KBC ontzorgt bedrijven met multi-employer pensioenfonds KBC Pension Fund Service

KBC ontzorgt bedrijven met multi-employer pensioenfonds KBC Pension Fund Service

KBC en EBCS stellen hun pensioenexpertise ter beschikking van ondernemingen

Steeds meer bedrijven en sectoren bieden hun werknemers een extralegaal pensioen aan binnen de groeiende tweede pensioenpijler. Bedrijven kunnen daarvoor een beroep doen op een groepsverzekeraar of een pensioenfonds. De opstart en het beheer van een pensioenfonds vraagt echter zeer specifieke expertise op het vlak van beheer, advies, opvolging en administratie. Bovendien zullen de wettelijke verplichtingen en de governance voor dergelijke fondsen de komende jaren nog toenemen ingevolge de omzetting van een Europese richtlijn in Belgische wetgeving (IORP II).

Vanaf 1 januari 2020 kunnen bedrijven hun nieuw op te richten of bestaand pensioenfonds echter ook onderbrengen in KBC Pension Fund Service, het nieuwe multi-employer pensioenfonds van KBC. KBC koppelt zijn jarenlange expertise, opgebouwd met zijn eigen pensioenfonds en adviesverstrekking aan zijn personeel, aan die van EBCS (Employee Benefit Consulting Services). EBCS heeft meer dan 15 jaar ervaring zowel op het vlak van advies als van technische en administratieve ondersteuning (zoals ICT, actuariaat, boekhouding, payroll) van pensioenfondsen.

Een bedrijf dat met zijn pensioenfonds aansluit bij KBC Pension Fund Service blijft zelf een actieve rol spelen in zijn pensioenfonds en bepaalt mee de strategische keuzes die dat maakt. KBC en EBCS nemen echter alle administratie, governance, opvolging en wettelijke verplichtingen die pensioenfondsen moeten nakomen op zich en dat aan een gebruikelijke marktconforme vergoeding.

Hans Verstraete, algemeen directeur KBC Verzekeringen en voorzitter Raad van Bestuur KBC Pension Fund Service: “Pensioenvorming is een zeer actueel maatschappelijk thema. We willen met KBC een duurzame bijdrage en toegevoegde waarde leveren aan het vergrijzingsdebat. Met ons multi-employer pensioenfonds vervolledigen we ons aanbod van aanvullende pensioenplannen. Met KBC Verzekeringen zijn we al decennia lang actief in de markt van de 2e pensioenpijler met diverse verzekeringsoplossingen. Dat aanbod wordt nu uitgebreid naar pensioenfondsen waarbij we kunnen bogen op de ruime kennis en ervaring die we als belangrijke werkgever opdeden met ons eigen pensioenfonds dat in 1942 werd opgericht voor alle KBC-medewerkers in België. We stellen die beheerexpertise en ervaring op het vlak van communicatie en ondersteuning naar medewerkers graag ter beschikking van andere ondernemingen. Dankzij de expertise die KBC Asset Management opbouwde inzake vermogensbeheer, ook voor pensioenfondsen, en door de exclusieve samenwerking met partner EBCS ontzorgen we bovendien die ondernemingen volledig van alle administratieve en steeds complexere verplichtingen die gepaard gaan met een eigen pensioenfonds. Het KBC multi-employer pensioenfonds vormt dan ook een onontbeerlijke aanvulling in ons aanbod naar ondernemingen. Dat merken we ook aan de enthousiaste reacties die we tot dusver van verschillende ondernemingen ontvingen om mee in dit verhaal te stappen.“

 

Ina Decoster, zaakvoerder en actuaris EBCS: EBCS biedt haar klanten al jarenlang een hoge graad van expertise en degelijkheid gekoppeld aan een dynamische, vernieuwende aanpak en ondersteund door de nieuwste technologieën. Vandaag ondersteunen we op die manier en met succes meer dan 25 pensioenfondsen. We doen dit vandaag en ook morgen in volle onafhankelijkheid, hetgeen ons de mogelijkheid biedt om snel en flexibel in te spelen op de specifieke behoeften van elke klant via op maat uitgewerkte oplossingen. We zijn dan ook verheugd dat we in het kader van dit multi-employer pensioenfonds onze krachten kunnen bundelen met een sterke partner als KBC, met eveneens jarenlange expertise en een bewezen track record voor wat het beheer van haar eigen pensioenfonds betreft. Samen ontzorgen we bedrijven in het beheren en het nakomen van hun verplichtingen inzake pensioenfondsen en leveren we tegelijkertijd een waardevolle bijdrage aan het zeer actuele maatschappelijke pensioenvraagstuk. In het steeds complexer wordende pensioenlandschap, zien we het KBC multi-employer pensioenfonds als een geschikte oplossing voor bedrijven die willen genieten van de voordelen van een eigen pensioenfonds, maar er hetzij de vereiste grootte niet voor hebben hetzij de ermee gepaard gaande administratieve beslommeringen niet op zich willen nemen.

 

Ruim KBC-aanbod binnen de tweede pensioenpijler

KBC verzekeringen biedt vandaag al een breed gamma van pensioenproducten voor zowel privépersonen (zelfstandigen) als ondernemingen:

 • een groepsverzekering gericht op bedrijven die een pensioenplan voor hun werknemers willen inrichten,
 • een individuele pensioentoezegging (IPT) of de recent in België ingevoerde pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ),
 • VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen).

 

KBC beheert sinds 1942 met succes haar eigen pensioenfonds dat zich vandaag tot de grootste van België mag rekenen en kan bogen op een sterk resultaat in diverse types pensioenplannen (doelplannen, bijdrageplannen, cash balance plannen). KBC heeft als voordeel dat het de expertise van vermogensbeheerder KBC Asset Management kan combineren met de eigen expertise op het vlak van verzekeringsoplossingen.

Vanaf 2020 biedt KBC bedrijven de mogelijkheid om in een multi-employer pensioenfonds te stappen: KBC Pension Fund Service. In dat nieuwe pensioenfonds past KBC zijn opgebouwde expertise en know-how toe op het beheer van pensioenfondsen van en voor derden. Het doet daarvoor beroep op een toegewijd team dat momenteel het Pensioenfonds KBC beheert, aangevuld met de expertise van KBC Asset Management. Een bedrijf kan ervoor kiezen om zijn werknemers een nieuw pensioenplan in dit multi-employer pensioenfonds aan te bieden, of kan zijn bestaand pensioenfonds hier naar overdragen. Het bedrijf kan rekenen op ondersteuning zowel op het vlak van opzet als voor het beheer van het pensioenfonds.

KBC beheert het multi-employer pensioenfonds samen met EBCS, dat een uitstekende reputatie geniet in het beheer van pensioenfondsen.

 

EBCS "Employee Benefit Consulting Services" verstrekt gespecialiseerd advies en actuariële, administratieve en IT-technische ondersteuning aan ondernemingen met betrekking tot de extralegale voorzorgsregelingen voorzien ten voordele van hun personeelsleden.

Als actuarieel adviesbureau verleent EBCS werkgevers de nodige expertise bij de ontwikkeling, optimalisatie en dagelijkse werking van hun extralegaal pensioenplan. Afhankelijk van hun behoeften, kan die bijstand bestaan uit :

 • het verstrekken van oplossingsgerichte, professionele raadgevingen bij onder meer de opstart of wijziging van een pensioenplan;
 • de uitvoering van actuariële berekeningen;
 • de "outsourcing" van de administratie en/of boekhouding van het pensioenplan;
 • de ontwikkeling van aangepaste informatica-tools voor een efficiëntere werking van de interne pensioenadministratie;
 • de efficiënte werking van de interne pensioenadministratie;
 • het verzorgen van de communicatie naar de werknemers toe;
 • de berekening en rapportering van de pensioenverplichtingen in het kader van de opgelegde internationale boekhoudnormen;
 • het beheer van de individuele gegevens van de betrokken werknemers die aangesloten zijn bij het fonds.
Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium