• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  KBC en Vlaamse Judofederatie samen op de mat

  Valpreventie verkleint kans op latere zorgbehoevendheid

  Donderdag 2 april 2015 — We willen er alles aan doen om zo lang mogelijk fit te blijven en niet afhankelijk te worden van zorgverstrekking. En toch: heel vaak ligt vallen (mee) aan de oorzaak van zware zorgbehoevendheid bij ouderen. Een val vermijden kan dus heel wat leed helpen voorkomen. Maar soms lukt dat jammer genoeg niet. Daarom zetten KBC Verzekeringen en de Vlaamse Judofederatie (VJF) samen de schouders onder een bijzondere campagne die “leren vallen” centraal zet. Onlangs ondertekenden zij daarover een samenwerkingsovereenkomst.

  Voorkomen is beter dan genezen

  De vaststelling dat 55-plussers vaak wakker liggen van latere afhankelijkheid zet KBC ertoe aan om een gerichte preventiecampagne op te zetten. Door valletsels te voorkomen  – en dus ook de vaak daaruit voortvloeiende zorgbehoevendheid – kunnen persoonlijk leed en maatschappelijke last maximaal worden vermeden. Valpreventie komt echter niet vanzelf. Een aantal elementaire voorzorgsmaatregelen vormen een eerste stap (bv. voldoende lichaamsbeweging, op tijd naar de oogarts, degelijke schoenen dragen,  medicatie regelmatig nemen en eventueel laten nakijken, enz.).

  Het spreekt echter voor zich dat niet iedere val te voorkomen is.  Leren vallen kan daarom een bijkomende stap zijn om de letsels ten gevolge van een val in de mate van het mogelijke te verminderen.

  Goed vallen moet je leren

  De campagne is een samenwerking van KBC Verzekeringen met de Vlaamse Judofederatie. Die beschikt over opgeleide trainers die de nodige valtechnieken kunnen aanleren, ook aan de minder sportief aangelegde 55-plusser.
  KBC Verzekeringen en de VJF organiseren tijdens de maanden april, mei en juni een vijftigtal kennismakingslessen “vallen zonder zorgen”,  gespreid over gans Vlaanderen en Brussel. Deelnemen - liefst in losse, sportieve outfit  - is volledig gratis. Geïnteresseerden vinden alle nodige informatie over deze lessen op de website van de Vlaamse Judofederatie (http://www.vjf.be/ ) of via deze link

  KBC en de VJF realiseerden overigens twee leuke filmpjes die de sfeer van zo’n sessie perfect weergeven. Je vindt ze op YouTube: een korte trailer van 1 minuut en een langere versie van ongeveer 6 minuten.

  Deze sessies richten zich vooral tot de actieve 55-plussers, al staat er natuurlijk geen leeftijd op deelname. Hoe jonger dergelijke reflexen echter worden aangeleerd, hoe natuurlijker ze later worden aangewend om de gevolgen van een onverwachte val te voorkomen of te beperken.

  Méér dan enkel sensibiliseren

  KBC is - gelukkig maar - niet de eerste om valpreventie op de kaart te zetten. Het gaat per slot van rekening om een belangrijke problematiek.  Heel wat andere organisaties en instellingen in Vlaanderen proberen het brede publiek te sensibiliseren of concrete preventietips aan te leren[1].

  Met deze concrete valtrainingen op ruime schaal en in samenwerking met deskundige monitoren voegen KBC en de VJF daar nu een nieuw aspect aan toe. Het in de praktijk kunnen omzetten van adviezen en het onder deskundige begeleiding kunnen inoefenen van valtechnieken is immers noodzakelijk om het risico bij een valpartij substantieel te verminderen.

  Hans Verstraete, algemeen directeur KBC Verzekeringen, zegt daarover: “Iedereen is gebaat bij dergelijke aanpak: oudere mensen lopen waarschijnlijk minder kans op kwetsuren bij een onverwachte val, de samenleving moet financieel minder bijdragen in zorgverstrekking en revalidatie, en de verzekeraar moet minder schadelast uitkeren. Dat is per slot van rekening de essentie van preventie: door een gerichte en pragmatische aanpak de financiële maatschappelijke last van een ongeval beperken voor alle betrokken partijen. Op die manier sluit valpreventie dan ook naadloos aan bij de maatschappelijke rol van KBC in de samenleving.”

  Jacques Martens, voorzitter van de Vlaamse Judofederatie besluit:  “De Vlaamse Judofederatie is verheugd dat ze kan bijdragen om de actieve 55-plussers onder ons de juiste reflexen aan te leren en om samen met onze partner KBC hierin een belangrijke maatschappelijke rol te mogen spelen. We mogen gerust aanspraak maken op het feit dat judoleraars “de experten” zijn in valoefeningen en tevens de kennis in huis hebben om de valoefeningen veilig te laten verlopen. De VJF heeft haar lesgevers speciaal voor deze valsessies opgeleid.  De mogelijke deelnemers kunnen dit vol vertrouwen eens uitproberen in een ingerichte valsessie in de buurt onder leiding van een deskundige valleraar. We zijn er samen van overtuigd dat deze aanpak er zeker kan toe bijdragen dat ouderen zich terug zelfzeker buitenshuis kunnen bewegen.

   

  [1] Zie bv. www.valpreventie.be.