KBC, KBC Brussels en CBC verhogen de rente op termijnrekeningen in euro met een looptijd van 5 en 8 jaar

KBC, KBC Brussels en CBC verhogen de rente op termijnrekeningen in euro met een looptijd van 5 en 8 jaar

Aanbod geldig van 30 november tot en met 8 december 2023.

Inspelend op de huidige marktomstandigheden en om klanten een beter rendement te bieden op hun geldreserves die ze voor langere tijd kunnen missen, wijzigen KBC, KBC Brussels en CBC tijdelijk de rentevergoeding op de termijnrekeningen in euro met een looptijd van 5 en 8 jaar.  Dit aanbod is geldig van 30 november tot en met 8 december 2023.

Voor de KBC-termijnrekeningen in euro met een looptijd van 5 en 8 jaar, geopend tijdens deze periode, bedraagt de rentevoet:

  • 2,60% op 5 jaar
  • 2,90% op 8 jaar

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis). De actuele percentages zijn opvraagbaar in de kantoren van KBC, KBC Brussels en CBC of via KBC (Brussels) - en CBC Live

Roerende voorheffing en kosten

De inkomsten zijn onderhevig aan roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto rentebedrag voor particuliere beleggers die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

Er worden geen instap- of uitstapkosten aangerekend aan klanten die de termijnbelegging tot op de eindvervaldag bewaren. Indien klanten echter vóór de einddatum de termijnbelegging wensen te verkopen, kan de bank deze desgevallend terugkopen (opgelet: de bank is niet verplicht om een termijnbelegging terug te kopen). De waarde die klanten op het moment van terugkoop krijgen, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent op dat moment. Het is dus niet zeker dat klanten in dat geval hun startkapitaal volledig zullen recupereren.

Risico's

Risico op faillissement:

Het geheel van de deposito’s bij KBC Bank (inclusief KBC Brussels) wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loopt de klant het risico het bedrag van de deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen.

Het geheel van de deposito’s bij CBC Banque wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van CBC (vb. faillissement) loopt de klant het risico het bedrag van de deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen.

Inflatierisico:

De termijnrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Klachten

Bij klachten kan de klant contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Meer informatie

Voor deze termijnrekeningen is geen document met essentiële spaardersinformatie beschikbaar.

Termijnrekening - KBC Bank & Verzekering

Termijnrekening - KBC Brussels Bank & Verzekering

Compte à terme - CBC Banque et Assurance

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium