• English
 • Français
 • Nederlands
 • Skip to Content
  Search

  KBC maakt de nieuwe kapitaalvereisten van de ECB bekend

  Kapitaal van KBC blijft ruim boven de minimumkapitaal-vereisten

  De Europese Centrale Bank heeft KBC op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten: een globale common equity tier 1-ratio (CET1) van 10,40%, fully loaded volgens de Deense compromismethode.

  Op het einde van het derde kwartaal van 2016 bedroeg de fully loaded CET1-ratio van KBC 15,3%, ruim boven de nieuwe CET1-norm.

  Na het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) over 2016 heeft de ECB KBC officieel op de hoogte gebracht van zijn beslissing om

  • Een pillar 2-vereiste (P2R) van 1,75% CET1 op te leggen, en
  • Een pillar 2-guidance (P2G) van 1,0% CET1.

  Deze ECB-beslissing van in totaal 2,75% CET1 stemt overeen met de beslissing van vorig jaar, maar toen werd geen onderscheid gemaakt tussen P2R (die een beperking op de winstverdeling oplegt en daarom relevant is voor AT1/ Additional Tier1-beleggers) en P2G (die mogelijk de dividendpolitiek beïnvloedt en dus relevant is voor aandeelhouders). Het feit dat deze vereiste ongewijzigd blijft, weerspiegelt het lage risicoprofiel van KBC en zijn weerbaarheid ten opzichte van ongunstige economische omstandigheden – zoals overigens aangetoond in de stresstesten waarvan de resultaten op 29 juli 2016 werden gepubliceerd.

  De kapitaalvereiste voor KBC Groep wordt niet enkel bepaald door de ECB, maar ook door beslissingen van verscheidene plaatselijke bevoegde autoriteiten in de kernmarkten van KBC.

  Zo leggen de Tsjechische en Slowaakse bevoegde autoriteiten elk een contra-cyclische buffer op van 0,5%, respectievelijk in het eerste en het derde kwartaal van 2017, wat overeenkomt met een bijkomende CET1-vereiste van 0,15% op het niveau van KBC Groep. Dergelijke contra-cyclische buffer vormt een tegengewicht voor de effecten van de economische cyclus op de kredietactiviteit van een bank.

  De Nationale Bank van België maakte haar kapitaalbuffers voor de Belgische systeembanken vorig jaar al bekend. Voor KBC houden deze een bijkomende kapitaalbuffer van 1,0% CET1 in voor 2017, die in 2018 tot 1,5% wordt opgebouwd. De conserveringsbuffer, tenslotte, bevindt zich op 1,25% voor 2017 en wordt naar 2,50% gebracht in 2019.  Deze buffers komen bovenop de minimum CET1-vereiste van 4,5% onder Pillar 1.

  Dat alles brengt de fully loaded CET1 vereiste (onder de Deense compromismethode) op 10,40% (t.o.v. 11,25% vorig jaar) met een bijkomende guidance van 1%. KBC overstijgt duidelijk deze vereiste: op het einde van het derde kwartaal van 2016 bedroeg de fully loaded CET1-ratio 15,3%. De relevante vereiste (onder de Deense compromismethode) op een phased-in basis bevindt zich voor 2017 bovendien op een lager niveau: 8,65% CET1 (t.o.v. 10,25% vorig jaar), omdat een deel van de vereisten geleidelijk wordt opgebouwd tegen 2019.

   

  Johan Thijs, KBC Groeps-CEO, zegt over de aankondigingen van vandaag: “KBC verwelkomt het resultaat van de ECB-beslissing omdat die duidelijkheid schept voor de groep en zijn stakeholders. Het nieuwe kapitaalbesluit is verfijnder dan het vorige en houdt een lichte daling in. Onze kapitaalpositie is bijzonder stevig. Dat vormt een geruststellend signaal voor alle stakeholders die hun vertrouwen in ons stellen.

  KBC zal zijn politiek behouden van een dynamische managementbuffer bovenop de regelgevende vereisten. Dat weerspiegelt onze visie op - onder andere - mogelijk ongunstige economische omstandigheden, mogelijke toekomstige nieuwe kapitaalvereisten en onze positie ten opzichte van onze sectorgenoten. KBC zal zich ook blijven concentreren op zijn sterke fundamenten: een dynamisch klantgedreven bankverzekeringsmodel, een gezond risicoprofiel, een robuuste liquiditeitspositie die wordt gesteund door een zeer solide en trouwe klantendepositobasis in onze kernmarkten, en een comfortabele solvabiliteit die ons toelaat om de kredietverlening aan onze klanten te verhogen en actieve steun te geven aan de samenlevingen en economieën waarin we actief zijn.”

   

   

  Meer details over de samenstelling van de nieuwe kapitaalvereisten bevinden zich in de bijgevoegde beknopte presentatie en tabel (zie ook www.kbc.com).

   

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Wim Allegaert Head of Investor Relations, KBC Group
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Wim Allegaert Head of Investor Relations, KBC Group
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium