KBC heeft als exclusieve duurzaamheidscoördinator de langetermijnkredietportefeuille van DEME omgevormd tot duurzaamheidsgerelateerde kredieten

KBC is trots dat het door DEME exclusief werd geselecteerd om de omzetting van de langetermijnkredietportefeuille van DEME naar duurzaamheidsgerelateerde kredieten te coördineren, goed voor een totale kredietwaarde van 579 miljoen euro. KBC werd aangesteld om DEME bij te staan bij de selectie van duurzaamheidsindicatoren en -doelstellingen en om het proces met een bredere groep van bankrelaties van DEME te coördineren[1]. De transactie werd uitgevoerd op 7 februari 2022 en is een belangrijke mijlpaal voor KBC en DEME. Ze onderstreept hoe belangrijk duurzaamheid voor hen is door ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te verankeren in de belangrijkste financieringscontracten van DEME. 

 

[1] De kredietgevers zijn ABN Amro Bank NV, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Belgische vestiging), Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis SA/NV, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Belgische vestiging), Commerzbank AG (Luxemburgse vestiging), DBS Bank Ltd (Londense vestiging), ING België NV/SA, KBC Bank NV en Coöperatieve Rabobank U.A.

 

De financiering was gestructureerd volgens de Sustainability-linked Loan Principles, opgesteld door de Loan Market Association. Bijgevolg zullen de voorwaarden voor de langetermijnkredietportefeuille van DEME voortaan gekoppeld worden aan de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf in twee specifieke domeinen: veiligheid op het werk en koolstofarme brandstof. De kredietgevers van DEME hebben ermee ingestemd de rentevoet op de betrokken kredietportefeuille te verlagen als het bedrijf voldoet aan twee KPI's inzake duurzaamheid. Als de doelstellingen niet worden gehaald, zal de rentevoet licht stijgen.

Wim Eraly, algemeen directeur Corporate Banking en Facilitair Beheer bij KBC Bank NV licht de transactie toe: "KBC is trots door DEME te zijn geselecteerd als duurzaamheidscoördinator om hen bij te staan bij de integratie van duurzaamheidskenmerken in hun bankfinanciering op lange termijn. We bouwen voort op onze bestaande kennis en ervaring om deze duurzaamheidsgerelateerde financiering te structureren en coördineren. Daarbij begeleiden we DEME bij de selectie van de belangrijkste prestatie-indicatoren inzake duurzaamheid en bij het bepalen van concrete en uitdagende doelstellingen voor DEME. De transactie illustreert duidelijk onze expertise in het adviseren van onze klanten over duurzame financieringsoplossingen om hun overgang naar een groenere toekomst te ondersteunen."

Voor KBC past de transactie in zijn ambitie om een sleutelrol te spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst. KBC ziet het als zijn rol om zijn klanten te ondersteunen en als partner op te treden in hun transitietraject. Daarom voert het duurzaamheidsgesprekken met zijn klanten om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsrisico's en -kansen voor hun activiteiten. KBC bouwt verder op het sterke en langdurige partnerschap met DEME en is er trots op dat het door DEME, een van de topbedrijven van de Belgische economie, werd aangesteld als exclusieve duurzaamheidscoördinator.

Geert Wouters, Head of Structured Finance and Treasury bij DEME, vult aan: "We hebben een langdurig partnerschap met KBC en we zijn verheugd dat we nauw met hen hebben kunnen samenwerken om een succesvolle overgang naar duurzame financiering te verzekeren, waarbij tien banken van over de hele wereld betrokken waren. We zijn trots dat we de eerste onderneming in onze sector zijn die deze belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen in al onze overeenkomsten voor langetermijnfinanciering opneemt. Met dit sterke signaal aan onze stakeholders laten we zien dat we in heel onze bedrijfsvoering rekening houden met onze duurzaamheidsdoelstellingen, en dat met concrete acties ondersteunen. Dit is een moedige stap, die aantoont dat we bereid zijn de financiële gevolgen ervan te aanvaarden."

 

 

De wereldwijde markt voor duurzame kredietfinanciering is in 2021 meer dan verdrievoudigd ten opzichte van 2020. 

In 2021 is een recordbedrag van 682 miljard Amerikaanse dollar aan duurzame kredieten verstrekt, meer dan driemaal het volume van 2020. De VS en Europa waren de grootste drijvende krachten achter deze groei, waarbij de VS zijn achterstand op de West-Europese markt voor duurzame kredietfinanciering, die een voorloper was met deze innoverende financieringsinstrumenten, snel inloopt. (Bron: Refinitiv LPC). 

Voor het grootste deel (ca. 88%) bestaat de duurzame kredietfinanciering uit duurzaamheidsgerelateerde kredieten. Groene leningen, waarbij de opbrengsten uitsluitend kunnen worden gebruikt voor de financiering van groene of duurzame projecten, komen minder vaak voor. Het feit dat duurzaamheidsgerelateerde kredieten die zijn gestructureerd volgens de Sustainability-linked Loan Principles van de Loan Market Association geen beperking bevatten voor het gebruik van de opbrengsten is, in combinatie met de brede toepassing ervan in vele sectoren, een van de belangrijkste redenen voor hun succes.

 

 

 

Disclaimer: KBC wijst er uitdrukkelijk op dat het gebruik van termen als 'groen' en 'duurzaam' in dit document geenszins suggereert dat wat wordt beschreven al (volledig) in overeenstemming is met de EU-Taxonomie.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium