KBC maakt de nieuwe kapitaalvereisten van de ECB bekend

Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

De Europese Centrale Bank heeft KBC op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten, die leiden tot een gecombineerde, totale fully loaded CET1-kapitaalvereiste voor KBC (volgens de Deense compromismethode) van 10,6%.

Op het einde van het derde kwartaal van 2017 bedroeg de fully loaded CET1-ratio van KBC 15,9%, ruim boven de nieuwe CET1-kapitaalvereiste.

De impact op KBC van het recente akkoord binnen het Basel-comité met betrekking tot de resterende hervormingen van de post-crisis regelgeving zal worden opgenomen in de communicatie van KBC over de resultaten van het volledige boekjaar 2017.

Na het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor 2017 stelde de ECB KBC formeel in kennis van haar beslissing om

  • de pijler 2-vereiste (P2R) te behouden op 1,75% CET1;

  • de pijler 2-aanbeveling (P2G) te behouden op 1,0% CET1.

 

De kapitaalvereiste voor de KBC-groep wordt niet alleen bepaald door de ECB, maar ook door beslissingen van de diverse lokale bevoegde autoriteiten in de kernmarkten van KBC

Zo komt de beslissing van de Tsjechische en Slowaakse bevoegde autoriteiten om de vereiste voor de anticyclische kapitaalbuffer geleidelijk te verhogen naar 1,25% overeen met een aanvullende CET1-kapitaalvereiste van 0,20% op KBC-groepsniveau. Dat brengt de geconsolideerde vereiste voor de anticyclische kapitaalbuffer op 0,35%.

De Nationale Bank van België maakte haar kapitaalbuffers voor Belgische systeembanken vorig jaar al bekend. Voor KBC betekent dat een vereiste kapitaalbuffer van 1,5% voor 2018. Ten slotte bedraagt de conserveringsbuffer momenteel 1,875% voor 2018, en die zal stijgen tot 2,50% in 2019. Die buffers komen boven op de minimale CET1-kapitaalvereiste van 4,5% onder pijler 1.

In totaal brengt dat de fully loaded CET1-kapitaalvereiste (volgens de Deense compromismethode) op 10,6% (10,4% vorig jaar) met een bijkomende P2G van 1%. KBC overtreft ruim die vereiste: op het einde van het derde kwartaal van 2017 bedroeg de fully loaded CET1-ratio 15,9%. En omdat een deel van de kapitaalvereisten geleidelijk zal worden opgebouwd tegen 2019, ligt de betreffende vereiste (volgens de Deense compromismethode) voor 2018 op phased-in basis lager, nl. 9,875% CET1 (8,65% vorig jaar).

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, zegt hierover: "KBC is blij met de beslissing van de ECB. Ze betekent dat KBC een laag risicoprofiel heeft en bestand is tegen ongunstige economische omstandigheden. Onze kapitaalpositie is heel stevig. Dat is een geruststellend signaal naar alle stakeholders die ons hun vertrouwen schenken.

KBC zal een dynamische buffer boven de wettelijke vereisten blijven aanhouden. Dat weerspiegelt onder meer hoe wij aankijken tegen een mogelijk ongunstig economisch klimaat, eventuele nieuwe kapitaalvereisten en onze positie ten opzichte van onze sectorgenoten. Zoals we al meedeelden tijdens ons event in Dublin in juni, hebben we onze 'eigen kapitaaldoelstelling' vastgelegd op 14,6% CET1 en willen we een flexibele buffer tot 2% CET1 aanhouden voor eventuele fusies en overnames om onze marktposities in onze kernmarkten te versterken. Samen vormt dat de 'Referentiekapitaalpositie', die 16,6% CET1 bedraagt.

KBC zal zich ook blijven focussen op zijn sterke fundamenten: een dynamisch klantgericht bankverzekeringsmodel, een gezond risicoprofiel, een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten en een comfortabele solvabiliteit die ons ruimte geeft voor bijkomende kredietverlening aan onze klanten en een actieve ondersteuning aan de gemeenschappen en economieën waarin we actief zijn.”

 

Meer details over de samenstelling van de nieuwe kapitaalvereisten vindt u in de korte presentatie en de tabel die bij dit persbericht zijn gevoegd en op www.kbc.com.

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Stef Leunens KBC Groep NV
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium