• Nederlands
 • Français
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  KBC past de rente op zijn klassieke spaarrekening aan

  Maandag 15 december 2014 — Door de aanhoudend lage rentestand ziet KBC zich genoodzaakt de rente op zijn klassieke spaarrekening vanaf 16 december 2014 aan te passen. De basisrente wordt aangepast van 0,25% naar 0,15% en de getrouwheidspremie wordt aangepast van 0,15% naar 0,10%.

  De spaarrekening is vooral geschikt om een beperkte buffer liquide middelen aan te houden voor onverwachte uitgaven op korte termijn. Particulieren die (stelselmatig) een spaarreserve willen opbouwen, doen dat het best met KBC-Start2Save. De rente op de spaarrekeningen KBC-Start2Save en KBC-Start2Save4 blijft ongewijzigd (een basisrente van 1% en een getrouwheidspremie van 0,75%).

  Wie een geldsom iets langer kan missen, kiest beter voor alternatieve langetermijnspaarproducten of beleggingen, zoals (step-up)termijnrekeningen, beleggingsplannen (waarmee je stelselmatig kan beleggen) en fondsen en spaar- en beleggingsverzekeringen.

  Op www.kbc.be vindt u een overzicht van de geldende rentevoeten voor de spaarproducten van KBC.