KBC Groep: sterk resultaat van 691 miljoen euro in het derde kwartaal

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

In een klimaat van aanhoudende economische groei, een beperkt stijgende inflatie, een sterkere euro en stabiele lage rentevoeten zette KBC met een nettowinst van 691 miljoen euro een sterke prestatie neer in het derde kwartaal van 2017. In dat kwartaal presteerden onze kernactiviteiten opnieuw sterk, terwijl de kosten onder controle bleven en de waardeverminderingen op kredieten erg laag waren. Daarnaast droegen ook de recent overgenomen Bulgaarse bedrijven positief bij tot de nettowinst. Tellen we het derdekwartaalresultaat bij de eveneens sterke resultaten voor de eerste twee kwartalen van het jaar, dan komen we op een nettoresultaat voor de eerste negen maanden van 2017 van 2 176 miljoen euro, beduidend meer dan de 1 742 miljoen euro die we boekten in dezelfde periode in 2016. Onze solvabiliteit en liquiditeit bleven ook sterk. In overeenstemming met ons dividendbeleid zullen we op 17 november 2017 een interimdividend  van 1 euro per aandeel uitkeren.

Zie volledig persbericht in bijlage.

 

Financiële hoofdlijnen van het derde kwartaal van 2017

  • Onze bestaande bank- en verzekeringsfranchises in onze kernmarkten bleven sterk presteren en ook de recent verworven Bulgaarse bedrijven UBB en Interlease leverden een bijdrage tot het nettoresultaat van 14 miljoen euro. Daardoor bedroeg het groepsresultaat voor het derde kwartaal van 2017 een sterke 691 miljoen euro.
  • De kredietverlening aan onze klanten steeg met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 6% jaar-op-jaar, met een toename in alle divisies. De deposito's van onze klanten bleven stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, maar groeiden met 12% ten opzichte van een jaar geleden met opnieuw een toename in alle divisies. Van de jaar-op-jaar volumegroei heeft ongeveer 1,4 procentpunten (voor kredietverlening) en 1,9 procentpunten (voor deposito's) te maken met het feit dat UBB en Interlease voor het eerst in de cijfers werden opgenomen.
  • De nettorente-inkomsten – onze belangrijkste inkomstenbron – stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en daalden met slechts 2% ten opzichte van een jaar geleden. Dat was grotendeels te danken aan de positieve invloed van de eerste consolidatie van UBB/Interlease. De nettorentemarge bedroeg 1,83%, 3 basispunten minder dan het vorige kwartaal en 7 basispunten minder dan een jaar eerder.
  • Hogere premie-inkomsten, een beter resultaat uit afgestane herverzekering en een eenmalige terugname van voorzieningen in België zorgden voor een stijging met 23% van het technische resultaat van onze schadeverzekeringsactiviteiten. Bijgevolg bedroeg de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor de eerste negen maanden van 2017 een uitzonderlijke goede 83%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten nam licht af ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalde met 10% tegenover een jaar geleden.
  • Onze nettoprovisie-inkomsten bleven sterk, met een stijging van 11% jaar-op-jaar, vooral dankzij onze assetmanagementactiviteiten en het feit dat UBB en Interlease voor het eerst in de cijfers werden opgenomen. In vergelijking met het vorige kwartaal was er evenwel een daling met 5%, die deels toe te schrijven is aan de vakantieperiode.
  • Alle andere inkomstenposten samen daalden met 34% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar stegen met 49% ten opzichte van een jaar geleden. Dat was in beide gevallen grotendeels toe te schrijven aan schommelingen in het trading- en reëlewaarderesultaat en aan de negatieve invloed van de boeking van 54 miljoen euro in het derde kwartaal van 2017 met betrekking tot een lopende sectorwijde herziening van de hypotheekleningen met trackerrente die voor 2009 in Ierland werden afgesloten.
  • Onze exploitatiekosten bleven min of meer gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal en stegen met 2% jaar-op-jaar. Exclusief UBB/Interlease daalden ze met 2% kwartaal-op-kwartaal, en bleven ongewijzigd jaar-op-jaar. Bijgevolg bedroeg onze kosten-inkomstenratio voor de eerste negen maanden van 2017 een solide 54%.
  • Met 15 miljoen euro bleven de waardeverminderingen op kredieten erg laag in het derde kwartaal van 2017. Ze omvatten een nettoterugname van 26 miljoen euro in Ierland en algemeen lage bijkomende waardeverminderingen in alle andere kernlanden. Daardoor bedroeg onze kredietkostratio een erg gunstige -0,05% in de eerste negen maanden van 2017 (een negatief getal duidt op een positieve invloed op het resultaat).
  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig en dat gold ook voor onze kapitaalbasis, met een common equity ratio van 15,9% (fully loaded, Deense Compromismethode).

 

Johan Thijs, Groeps-CEO:

‘We hebben opnieuw een sterk resultaat neergezet in het derde kwartaal. Een aantal factoren was daarbij bepalend, waaronder de groei van de nettorente-inkomsten, stevige nettoprovisie-inkomsten en hoge verzekeringsinkomsten, deels dankzij terugnames van enkele voorzieningen. Bovendien hielden we onze kosten onder controle en bleven de waardeverminderingen op kredieten erg laag. Daarbovenop droegen onze recent verworven Bulgaarse entiteiten UBB en Interlease 14 miljoen euro bij tot het resultaat van het kwartaal.

Het kwartaalresultaat werd bovendien beïnvloed door een lopende sectorwijde herziening van de hypotheekleningen met trackerrente die voor 2009 in Ierland werden afgesloten en waarvoor dit kwartaal een negatieve 54 miljoen euro werd geboekt.

Dat alles resulteerde in een nettowinst van 691 miljoen euro in het derde kwartaal van 2017. Samen met de 630 miljoen euro van het eerste kwartaal en de uitzonderlijk sterke 855 miljoen euro van het tweede kwartaal brengt dat ons nettoresultaat voor de eerste negen maanden van 2017 op 2 176 miljoen euro, een stijging van 25% ten opzichte van het cijfer voor de dezelfde periode van 2016. 

We bleven vastberaden werken aan de uitvoering van onze strategie, die tot op vandaag erg succesvol is gebleken. We zitten op schema met onze digitale agenda en we blijven voortwerken aan de uitbouw van onze bankverzekeringsactiviteiten en de ondersteuning van de lokale economieën en klanten in de landen waar we actief zijn. We lopen voor op onze agenda inzake de operationele integratie van de recent verworven Bulgaarse entiteiten UBB en Interlease,  en door die integratie worden we ook in dat kernland een topspeler.

We zijn oprecht dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten stellen in ons bedrijf en onze medewerkers en we blijven er voluit voor gaan om de referentie te worden in klantgericht bankverzekeren in al onze kernlanden.’ 

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium