KBC ondersteunt het nieuwe Preventieplan voor arbeidsongevallen in de Groene Sectoren.

Vandaag werd in Rijkevorsel een Convenant (zie bijlage) ondertekend om arbeidsveiligheid en welzijn in de Land- en Tuinbouwsector op een structurele en coöperatieve manier aan te pakken. Dit gebeurde in aanwezigheid van Kris Peeters, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel. 
Ook KBC Verzekeringen stelt vast dat er op vlak van arbeidsveiligheid nog belangrijke stappen kunnen worden gezet in de Land- en Tuinbouwsector, en bij uitbreiding op vlak van veiligheid in ruimste zin en ondersteunt dit nieuwe initiatief ten volle vanuit haar maatschappelijke rol en vanuit haar DNA als preventiegerichte verzekeraar.

Een recente sectorstudie door het ILVO (Instituut voor Landbouw-  en Visserijonderzoek) wees uit dat er in 2014 nog steeds 1800 arbeidsongevallen met letsels geregistreerd waren, hiervan 6 dodelijke ongevallen en een 180-tal met ernstig letsel.  Toxische gassen en draaiende machineonderdelen zijn pijnpunten.  Zware lichamelijke letsels of een verlies van een gezinslid of medewerker laten zichtbare en emotionele littekens na.  De gevolgen van een ongeval, vaak voor het leven, zijn voor de slachtoffers en hun naasten pijnlijk.

Samen met alle actoren uit de groene sectoren, in het bijzonder de land- en tuinbouwers zelf,  vindt KBC dat een gestructureerde aanpak op zijn plaats is.  KBC engageert zich om zijn steentje bij te dragen.  Sensibilisering van klanten, door gerichte en toegankelijke veiligheidsscreenings op het landbouwbedrijf zelf, kan aanzetten tot veilig gedrag en minder ongevallen.  Vanaf 2016 zullen deze veiligheidsscreenings bij de KBC-verzekerden in Vlaanderen uitgevoerd worden door PreventAgri Vlaanderen.  De klant krijgt een overzichtelijk en verstaanbaar beeld van zijn belangrijkste veiligheidsissues.  KBC is ervan overtuigd dat preventie menselijk leed kan  voorkomen.

Marc Euben, Directeur Defendo[1], Schaderegelingsbeleid, Preventie en  Herverzekeringen bij KBC Verzekeringen: “KBC kan wel de financiële gevolgen van een ongeval verzachten, maar daarom nog niet alle leed wegnemen. Geen ongeval is nog altijd beter dan een goed verzekerd ongeval. Vandaar dat we PreventAgri[2] Vlaanderen en dit Convenant een warm hart toedragen. KBC is zeer tevreden over de samenwerking met de initiatiefnemers (Kris Peeters, als federaal Minister van Werk, FOD Waso, Werkgeversorganisaties van het Paritair Comité voor de Land- en Tuinbouw, Werknemersorganisaties van het Paritair Comité voor de Land- en Tuinbouw, PreventAgri Wallonië, PreventAgri Vlaanderen) van het convenant dat de land- en tuinbouwer centraal zet en heeft hier van in het begin zelf ook aan bijgedragen.  Het project getuigt van een verbondenheid op een actueel thema”.
 

 

 

[1] DEFENDO: de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC Verzekeringen.

[2] PreventAgri is een door de Vlaamse Overheid gefinancierd project binnen het instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Het project tracht de veiligheid en de gezondheid van alle actoren binnen de land- en tuinbouwsector te verbeteren.

 

Contacteer ons
Frederik Goegebeur Nationaal Coördinator Preventie en Slachtofferbegeleiding, KBC Verzekeringen
Ilse De Muyer Corporate Communication Manager
Frederik Goegebeur Nationaal Coördinator Preventie en Slachtofferbegeleiding, KBC Verzekeringen
Ilse De Muyer Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium