KBC Groep NV gaat over tot vernietiging van 2.700.000 eigen aandelen

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Bekendmaking ingevolge artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Op grond van de machtiging verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 3 mei 2018 heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep NV op 8 augustus 2018 besloten tot de vernietiging van de 2.700.000 eigen aandelen die werden ingekocht in het kader van het inkoopprogramma dat werd afgerond op 3 juli 2018.

Hierdoor is het totale aantal stemrechtverlenende aandelen en het totale aantal stemrechten van KBC Groep NV gedaald van 418.597.567 naar 415.897.567. Het kapitaal blijft ongewijzigd op 1.456.074.585,67 euro.

De meest recente informatie met betrekking tot het kapitaal en het aantal stemrechtverlenende aandelen en stemrechten is eveneens beschikbaar op www.kbc.com.

 

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium