KBC niet langer gehouden aan beperkende voorwaarden Europese Commissie

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

De afronding van de verkoop van KBC Bank Deutschland op 30 september 2014 vormde zowel voor KBC als voor de Europese Commissie het sluitstuk van het desinvesteringsprogramma (de zogenaamde structurele maatregelen) dat afgesproken was in november 2009.

Vanaf vandaag is KBC ook niet langer gebonden door het verbod op prijsleiderschap (price leadership ban) en het overnameverbod (acquisition ban), twee beperkende maatregelen (behavioral measures) die eveneens deel uitmaakten van de ingrepen die de Commissie KBC toen oplegde. 

Eind 2009 voerde KBC in overleg met de Europese Commissie een strategische refocus door (zie persbericht van 18 november 2009) met het oog op een tijdige en integrale terugbetaling van de ontvangen staatssteun. KBC ging over tot een belangrijk desinvesteringsprogramma dat leidde tot een substantiële afbouw van de risicogewogen activa en verlaging van het risicoprofiel van de groep. Tegelijkertijd engageerde KBC zich ook om zich tot 18 november 2014 niet als prijsbreker te positioneren op zijn kernmarkten en geen controle over andere marktspelers te verwerven.

KBC heeft nu volledig en correct voldaan aan de voorwaarden opgelegd door de Europese Commissie. Alle gevraagde structurele maatregelen (o.a. de verkoop of afbouw van activa) werden uitgevoerd. De beperkende maatregelen zijn dan ook niet langer van toepassing.

KBC komt ook zijn verplichtingen na met betrekking tot de terugbetaling van de staatssteun die het ontving van de federale en de Vlaamse overheid in 2008 en 2009. De federale overheid werd eind 2012 al integraal terugbetaald. De terugbetaling aan de Vlaamse overheid – waarvan het uitstaande saldo vandaag 2 miljard euro bedraagt, met 50% penalisatiepremie – wordt bovendien in een versneld tempo uitgevoerd. KBC herhaalt nogmaals zijn intentie om die terugbetaling nog voor eind 2017, drie jaar vroeger dan overeengekomen met de Europese Commissie, volledig af te ronden.

KBC kan en zal zich vanaf nu volledig concentreren op de uitvoering van zijn vernieuwde bedrijfsstrategie zoals aangekondigd op de Investor Day van 17 juni 2014.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC blikt vooruit: "Sinds 2009 heeft KBC zich onafgebroken ingespannen om alle afspraken met de Europese Commissie integraal na te komen. Meer nog, KBC is intussen een van de beter gekapitaliseerde, winstgevende en goed gepositioneerde financiële instellingen in Europa geworden, met een rendement dat duidelijk boven het sectorgemiddelde ligt. Dat KBC daarin geslaagd is, dankt het aan het voortdurende vertrouwen dat klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders in die turbulente periode hebben getoond en daar ben ik hen bijzonder erkentelijk voor. Door hun aanhoudende inzet en betrokkenheid staat KBC klaar om de referentie op het vlak van bankverzekeren te worden in zijn kernmarkten en een duurzame en rendabele groei neer te zetten. De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat KBC nu een belangrijke bladzijde mag omslaan. Vandaag begint KBC met vertrouwen aan een nieuw hoofdstuk in zijn rijke bedrijfsgeschiedenis.” 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager, Corporate Communication/KBC Group Spokesperson
Wim Allegaert General Manager, Investor Relations, KBC Group
Viviane Huybrecht General Manager, Corporate Communication/KBC Group Spokesperson
Wim Allegaert General Manager, Investor Relations, KBC Group
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium