KBC Verzekeringen draagt bij tot een beter klimaat via Europees Investeringsfonds

KBC Verzekeringen draagt bij tot een beter klimaat via Europees Investeringsfonds

  • KBC Verzekeringen zal tot 200 miljoen euro investeren in duurzame-infrastructuurfondsen in Europa, via een investeringsfaciliteit die beheerd wordt door het Europees Investeringsfonds.
  • In overeenstemming met de duurzaamheidsengagementen van KBC en de doelstellingen van zowel de EIB-groep als de EU-taxonomie, zal de financiering duurzame, klimaatrelevante infrastructuurinvesteringen ondersteunen.
  • Het EIF zal vooraanstaande Europese fondsbeheerders selecteren om te investeren in onderliggende duurzame-infrastructuurprojecten. Dit is het eerste investeringspartnerschap van het EIF met een eersterangs Europese privé-investeerder in de activaklasse klimaat en infrastructuur.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en KBC Verzekeringen hebben een nieuw investeringspartnerschap aangekondigd dat inhoudt dat de Belgische bank- en verzekeringsgroep tot 200 miljoen euro zal investeren om duurzame-infrastructuurprojecten in heel Europa te ondersteunen. De overeenkomst, die vandaag in Brussel is ondertekend, heeft een looptijd van ten minste 20 jaar en focust op infrastructuurprojecten die de klimaattransitie en duurzame groei ondersteunen. Het kapitaal van KBC zal worden geïnvesteerd naast de bestaande verbintenis van de Europese Investeringsbank, die ook door het EIF wordt beheerd.

In de praktijk zal het EIF het door KBC Verzekeringen beschikbaar gestelde kapitaal beheren en een aantal eersterangsfondsbeheerders selecteren die het zullen investeren in klimaatinfrastructuurprojecten die beantwoorden aan de klimaatdoelstellingen van zowel de Europese Investeringsbankgroep als KBC, en in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie. Het partnerschap met het EIF past perfect in de duurzaamheidsaanpak van KBC, aangezien KBC Verzekeringen de voorbije jaren hard heeft gewerkt om zijn beleggingsportefeuille te verduurzamen door beleggingen in schadelijke activiteiten steeds meer uit te sluiten.

In overeenstemming met het PATH-kader van de EIB-groep belegt KBC Verzekeringen niet langer in tegenpartijen die betrokken zijn bij steenkool en in andere fossiele brandstoffen in het algemeen, en introduceert het specifieke ESG-doelstellingen voor zijn beleggingen. Met het investeringspartnerschap met het EIF wil KBC Verzekeringen een volgende stap zetten door te investeren in duurzame projecten met een klimaatfocus, onder meer in de productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, slimme groene steden, digitale en duurzame transportinfrastructuur.

Dit partnerschap met KBC wordt beschouwd als baanbrekend voor het EIF, waardoor het zijn investeerdersbasis kan uitbreiden naar de particuliere markt in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de Europese Investeringsbankgroep om privékapitaal van derden te verzamelen en als katalysator te gebruiken voor klimaat- en infrastructuurinvesteringen. Deze extra middelen zullen de Europese doelstellingen inzake groene transitie en het dichten van de infrastructuurkloof ondersteunen en bewijzen dat privékapitaal en openbare beleidsdoelstellingen op elkaar kunnen worden afgestemd in een duurzame toekomst.

Roger Havenith, Deputy Chief Executive van het EIF verklaart: "Deze overeenkomst is het allereerste investeringspartnerschap van het EIF met een privéspeler in de activaklasse klimaat en infrastructuur. Het EIF zal eersterangsbeheerders van klimaatinfrastructuurfondsen kiezen om te verzekeren dat de onderliggende investeringen bijdragen aan de EU-beleidsdoelstelling inzake groene transitie met een sterke focus op klimaatactie."
Luc Popelier, CFO KBC Groep, voegt hieraan toe: "Bij KBC is duurzaamheid veel meer dan loze woorden en beloftes. Het is een echte managementdoelstelling en een strategisch onderdeel van onze organisatie. De sociale, ecologische en economische uitdagingen waar we vandaag voor staan, vereisen immers een doordachte en gepaste reactie van de financiële sector. Naast de initiatieven die bank-verzekeraar KBC Groep heeft genomen, verlaagt KBC Verzekeringen daarom sinds 2019 voortdurend de koolstofintensiteit van zijn portefeuille. De samenwerking met het Europees Investeringsfonds draagt bij aan een nog duurzamere portefeuille. We zijn er erg trots op dat we samen met de EIB een grotere impact kunnen hebben dankzij de toegang tot belangrijke investeringen. De expertise en ervaring van het EIF in duurzame beleggingsfondsen helpt ons om bij te dragen aan een duurzamere portefeuille. Op die manier wensen we bij KBC Verzekeringen ook een bijdrage te leveren aan de verduurzaming."

Achtergrondinformatie

Het Europees Investeringsfonds maakt deel uit van de Europese Investeringsbankgroep. Het belangrijkste doel is om micro-ondernemingen en kleine bedrijven te ondersteunen door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten die specifiek gericht zijn op dat marktsegment. In die rol draagt het EIF bij aan de realisatie van belangrijke beleidsdoelstellingen van de EU, zoals concurrentievermogen en groei, innovatie en digitalisering, sociale impact, vaardigheden en menselijk kapitaal, klimaatactie en milieuduurzaamheid.

KBC Groep is een van de toonaangevende financiële groepen in Europa. Het is een multikanaalbank-verzekeraar voor hoofdzakelijk particulieren en kleine en middelgrote lokale ondernemingen, met geografische focus op Europa. De groep bekleedt belangrijke, vaak leidende posities in zijn kernmarkten België, Tsjechië, Bulgarije, Hongarije en Slowakije. De KBC-groep is ook selectief aanwezig in een aantal andere landen en regio's over de hele wereld.

KBC Groep telt ongeveer 42 000 medewerkers en bedient ongeveer 13 miljoen klanten in zijn kernmarkten. KBC Groep NV is genoteerd aan Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).

KBC heeft een indrukwekkende staat van dienst op het vlak van duurzaamheid. Details daarover vindt u in het KBC-Duurzaamheidsverslag en op www.kbc.com.

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium