mogelijk was.

  In 1997 werden fusiebesprekingen gestart tussen Kredietbank, CERA Bank en ABB-verzekeringen. Naast een evenwichtige fusie moest er ook een oplossing gevonden worden voor de fusie van een NV met een coöperatieve vennootschap. Die oplossing kwam er door bij CERA alle nog bestaande vennootschappen in opeenvolgende golven te fuseren. De bankactiviteiten van CERA werden daarop uit de vennootschap gelicht en ondergebracht bij de nieuwe beursgenoteerde fusiegroep KBC. Het coöperatieve deel van CERA zette zijn sociaal-economische doelstellingen voort als Cera Holding.

  Op 3 juni 1998 werd de fusie juridisch een feit en ontstond KBC Bankverzekeringsholding NV.

  3. Verdere fusie van KBC-Bankverzekeringsholding tot KBC Groep

  Ondertussen was gebleken dat de groep niet alleen aandacht moest hebben voor de gesatureerde Belgische thuismarkt, maar ook over de grenzen moest kijken voor verdere groei. Zowel de Kredietbank als ABB-verzekeringen zetten in de jaren 90 al hun eerste beperkte stappen op de Centraal-Europese bank- en verzekeringsmarkt. Na het ontstaan van KBC werd ook deze Centraal-Europese aanwezigheid onder de loep genomen. KBC nam zich voor om van Centraal-Europa zijn tweede thuismarkt te maken. Vanaf 2001 begon ‘Centraal-Europa’ geleidelijk aan bij te dragen tot de resultaten van KBC.

  Om de groepsstructuur te vereenvoudigen, de zichtbaarheid te vergroten en de ‘free float’ en bijgevolg de liquiditeit van het aandeel te verhogen, nam KBC Bankverzekeringsholding op 2 maart 2005 zijn hoofdaandeelhouder Almanij over en ontstond de nieuwe KBC Groep NV. De kernaandeelhouders van de groep bevestigden te blijven zorgen voor de stabiliteit die nodig is om de strategie van KBC Groep te realiseren. Sindsdien behoort KBC Groep NV tot de belangrijkste financiële groepen van Europa en is zij een van de belangrijkste ondernemingen van België.

  4. KBC Ancora sinds 4 april 2001 beursgenoteerd

  KBC Ancora Comm.VA werd opgericht op 18 december 1998 als Cera Ancora NV. Het kapitaal van Cera Ancora werd in hoofdzaak gevormd door de inbreng van 35.950.000 Almanij-aandelen door Cera. Op dat moment was Cera Ancora een quasi 100%-dochteronderneming van Cera.

  In 2001 werd een nieuwe structuur uitgewerkt. Daarbij werd Cera Ancora NV omgevormd tot Almancora Comm.VA en werd de participatie in Almanij verhoogd tot 55.929.510 aandelen, voornamelijk door een bijkomende inbreng door Cera. Dat stelde Cera in staat om aan uittredende D-vennoten Almancora-aandelen uit te keren, zonder de stabiliteit van het aandeelhouderschap van Almanij/KBC in het gedrang te brengen. In deze context werd besloten tot een beursgang van Almancora op 4 april 2001, toen nog op het segment dubbele fixing.

  In 2007 werd de naam Almancora gewijzigd naar KBC Ancora, en sinds dat jaar noteert het aandeel op het continusegment van Euronext Brussels.

  Momenteel heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen in portefeuille. Dit vertegenwoordigt een participatie van 18,5% in KBC Groep. Cera op haar beurt heeft een participatie van 55,4% in KBC Ancora en 2,7% in KBC Groep (cijfers per 31.12.2015). Zo bouwen Cera en KBC Ancora samen met de andere kernaandeelhouders mee aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van KBC.

  Meer info: https://www.kbc.com/nl/historiek-van-de-kbc-groep en www.kbcancora.be

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium