KBC ontvangt het Terra Carta-zegel als erkenning voor zijn inzet voor een duurzame toekomst

KBC ontvangt het Terra Carta-zegel als erkenning voor zijn inzet voor een duurzame toekomst

  • KBC is een van de 19 bedrijven wereldwijd die in 2022 het Terra Carta-zegel kregen.
  • Het Terra Carta-zegel van het Sustainable Markets Initiative erkent bedrijven over de hele wereld die innovatie stimuleren en zich inzetten voor de creatie van echt duurzame markten.
  • Het zegel, ontworpen door Sir Jony Ive, belichaamt de visie en ambitie van Zijne Majesteit Koning Charles III en de Terra Carta, een herstelplan voor Natuur, Mens en Planeet.
  • Het Terra Carta-zegel is gebaseerd op de jaarlijkse Global 100-lijst van meest duurzame bedrijven van Corporate Knights en de bredere principes van de Terra Carta.

Het Terra Carta-zegel, dat tijdens COP26 werd gelanceerd door Zijne Majesteit Koning Charles III, toen nog Prins van Wales, erkent bedrijven over de hele wereld die innovatie stimuleren en zich inzetten voor de creatie van echt duurzame markten. Het wordt toegekend aan bedrijven waarvan de ambities in overeenstemming zijn met de Terra Carta, een herstelplan voor Natuur, Mens en Planeet dat in januari 2021 is gelanceerd.

Het Terra Carta-zegel erkent dat elke industrie voor unieke uitdagingen staat in haar transitie naar een duurzame toekomst en dat ze niet allemaal even ver staan op het pad naar duurzaamheid. En alle industrieën en bedrijven moeten worden ondersteund als ze stappen in een positievere richting zetten. Tegelijkertijd moet het tempo verhoogd worden als we de 1,5 °C-doelstelling willen halen, de biodiversiteit willen beschermen en herstellen en een positieve invloed willen hebben op het leven en de bestaansmiddelen van de huidige en toekomstige generaties.

Johan Thijs, CEO KBC Groep zegt daarover: "Ik ben bijzonder trots dat KBC het Terra Carta-zegel ontvangt en ben het Sustainable Markets Initiative erg dankbaar dat het ons heeft genomineerd. Het is een duidelijke erkenning van de voortdurende inspanningen op het vlak van duurzaamheid die we hebben geleverd in onze lange geschiedenis als financiële instelling. Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid in deze moeilijke tijden voor de samenleving, het milieu en de economie als geheel. Daarom zitten onze duurzaamheidsprincipes volledig vervat in onze bedrijfsstrategie, integreren we ze in al onze activiteiten en verankeren we ze in elk onderdeel van de organisatie. We streven ernaar de positieve impact van onze dagelijkse activiteiten op de samenleving te versterken en tegelijkertijd het juiste evenwicht te vinden tussen bedrijfsdoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen.
​Niettemin evolueren onze inzichten in overeenstemming met de voortdurend veranderende percepties en verwachtingen van onze stakeholders. Daarom betrekken we hen in een open dialoog en communiceren we transparant over onze ambities, doelstellingen, plannen en initiatieven. Met die aanpak krijgen we een duidelijk beeld van wat zij belangrijk vinden en kunnen we beter en proactiever inspelen op hun verwachtingen. Jaar na jaar leggen we de lat voor onszelf hoger, bijvoorbeeld voor 2022 nieuwe ambitieuze klimaatdoelstellingen vast te stellen, uitgebreid te rapporteren over onze duurzaamheidsinspanningen en een nieuw en geactualiseerd beleid in te voeren om de bezorgdheid over milieu, biodiversiteit en duurzaamheid op grotere schaal aan te pakken.
​Dat we het Terra Carta-zegel ontvangen, is daarom voor ons niet alleen een zeer gewaardeerde blijk van erkenning, maar ook een stimulans om op deze weg verder te gaan.”
Filip Ferrante, algemeen directeur Corporate Sustainability KBC Groep vervolgt: "We leggen niet alleen de lat voor onze klimaatgerelateerde ambities heel wat hoger, we versterken ook voortdurend onze beleidslijnen die we specifiek toepassen op de activiteiten van onze bedrijfsklanten. Tegelijkertijd ondersteunen we hen in hun transitie naar een koolstofarme samenleving. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben ons namelijk de harde les geleerd dat de mens deel uitmaakt van een integraal ecosysteem en er niet boven staat. Zowel Covid-19 als extreme weersomstandigheden herinneren ons eraan dat de klimaatverandering een realiteit is. Door het Collective Commitment to Climate Action van de VN te ondertekenen, heeft KBC zich geëngageerd om – in samenwerking met onze klanten – de maximale vergroening van de economie te stimuleren en zo de opwarming van de aarde te beperken, zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Niet alleen het klimaat, maar ook de diversiteit wordt bedreigd. Daarom hebben we een biodiversiteitsbeleid ingevoerd dat onder meer specifieke eisen bevat voor gevoelige grondstoffen zoals palmolie, soja, suikerriet en cacao, terwijl duidelijk schadelijke activiteiten (zoals activiteiten die gevolgen hebben voor bepaalde beschermde gebieden) zijn uitgesloten. Gezien onze rol in de samenleving willen we een duidelijke en duurzame bijdrage leveren in de zoektocht naar een antwoord op de uitdagingen van deze ontwrichtende tijden.”
Brian Moynihan, medevoorzitter van het Sustainable Markets Initiative: "Het SMI brengt CEO's samen om te werken aan de gezamenlijke doelstellingen om onze transitie naar een duurzame toekomst te versnellen. Ik feliciteer de organisaties die het Terra Carta-zegel 2022 hebben gekregen en bedank hen voor hun inzet voor duurzame markten.”

 

Opmerkingen voor de redactie

Over het Terra Carta-zegel

Het Terra Carta-zegel, dat tijdens COP26 werd gelanceerd, is een erkenning voor mondiale bedrijven die innovatie stimuleren en zich inzetten voor de creatie van echt duurzame markten.

Het wordt toegekend aan bedrijven waarvan de ambities in overeenstemming zijn met de Terra Carta, een herstelplan voor Natuur, Mens en Planeet dat in januari 2021 is gelanceerd. Lees meer:https://www.sustainable-markets.org/terra-carta-seal/intro/

Over het Sustainable Markets Initiative

Toen hij nog Prins van Wales was, lanceerde Zijne Majesteit Koning Charles III in januari 2020 in Davos het Sustainable Markets Initiative (SMI) en in 2021 tijdens de One Planet Summit de Terra Carta. ​ De Terra Carta dient als mandaat voor het SMI.

Het SMI is een netwerk van wereldwijde CEO's uit verschillende sectoren die samenwerken om welvarende en duurzame economieën op te bouwen die waarde op lange termijn creëren door een evenwichtige integratie van natuurlijk, sociaal, menselijk en financieel kapitaal. Die wereldwijde CEO's zien zichzelf als de 'Coalition of the Willing' die hun sectoren naar een ambitieuzer, sneller en duurzamer traject leiden. Lees meer: www.sustainable-markets.org

Over de Terra Carta   

In zijn vroegere rol als Prins van Wales lanceerde Zijne Majesteit Koning Charles III de Terra Carta tijdens de One Planet Summit in januari 2021.  De Terra Carta dient als mandaat voor het SMI en biedt een praktische gids om sneller werk te maken van een ambitieuze en duurzame toekomst; een toekomst waarin de kracht van de natuur wordt gecombineerd met de transformerende kracht, innovatie en middelen van de private sector. Onder zijn aanhangers telt het momenteel meer dan 500 CEO's, alsook het Gemenebest en C40-steden. De Terra Carta heeft ook als inspiratie gediend voor het Terra Carta Design Lab.  De Terra Carta staat open voor alle landen, steden, bedrijven, organisaties en scholen die het willen steunen. Lees meer: www.sustainable-markets.org/terra-carta

Over LoveFrom en Sir Jony Ive:

Sir Jony Ive en zijn creatieve team bij LoveFrom creëerden een fysieke en geanimeerde zegel met papier die eenvoudig en prachtig ontworpen is. Het ontwerp combineert tal van verwijzingen naar de natuur zoals eikenbladeren, varens, magnolia en honingbijen met ingewikkelde patronen uit zowel de natuur als de kunst. Zo ontstaat een visueel feest dat de kracht van en de eerbied voor de natuur weerspiegelt, die centraal staat in de Terra Carta.

Voor het Terra Carta-zegel werkte LoveFrom samen met de beroemde illustrator Peter Horridge, meesterdrukkers en papiertechnici van Imprimerie du Marais en de specialist in handgeschept papier The Paper Foundation, opgericht door James Cropper. Method Studios uit Los Angeles maakte een geanimeerde versie van het Terra Carta-zegel.

LoveFrom is een creatief collectief van ontwerpers, architecten, muzikanten, filmmakers, schrijvers, ingenieurs en kunstenaars met studio's in Londen en San Francisco, Californië.

Sir Jony Ive KBE is een ontwerper. Als voormalig Chief Design Officer bij Apple, bezit hij meer dan 12 500 patenten wereldwijd, voor user interface en hardware design. Hij is kanselier van het Royal College of Art.

 

 

 

 

 

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium