KBC geeft duiding bij fiscale rulings

De voorbije jaren hebben KBC Bank en KBC Groep aan de fiscale autoriteiten van een aantal landen meer duidelijkheid gevraagd over de fiscale behandeling van bepaalde productgerelateerde of boekhoudkundige kwesties. Het advies of de goedkeuring van die fiscale autoriteiten (een 'ruling') zorgt voor een correcte toepassing van de fiscale regels en een correcte en transparante financiële rapportering door KBC. De meeste van die rulings hebben geen of een beperkte invloed op de winst-en-verliesrekening van KBC. Een ruling zorgt trouwens ook voor een level playing field voor alle spelers op de markt.

Omdat het volledig transparant wil zijn, geeft KBC een overzicht van de fiscale rulings die het tot nu toe heeft gesloten met verschillende fiscale autoriteiten (in verschillende landen) om duidelijkheid te scheppen over de interpretatie van belastingregels.

1. Fiscale rulings van KBC in België

KBC Asset Management heeft enkele fiscale rulings gekregen die duidelijkheid en zekerheid verschaften over de fiscale kwalificatie van de beleggingsproducten die het uitgaf.

Ook KBC Bank en KBC Groep kregen diverse fiscale rulings.

Tijdens de financiële crisis was KBC Bank verplicht een schuldkwijtschelding te verlenen aan KBC Investments Ltd. In zijn beslissing van april 2010 aanvaardde de rulingcommissie de fiscale aftrekbaarheid van die kwijtschelding.

KBC Bank en KBC Groep kregen ook diverse rulings voor de fiscale behandeling van hybride financiële instrumenten die ze uitgaven (die voor reglementaire doeleinden worden beschouwd als eigen vermogen):

  • In een ruling van januari 2013 kreeg KBC Bank de bevestiging dat de interestbetalingen op de Contingent Capital Notes (CoCo's) die het had uitgegeven, fiscaal aftrekbaar waren.

  • In een ruling van maart 2014 bevestigde de rulingcommissie dat de betalingen voor de AT1-notes uitgegeven door KBC Groep en de betalingen voor de overeenstemmende AT1-lening tussen KBC Groep en KBC Bank, moeten worden behandeld als fiscaal aftrekbare interesten. In een reactie op berichten in de media over die ruling, zette KBC op 27 maart 2014 een verklaring op zijn website (www.kbc.com) om de aard van die rulingaanvraag te verduidelijken. KBC vroeg in zijn rulingaanvraag namelijk een gelijkaardige fiscale behandeling als die die in veel andere Europese landen beslist was door de lokale fiscale autoriteiten na de publicatie van de strengere eisen voor Bazel III-instrumenten. Die behandeling werd in het VK, Frankrijk en Spanje al formeel goedgekeurd door de lokale autoriteiten voor de daar gevestigde financiële instellingen. Andere Europese banken hebben op basis van die lokale regels al AT1-instrumenten uitgegeven. KBC heeft in België dus alleen maar een gelijkaardige behandeling gevraagd om een concurrentienadeel tegenover buitenlandse spelers die in België actief zijn, te vermijden.

  • KBC Bank kreeg in oktober 2015 een ruling die de fiscale behandeling bevestigt van het liquidatieverlies ten gevolge van de sluiting van zijn Amerikaanse dochter KBC Financial Holding Inc.

2. Fiscale rulings van KBC in het VK

KBC Investments Ltd. sloot in november 2010 een akkoord met de Britse fiscale autoriteiten  over de schuldkwijtschelding die KBC Bank NV in april 2010 verleende (zie hoger onder 1. Fiscale rulings van KBC in België).

3. Fiscale rulings van KBC in Hongarije

In Hongarije werd een aantal rulings gesloten over de fiscale behandeling van bedrijfsherstructureringen, met name fusies. Daarnaast kreeg K&H ook twee rulings met betrekking tot de btw.

4. Andere landen

Er zijn geen rulings met de Luxemburgse, Tsjechische, Slowaakse, Amerikaanse of Ierse fiscale autoriteiten. De Bulgaarse belastingwetgeving bevat geen rulingprocedure.

 

 

 

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium