KBC, KBC Brussels en CBC wijzigen de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1 augustus 2023.

Inspelend op de markttendens wijzigen KBC, KBC Brussels en CBC de rente op zowel Start2Save en Start2Save4-rekeningen als op de gewone spaarrekeningen.

Voor Start2Save en Start2Save4, waarbij het spaarbedrag maximum 500 euro per maand bedraagt, wijzigt de rentevergoeding als volgt:

  • De basisrente klimt van 0,15% naar 0,40%
  • De getrouwheidspremie stijgt van 0,75% naar 1,10%

De rentevergoeding voor de Spaarrekening, Groeispaarrekening en Huurwaarborgspaarrekening wijzigt als volgt:

  • De basisrente klimt van 0,35% naar 0,45%
  • De getrouwheidspremie stijgt van 0,25% naar 0,45%

Voor stortingen die gedaan worden vóór 1 augustus 2023 blijft de huidige getrouwheidspremie gelden. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

Vanaf 1 augustus geldt de nieuwe basisrente voor zowel de bestaande spaartegoeden als voor nieuwe stortingen en de nieuwe getrouwheidspremie geldt voor nieuwe stortingen en voor bestaande spaartegoeden van zodra de nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen.

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages zijn beschikbaar op de website en in de kantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Wijzigt de rente? Dan informeren we de klanten daarover via post of digitale kanalen .

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan.

De Spaarrekening, Groeispaarrekening, Huurwaarborgspaarrekening, Start2Save en Start2Save4 van KBC, KBC Brussels en CBC zijn gereglementeerde spaarrekeningen van onbepaalde duur. Het contract derdenbeding dat is verbonden aan de Groeispaarrekening en de Start2Save4 is van bepaalde duur, de klant kiest zelf wanneer het geld aan de begunstigde mag worden vrijgegeven. De huurwaarborgovereenkomst die is verbonden aan de Huurwaarborgspaarrekening loopt tot de huurwaarborgspaarrekening wordt afgesloten. Op al deze spaarrekeningen is het Belgisch recht van toepassing.

Roerende voorheffing en kosten

Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomsten 2023) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.

Er worden geen kosten aangerekend om een spaarrekening te openen en te beheren. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post wordt een kost van 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending aangerekend (behalve voor de Huurwaarborgspaarrekening).

Risico's

Risico op faillissement:

Het geheel van de deposito’s bij KBC Bank (inclusief KBC Brussels) wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loopt de klant het risico het bedrag van de deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen.

Het geheel van de deposito’s bij CBC Banque wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van CBC (vb. faillissement) loopt de klant het risico het bedrag van de deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen.

Inflatierisico:

Deze spaarrekeningen hebben ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Klachten

Bij klachten kan de klant contact opnemen met klachten@kbc.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

De klant dient het document met essentiële spaardersinformatie te lezen voor een spaarrekening te openen.

Documenten met essentiële spaardersinformatie:

KBC

KBC Brussels

CBC (enkel in Frans beschikbaar)

Spaarrekening

Groeispaarrekening

Huurwaarborgspaarrekening

Start2Save

Start2Save4

Spaarrekening

Groeispaarrekening

Huurwaarborgspaarrekening

Start2Save

Start2Save4

Spaarrekening

Groeispaarrekening

Huurwaarborgspaarrekening

Start2Save

Start2Save4

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium