Reactie - KBC kadert beslissing maaltijdcheques

Bredere context van nieuw toekomstig verloningsmodel

Vorig jaar sloot KBC met de sociale partners een tijdelijke cao waarbij het bedrag van de maaltijdcheques werd verhoogd met 1 euro voor een beperkte periode van één jaar (1 april 2016 tot 31 maart 2017). Dat betekent dat het nominaal bedrag van de maaltijdcheque, dat momenteel 8 euro bedraagt, vanaf 1 april opnieuw 7 euro is.

De sociale partners vroegen om deze tijdelijke cao te verlengen, maar op deze vraag wordt nu niet ingegaan. Zoals KBC aan de sociale partners heeft meegedeeld, starten binnenkort gesprekken over een nieuw toekomstig verloningsmodel waarin het element van de maaltijdcheques samen met de andere verloningscomponenten zal worden herbekeken.

Zoals steeds wenst KBC die gesprekken te voeren in een open en constructieve dialoog.

Zoals eerder al vaker gecommuniceerd, werkt KBC als bedrijf continu aan het voorbereiden van de toekomst. De financiële sector wordt vandaag immers geconfronteerd met een hele reeks uitdagingen.  KBC kiest voor een geleidelijke, proactieve transformatie van het bedrijf. Zijn succesvolle manier van werken uit het recente verleden wil het ook vandaag blijven toepassen. KBC combineert een gediversifieerd bankverzekeringsmodel met een goede kostenbeheersing om zo te kunnen blijven tegemoet komen aan de veranderende klantenbehoeften en te investeren in digitale transformatie, in de opleiding van zijn medewerkers, in zijn toekomst.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium