KBC neemt OTP Banka Slovensko (Slowakije) over

Vandaag hebben het Belgische KBC Groep en OTP Bank, de Hongaarse moedermaatschappij van OTP Banka Slovensko (Slowakije), een akkoord bereikt over de overname door KBC van 99,44% van de aandelen van OTP Banka Slovensko, een middelgrote Slowaakse bank die zich richt op retail-, micro-kmo- en kmo-klanten. De overige aandelen zijn in handen van een aantal privépersonen.

De overname zal een beperkte invloed hebben (-0,2%) op de stevige kapitaalpositie van KBC, waardoor de uitstekende CET1-ratio van KBC (die eind 2019 15,7%[1] bedroeg volgens Basel III, fully loaded, Deense Compromismethode) ruim boven de voorgeschreven minimale kapitaalvereisten blijft.

 

[1] Na uitbetaling van dividend en goedkeuring door de Europese Centrale Bank en de (B)AV van het aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Nationale Bank van Slowakije (NBS), de Nationale Bank van België (NBB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het antimonopoliebureau van Slowakije. De betrokken partijen verwachten dat de transactie midden 2020 zal worden afgerond (in het tweede of het derde kwartaal). 

Nadat het de nodige goedkeuringen van de toezichthouders heeft gekregen, zal KBC Bank de nieuwe moedermaatschappij worden van OTP Banka Slovensko. De toekomstige gecombineerde entiteit zal de bankverzekeringsfranchise van ČSOB in Slowakije en haar mogelijkheden voor kruisverkoop met ČSOB Poist'ovna, ČSOB Leasing en ČSOB Asset Management aanzienlijk versterken.

 

De logische volgende stap is een juridische en operationele fusie van ČSOB Bank en OTP Banka Slovensko, wat de huidige positie van ČSOB op de Slowaakse bankenmarkt - als de nummer vier voor wat betreft activa, met een marktaandeel van ongeveer 12,6% - verder zal versterken. KBC gelooft in het positieve effect van samenwerking en verwelkomt de medewerkers van OTP Banka Slovensko in de KBC- en ČSOB-familie na afronding van de transactie. De merknaam OTP Banka Slovensko zal nog een tijdje blijven bestaan om een vlotte overgang voor klanten en personeel te garanderen tot de fusie voltooid is.

In de tussentijd zal OTP Banka Slovensko, met de volledige steun van ČSOB, zijn verplichtingen tegenover de markt blijven nakomen en een professionele service van de hoogste kwaliteit blijven leveren aan zijn klanten, van wie de transactie geen enkele actie vereist.

Deze fusie heeft geen invloed op het systeem van subsidies van de Bethlen Gabor Foundation[1] of op de mogelijkheid die klanten van OTP Banka Slovensko hebben om in het Hongaars te worden bediend op locaties met een Hongaarse gemeenschap.

 

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, verwelkomt het akkoord van vandaag: "Deze overeenkomst vormt een verderzetting van onze strategie, die erop gericht is als bankverzekeringsgroep de referentie te worden voor particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in de kernmarkten van KBC. Met ČSOB Bank zijn we sinds 2002 aanwezig op de Slowaakse bankenmarkt. Door de overname van OTP Banka Slovensko kunnen we ons Slowaakse marktaandeel aanzienlijk vergroten en tegelijkertijd profiteren van schaalvoordelen en een grotere zichtbaarheid in deze erg competitieve markt. Dit biedt ons ook de gelegenheid om uitmuntende en complexe financiële diensten te leveren aan een breder scala van klanten, die ongetwijfeld zullen profiteren van deze fusie".

 

Sándor Csányi, voorzitter en CEO van OTP Bank, zegt hierover: "De OTP-groep streeft er voortdurend naar om zijn marktaandeel in Centraal- en Oost-Europa te vergroten via organische groei en overnames. De groep volgt die strategie al bijna twintig jaar in Slowakije, maar omdat hij zijn marktaandeel niet kon optrekken tot het optimale niveau, heeft het management beslist om dit onderdeel van de groep te verkopen. Daardoor kan onze groep zich richten op markten waar we in de toekomst wel een hoger marktaandeel kunnen behalen. Vanaf het begin van het verkoopproces was het voor het management van OTP Bank essentieel om een akkoord te bereiken met een partner die de klanten van OTP Banka Slovensko de innovatieve financiële oplossingen en de hoge kwaliteit van dienstverlening die zij gewend zijn, kan blijven leveren en die onze Slowaakse collega's voortdurende professionele vooruitgang en een stabiele werkgeversachtergrond kan bieden. Ik ben er helemaal van overtuigd dat KBC Groep als nieuwe eigenaar in de toekomst voor klanten en collega's ook tal van mogelijkheden zal bieden. Ik wil het management en de collega's van OTP Banka Slovensko bedanken voor bijna twintig jaar professionaliteit en toewijding in hun werk. Onze dochterbank was een stabiele marktspeler met een hoogwaardige dienstverlening in Slowakije".

 

Daniel Kollár, CEO van ČSOB Bank Slovakia en country manager besluit: "De mededeling van vandaag is een nieuwe mijlpaal voor ČSOB in Slowakije. Dit zal ons in staat stellen onze huidige marktpositie aanzienlijk te versterken en ons helpen onze rol te vervullen in de Slowaakse economie en samenleving. We zijn ervan overtuigd dat zowel de klanten als de medewerkers van OTP Banka Slovensko - die we allen van harte verwelkomen in ČSOB en KBC - aanzienlijk zullen profiteren van deze toekomstige fusie. We garanderen onze nieuwe klanten toegang tot hoogwaardige, moderne en innovatieve financiële diensten met behulp van digitale technologieën, evenals een persoonlijke en professionele aanpak. Bij ČSOB geloven we in dynamische samenwerkingsinitiatieven tussen medewerkers en stimuleren we het leveren en verkrijgen van waardevolle inzichten aan en van onze teams, zelfs over de grenzen heen. Ik nodige onze nieuwe collega's van OTP Banka Slovensko dus uit deel te worden van onze community en hun ideeën en ervaringen met ons te delen."

 

 

                 Noot voor de redactie

 

Over OTP Banka Slovensko

OTP Banka Slovensko is actief op de Slowaakse markt als een universele bank. Sinds 4 april 2002 is OTP Bank Plc., de grootste Hongaarse bank, de meerderheidsaandeelhouder van OTP Banka Slovensko, a.s.

Eind 2019 had OTP Banka Slovensko een marktaandeel van 1,75% in deposito's en 1,85% in leningen.

OTP Banka Slovensko heeft momenteel een netwerk van 58 kantoren in heel Slowakije en bedient ongeveer 176 000 retailklanten en 14 400 corporate/kmo-klanten. De bank heeft zijn zetel in Bratislava. Het grootste deel van de activiteiten van de bank bestaat uit bankproducten en -diensten voor particulieren en rechtspersonen op de Slowaakse markt.

 

Over de aanwezigheid van KBC in Slowakije (www.kbc.com)

Het Belgische KBC Bank NV is de moedermaatschappij en de enige aandeelhouder van Československá obchodná banka (ČSOB). ČSOB is een toonaangevende Slowaakse bank die al meer dan 50 jaar bestaat. Het is een van de belangrijkste en sterkste banken op de Slowaakse markt. Als universele bank levert het diensten voor alle klantensegmenten: particulieren, zelfstandigen, kmo's en bedrijvenklanten, maar ook institutionele en privatebankingklanten. De bank is onderdeel van ČSOB Financial Group, die ook ČSOB stavebná sporiteľňa (bouwspaarbank), ČSOB Leasing, ČSOB Real, s.r.o. en ČSOB Nadácia (Stichting) omvat. ČSOB Poisťovňa (verzekeringsmaatschappij) is een verbonden onderneming van ČSOB.

De overname van OTP Banka Slovensko zal de schaal van vooral de retailactiviteiten vergroten, waardoor het marktaandeel zal groeien in:

  • hypotheken van 12,9% tot 14,8%;
  • consumentenkredieten van 4,7% naar 8,2%.

Op basis van het bankverzekeringsmodel van de groep zullen ČSOB Insurance, ČSOB Leasing en ČSOB Asset Management ook profiteren van de overname via kruisverkoop naar de retailklanten van OTP Banka Slovensko.

 

[1] Het Bethlen Gábor Fonds (Hongarije) is een speciaal fonds voor overheidsgeld. Haar belangrijkste taak is het bevorderen van de individuele en communautaire welvaart, de materiële en intellectuele groei in het thuisland van de Hongaren in het buitenland en het ondersteunen van het behoud van hun cultuur. Het Bethlen Gábor Fonds hanteert een transparant toewijzingssysteem voor die subsidies. OTP Bank verleent gratis subsidie-opname en het beheer van een bankrekening voor de aanvragers die in aanmerking kwamen.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium