KBC-verslag over de EBA Transparantie-oefening najaar 2020

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

KBC neemt akte van de mededeling van de European Banking Authority (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB) over de publicatie vandaag van de EU Transparantie-oefening.

De informatie van deze Europese Transparantie-oefening najaar 2020 heeft betrekking op gerapporteerde gegevens van 31 maart 2020 en van 30 juni 2020. De template wordt bank per bank gepubliceerd en bevat de volgende gegevens:

 • Belangrijkste parameters
 • Leverage ratio
 • Kapitaal
 • Risicopositiebedragen
 • Winst-en-verliesrekening
 • Totale Activa: verdeling van reële waarde en bijzondere waardeverminderingen
 • Verplichtingen
 • Marktrisico
 • Kredietrisico
 • Posities in overheidsobligaties
 • Performing en Non-performing kredieten
 • Geherstructureerde kredieten
 • Leningen en voorschotten aan niet-financiële ondernemingen
 • Covid-19

 

De verzamelde gegevens zijn afkomstig van de standaardinformatie die de banken op regelmatige basis aan de EBA rapporteren via het rapporteringskader (FINREP, COREP).

 De gedetailleerde resultaten van deze oefening voor KBC werden vrijgegeven in een informatietabel volgens de gebruikelijke indeling van de EBA. Meer details over deze oefening vindt u op de website van de EBA: www.eba.europa.eu.

 

Deze informatie dient enkel ter vergelijking en mag in geen geval rechtstreeks worden vergeleken met de andere informatie die de bank publiceert.

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium