• English
 • Nederlands
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  KBC Groep: sterke winst voor het derde kwartaal van 629 miljoen euro

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  In een klimaat van aanhoudend lage rentevoeten, matige economische groei in België en stevigere groei in Centraal-Europa en Ierland, boekte KBC een sterke nettowinst van 629 miljoen euro in het derde kwartaal van 2016, terwijl dat in het vorige kwartaal 721 miljoen euro was (begunstigd door het eenmalige positieve effect van 84 miljoen euro na belastingen uit de verkoop van aandelen van Visa Europe) en 600 miljoen euro in het derde kwartaal van 2015. Onze kredietvolumes bleven in het derde kwartaal stijgen, zowel kwartaal-op-kwartaal als jaar-op-jaar. Laten we het effect van de verkoop van de aandelen van Visa Europe buiten beschouwing, dan zijn onze inkomsten in het derde kwartaal licht gedaald met 3%. Samen met de 392 miljoen euro nettowinst van het eerste kwartaal en de 721 miljoen euro van het tweede kwartaal, brengt dat ons resultaat voor de eerste negen maanden van het jaar op een mooie 1 742 miljoen euro, tegenover 1 776 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Onze stevige solvabiliteit en liquiditeit werden verder aangesterkt. Zoals al aangekondigd, zullen we op 18 november 2016 een interimdividend voor het lopende financiële jaar uitbetalen van 1 euro per aandeel als voorschot op het totale dividend over 2016.

   

  Lees het volledige persbericht in de bijlage.

  Financiële hoofdlijnen van het derde kwartaal van 2016, in vergelijking met het vorige kwartaal:

  • In onze kernmarkten en kernactiviteiten bleven zowel ons bank- als ons verzekeringsbedrijf het goed doen.

  • De kredietverlening aan onze klanten steeg met 0,4%, waarbij de volumes in bijna alle landen toenamen. De toename van de deposito's in Tsjechië, Slowakije en Bulgarije konden de daling in België (vervallen van termijndeposito's), Ierland en Hongarije niet volledig goedmaken, waardoor de deposito's van klanten in hun globaliteit daalden met 2%.

  • De nettorente-inkomsten – onze belangrijkste inkomstenbron – zijn maar licht (minder dan 1%) gedaald, dankzij de lagere financieringskosten, de toegenomen beleggingen en de groei van het kredietvolume. Onze gemiddelde nettorentemarge bedroeg in het derde kwartaal 1,90%, een daling met 4 basispunten kwartaal-op-kwartaal.

  • De premie-inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten stegen met 2%, terwijl de claims met 7% gedaald zijn. Bijgevolg bedroeg de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor de eerste negen maanden van het jaar een goede 94%. Deverkoop van levensverzekeringsproducten anderzijds daalde met 20%, na een sterk tweede kwartaal.

  • Het totale beheerde vermogen bedroeg 209 miljard euro, een lichte stijging (+1%) ten opzichte van het vorige kwartaal dankzij een positieve koersontwikkeling. Onze nettoprovisie-inkomsten stegen met 2%, voornamelijk te danken aan de hogere beheersvergoedingen.

  • Onze exploitatiekosten daalden met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal omdat de bankenheffingen in het derde kwartaal lager uitvielen. De resulterende kosten-inkomstenratio voor de eerste negen maanden van het jaar bedroeg 57%.

  • De kredietkosten bedroegen in de eerste negen maanden van het jaar een uitstekende maar onhoudbaar lage 0,07% van onze kredietportefeuille.

  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig en onze kapitaalbasis – met een common equity ratio van 15,1% (phased-in, Deense compromismethode) – bleef ruim boven de doelstelling van de toezichthouders van 10,25% voor 2016.

   Johan Thijs, Groeps-CEO:   "De aanhoudende onzekerheid op de financiële markten en de nog altijd lage rentevoeten vormen steeds meer voor alle financiële instellingen een ongewone uitdaging. In deze ongebruikelijke omstandigheden blijven we de bank-verzekeraar die zijn klanten centraal stelt. Die blijven ons hun deposito's toevertrouwen en op ons rekenen om hun projecten te realiseren en te beschermen. Dit kwartaal zijn de kredietverlening en de premie-inkomsten uit schadeverzekeringen opnieuw toegenomen. We zijn onze klanten dankbaar voor hun vertrouwen. Dat illustreert nogmaals het succes van ons bank-verzekeringsmodel.

   Het derde kwartaal werd gekenmerkt door een goed niveau van nettorente-inkomsten en nettoprovisie-inkomsten, stabiele exploitatiekosten en aanhoudend lage kredietkosten. We blijven investeren in de toekomst en gaan door met het pro-actief uitrollen van onze digitaliseringsplannen om onze klanten nog beter te kunnen bedienen, waarbij we onze kosten-inkomstenratio niet uit het oog verliezen. We slaagden erin dit kwartaal een sterk globaal resultaat van 629 miljoen euro neer te zetten.

   Bovendien sterkten de stevige solvabiliteits- en liquiditeitsposities van onze groep tijdens het kwartaal nog verder aan, en laat onze kapitaalpositie ons toe op 18 november 2016 zoals aangekondigd een interimdividend voor het lopende jaar van 1 euro per aandeel uit te betalen. Dat is een gevolg van ons nieuwe dividendbeleid voor KBC Groep om – tenzij zich uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden voordoen – voor elk boekjaar in november een interimdividend van 1 euro per aandeel uit te betalen alsook een slotdividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Dat is een geruststellend signaal voor alle aandeelhouders die in ons hun vertrouwen hebben gesteld."

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. Duiding bij de gebruikte ratio’s vindt u in het achteraan in het kwartaalverslag.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium