KBC Groep herschikt en breidt directiecomité uit

Persbericht buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Met ingang vanaf 5 mei 2017 (dag na de algemene aandeelhoudersvergadering) voert KBC Groep een aantal wijzigingen door in het directiecomité:

  • Luc Gijsens, CEO Divisie International Markets die 64 jaar wordt in 2017, heeft zijn intentie bekendgemaakt om na 40 jaar een punt te zetten achter zijn actieve loopbaan.
  • Luc Popelier, huidig CFO KBC Groep, zal Luc Gijsens vervangen als CEO van de Divisie International Markets.
  • Rik Scheerlinck, momenteel CEO K&H Bank en Country CEO in Hongarije wordt lid van het  directiecomité en zal Luc Popelier opvolgen als CFO KBC Groep.
  • Erik Luts, die in 2016 benoemd werd tot Chief Innovation Manager, wordt als 7e lid van het  directiecomité en Chief Innovation Officer KBC Groep benoemd. Hij zal naast de innovatie- en digitale transformatieagenda van KBC Groep ook ICT en de Shared Services Unit van KBC Groep leiden.
  • Rik Scheerlinck wordt als CEO K&H Bank en Country CEO in Hongarije vervangen door David Moucheron, huidig CEO van CBC Banque in België, onder voorbehoud van goedkeuring door de Hongaarse toezichthouder.
  • De benoemingen van Luc Popelier, Rik Scheerlinck en Erik Luts werden door de Europese Centrale Bank en Nationale Bank van België goedgekeurd.
  • De opvolger van David Moucheron bij CBC Banque wordt op een later tijdstip meegedeeld. David wordt ad interim vervangen door Jean-Pierre Jansen, Gedelegeerd Bestuurder en lid van het  directiecomité van CBC Banque.

Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, becommentarieerde de vandaag aangekondigde wijzigingen als volgt: ‘Namens de Raad van Bestuur van KBC Groep wens ik Luc Gijsens te bedanken voor zijn toewijding en de inspanningen die hij de voorbije jaren heeft geleverd – in soms moeilijke omstandigheden – om onze internationale activiteiten te helpen omvormen en uitbouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat Luc Popelier een sterke opvolger is, die zijn uitgebreide kennis en ervaring zal weten te benutten. De Raad van Bestuur heeft met Rik Scheerlinck een dynamische CFO gekozen met een uitgebreide internationale ervaring en een uitstekend parcours in de financiële sector. Gezien de vele veranderingen die de financiële sector ondergaat en de vele uitdagingen waarop onze groep gevat en gepast dient te reageren, zijn we ervan overtuigd dat Erik Luts een belangrijke aanwinst betekent voor het directiecomité.

Met David Moucheron hebben we ook de geschikte persoon gevonden om onze activiteiten in Hongarije verder succesvol uit te bouwen.

Het  directiecomité heeft de nodige kennis en talenten aan boord om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders mogen erop vertrouwen dat het bedrijf in goede handen is”.

 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep voegde eraan toe: “Gedurende verschillende jaren heb ik nauw samengewerkt met Luc Gijsens in het  directiecomité van KBC Groep. Mijn collega’s en ik zijn Luc erg dankbaar voor de vele jaren van toewijding in de verschillende functies die hij uitoefende, en voor zijn steun, onvoorwaardelijk engagement en belangrijke bijdrage aan de uitbouw van KBC. Dankzij zijn sterk strategisch inzicht, zijn uitstekende kennis van de bedrijfswereld en leiderschapskwaliteiten, slaagde hij er de afgelopen jaren in om de Divisie International Markets in moeilijke omstandigheden terug winstgevend te maken. We wensen Luc het allerbeste nu hij na 40 jaar actieve loopbaan ook wat meer tijd voor zichzelf en zijn familie zal kunnen vrijmaken.

Ik ben ook verheugd dat Luc Popelier aanvaard heeft om Luc Gijsens op te volgen aan het hoofd van de Divisie International Markets. Ik ben ervan overtuigd dat zijn uitgebreide ervaring en diepgaande kennis van economische en financiële zaken hem in staat zal stellen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze groep in onze verschillende kernmarkten in Centraal-Europa en Ierland”.

Op advies van het Benoemingscomité heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep, Rik Scheerlinck benoemd als nieuw lid van het directiecomité en CFO KBC Groep in opvolging van Luc Popelier. Rik Scheerlinck is momenteel CEO K&H Bank en Country CEO in Hongarije. Rik Scheerlinck wordt als CEO K&H Bank en Country CEO in Hongarije opgevolgd door David Moucheron, huidig CEO van CBC Banque in België.

Johan Thijs gaat verder : “Ik ben ook blij dat we Rik Scheerlinck mogen verwelkomen in ons directiecomité. Naast zijn uitgebreide professionele en internationale ervaring beschikt Rik over een heel uitgebreide kennis van onze Centraal-Europese thuismarkten. De voorbije jaren heeft hij in zeer uitdagende omstandigheden en met succes onze activiteiten in Hongarije geleid en daar onze groep nog beter voorbereid op de toekomstige uitdagingen. Rik is niet alleen een business manager maar kan ook bogen op een jarenlange ervaring in finance functies. Zijn opvolger, David Moucheron, wist sinds zijn aantreden als CEO , dankzij zijn marktervaring en zijn lokale verbondenheid snel vertrouwen te winnen bij klanten, medewerkers en stakeholders van CBC Banque en zo de succesvolle groei van CBC Banque in Wallonië verder te zetten. Ik ben dan ook verheugd dat hij het K&H-team gaat leiden”.

De opvolger van David Moucheron bij CBC Banque wordt op een later tijdstip meegedeeld.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep Erik Luts benoemd als bijkomend en 7e lid van het directiecomité en Chief Innovation Officer van KBC Groep. Erik Luts is momenteel Chief Innovation Manager en rapporteert in die rol rechtstreeks aan Johan Thijs, CEO KBC Groep. Hij combineert die rol met zijn huidige functie van algemeen directeur Directe kanalen & Ondersteuning binnen Divisie België, waarvoor hij vandaag rapporteert aan Daniel Falque, CEO Divisie België. Om het belang van, de groeiende focus op en de aanzienlijke investeringen in innovatie en digitale transformatie te onderstrepen, besliste het  directiecomité om de nieuwe functie Chief Innovation Officer op te nemen in het directiecomité van KBC Groep. Als Chief Innovation Officer zal Erik Luts de innovatie- en digitale transformatieagenda van KBC groep voorbereiden en aansturen alsook ICT en de Shared Services Unit aansturen.

Johan Thijs besluit : “Innovatie en digitale transformatie winnen elke dag nog aan belang. De voorbije jaren hebben we hierin als groep zwaar geïnvesteerd en dit wordt een nog belangrijker aandachtspunt in de toekomst. Gezien dit belang hebben we dan ook beslist om een bijkomend lid in het directiecomité te benoemen en exclusief verantwoordelijkheid te geven voor deze agenda. Erik kan bogen op een zeer uitgebreide en ook internationale ervaring en heeft de voorbije jaren bewezen goed te weten wat er leeft en verandert in de wereld rondom ons. We zijn dan ook blij dat hij ons team komt versterken.”

                                                     

                                                     
Noot voor de redactie :

De heer Rik Scheerlinck studeerde af als licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Leuven en heeft ook een diploma in de Economie. Hij werkt voor de Kredietbank/KBC-groep sinds 1984: hij begon op de afdeling Buitenlandse Kredieten in Brussel en oefende verschillende functies uit in de Verenigde Staten (senior kredietadviseur in het kantoor in New York; regiodirecteur in Atlanta), Taiwan (manager van het vertegenwoordigingskantoor van Kredietbank in Taipei), en Duitsland (general manager van de activiteiten van KBC Bank in Duitsland). In 1999 werd hij directeur van KBC North America. In de tweede helft van 2006 kwam hij in dienst bij ČSOB als lid van het  directiecomité en chief financial and risk officer. Sinds 2010 was hij CEO van K&H Bank, de Hongaarse bankdochter van KBC Groep en eveneens Country CEO voor Hongarije.

De heer Erik Luts studeerde af als Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leuven. Tussen 1985 en 1988 werkte hij o.a. voor de KU Leuven, gaf les aan een hogeschool en werkte als vertegenwoordiger na verkoop voor een Apple-dealer. Hij begon zijn loopbaan bij Kredietbank/KBC-groep in 1988 als training manager computer literacy en zelfstudie, en werd in 1991 product manager Betaalverkeer en E-Banking. Hij werd toen ook lid van het directiecomité van Isabel (belangrijkste aanbieder van multi-bancaire diensten voor professionele gebruikers in België die werd opgericht in 1995 op initiatief van 4 grootbanken waaronder Kredietbank/KBC). In 1996 werd hij benoemd tot ICT Manager voor het kantorennetwerk, later Directeur ICT Development en in 2003 Directeur ICT Datacenter. Van 2004 tot 2006 was hij lid van het directiecomité van Nova Ljubljanska Banka, de Sloveense bankdochter van KBC, verantwoordelijk voor ICT en de voorbereiding van NLB op de invoering van de EURO. In 2006 kwam hij terug naar België en werd er benoemd tot Directeur Training, Opleiding en Rekrutering. Van 2008 tot 2013 was hij Algemeen Directeur HR, Facilitaire Diensten en Financiële Rapportering binnen Divisie België van KBC groep. Sinds 2013 is hij algemeen directeur Directe Kanalen & Ondersteuning binnen Divisie België en in 2016 werd hij daarbovenop benoemd tot Chief Innovation Manager.

De heer David Moucheron studeerde in 1996 af als licenciaat rechten aan de Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve en behaalde in 1998 een master in Tax Law aan de Fiscale Hogeschool/EHSAL in Brussel en in 2000 een master of Law aan de Columbia Law School in New York (U.S.A.). Hij startte zijn loopbaan als advocaat aan de balie van Brussel bij de Bandt, van Hecke & Lagae (nu Linklaters), en werkte van 2000 tot 2005 als managementconsultant voor McKinsey & Company in Brussel. In 2006 werd hij directeur sales en lid van het management team van Fortis Retail banking en later secretaris generaal van het  directiecomité en Chief of Staff voor Fortis Group (nu BNP Paribas Fortis). Van 2009 tot 2015 was hij CEO van bpost bank, een joint venture tussen De Post en BNP Paribas Fortis die in 1995 werd opgericht. Op 1 december 2015 werd David Moucheron CEO van CBC Banque.

Samenstelling  directiecomité van KBC Groep vanaf 5 mei 2017 (zie bijlage)

Een foto van Erik Luts, Rik Scheerlinck en David Moucheron kan u bekomen via de persdienst van KBC Groep (pressofficekbc@kbc.be). CVs en foto’s van de leden van het  directiecomité van KBC Groep kan u terugvinden om www.kbc.com (onder Corporate Governance).

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium