• Nederlands
 • Français
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  KBC helpt cliënten bij het leggen van hun eerste steen met KBC-Baksteensparen

  Maandag 28 april 2014 — De Belg staat bekend voor zijn baksteen in de maag. Met 66,5% woningeigenaars zit België boven het Europese gemiddelde. De laatste jaren is het gedeelte eigen inbreng bij een woningkrediet gestegen. Een goede financiële voorbereiding bij de aankoop of bouw van een eigen woning is noodzakelijk. KBC helpt zijn cliënten – en specifiek jonge starters op de arbeidsmarkt – daar graag bij. Onder meer met KBC-Baksteensparen. 

  Recente cijfers van KBC tonen aan dat de eigen inbreng bij de aankoop van een (eerste) eigen woning toeneemt. Daardoor is het kredietbedrag dat cliënten ontlenen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen, ondanks de stijgende vastgoedprijzen. Bovendien hanteren de financiële instellingen, mede op vraag van de Nationale Bank, striktere regels voor het indekken van risico’s. Ontleners moeten bijgevolg zelf over een bepaald bedrag aan eigen middelen beschikken alvorens ze een krediet kunnen aangaan.

  KBC-cijfers voor eerste woning cliënten

  2013

  2009

  Gemiddeld investeringsbedrag, incl. alle kosten

  255 000

  213 000

  Gemiddeld kredietbedrag

  163 000

  156 000

  Gemiddelde eigen inbreng

  92 000

  57 000

  KBC stelt ook vast dat zijn cliënten er bewuster voor kiezen om hun investeringsbudget aan te vullen met eigen middelen:

  • om fiscale redenen: het kredietbedrag wordt beperkt tot het fiscale plafond;
  • door de lage rentetarieven op spaargeld: cliënten investeren hun geld liever in bakstenen;
  • (groot)ouders willen hun (klein)kinderen vaak steunen met een schenking.

  Een kandidaat-koper of -bouwer die tijdig begint te sparen voor een hogere eigen inbreng verhoogt zijn investeringsbudget zo aanzienlijk en ook zijn keuzemogelijkheden op de markt. En daar wil KBC zijn cliënten mee helpen. Met een dubbele spaarformule, onder de noemer Baksteensparen, zorgen de cliënten enerzijds voor hun eigen startkapitaal en anderzijds voor de schuldsaldoverzekering. Beide zijn nodig bij de aanvraag van een woningkrediet.

   

  Onderzoek toont het aan: tijdig sparen loont                                                                                                                                                               

  KBC vergeleek twee situaties: een waarbij niets gespaard werd voor de aankoop van een eigen woning en een waarbij al een aantal jaren werd gespaard.

  Situatie 1: Een cliënt wil een appartement met één slaapkamer kopen maar heeft niets gespaard. De ouders schenken 20 000 euro voor de eigen inbreng. De cliënt is bereid 1 000 euro per maand af te betalen. Via de simulatie ‘Hoeveel huis kan ik kopen?’ op de KBC-website komt de cliënt tot een totaal budget van ongeveer 200 000 euro. Daarvan moet hij bijna 30 000 euro reserveren voor allerlei kosten. De cliënt heeft dus een budget van 170 000 euro om op zoek te gaan naar een appartement.

  Situatie 2: Identiek als in 1, maar de cliënt heeft zelf 15 000 euro gespaard in de afgelopen vijf jaar. Zijn totale budget is dus gestegen tot ongeveer 215 000 euro en na aftrek van de kosten heeft hij nog 185 000 euro over voor een appartement.

  Uit de onderstaande tabel blijkt dat wie tijdig start met sparen veel meer keuzemogelijkheden heeft.

   

  Aantal zoekresultaten op immowebsite*

  Arrondissement
  Hasselt

  Arrondissement

  Leuven

  Arrondissement

  Mechelen

  Arrondissement
  Kortrijk

  Arrondissement Gent

  Situatie 1

  14

  2

  2

  9

  17

  Situatie 2

  48

  11

  18

  13

  34

  Stijging aanbod

  x 3,4

  x 5,5

  x 9,0

  x 1,4

  x 2,0

  *Zoekactie op immoweb.be dd. 2-4-2014

  Daarom wil KBC zijn cliënten de mogelijkheid bieden om te anticiperen op de toekomstige aankoop van een woning. De bank stelt een dubbele formule voor: KBC-Baksteensparen. Daarmee spaart de cliënt zowel voor zijn eigen inbreng als voor de schuldsaldoverzekering.  

   

  Sparen voor de eigen inbreng

  Bij het toekennen van een woningkrediet vraagt KBC minimaal 10% van het investeringsbedrag als eigen inbreng. Om dat bedrag bijeen te sparen, stelt KBC twee mogelijkheden voor: KBC-Comfort4Life en KBC-Start2Save.

  Met KBC-Comfort4Life, een tak23-beleggingsverzekering, kunnen de cliënten hun stortingen systematisch spreiden in de tijd en zelf kiezen wanneer en met welke frequentie ze storten. Die spaarformule past het best bij cliënten met een defensief of dynamisch risicoprofiel en een verwacht investeringsmoment over vijf jaar of later.

  Op de spaarrekening KBC-Start2Save ontvangen cliënten momenteel 1% basisrente en een getrouwheidspremie van 0,75%. De spaartegoeden op die rekening worden opgebouwd met een automatische spaaropdracht van maximaal 500 euro per maand. Die tweede spaarformule heeft een zeer defensief profiel en past het best bij een investeringsmoment binnen de vijf jaar.

   

  Sparen voor de schuldsaldoverzekering

  Het tweede luik is het KBC-Life Home Plan. Daarmee kan een cliënt al vanaf 25 euro per maand sparen voor de schuldsaldoverzekering. Het KBC-Life Home Plan is een tak 21-levensverzekering waarbij de stortingen worden gekapitaliseerd tegen een gewaarborgde rentevoet. Het opgebouwde kapitaal kan de cliënt later gebruiken voor een kredietgebonden overlijdenswaarborg, de zogenaamde schuldsaldoverzekering. Op het gestorte bedrag geldt een jaarlijkse belastingvermindering van 30%. Wie gedurende 5 à 7 jaar 75 euro per maand spaart, kan een krediet van ongeveer 200 000 euro afdekken, afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde bij het sluiten van de kredietgebonden overlijdenswaarborg.


  Meer informatie over de producten uit de dubbele formule zijn terug te vinden op www.kbc.be.

  KBC-Life Home Plan

  KBC-Start2Save

  KBC-Comfort4Life Defensive / KBC-Comfort4Life Dynamic

  Contacteer ons

  Ilse De Muyer

  Corporate Communication Manager