KBC Verzekeringen wil werknemers tevreden en gezond houden.

KBC Verzekeringen wil werknemers tevreden en gezond houden.

Het welzijn van werknemers is één van de belangrijkste schakels van een succesvolle onderneming. ​ KBC biedt daarom, als bank- en verzekeringspartner al een ruim aanbod aan Employee Benefit formules aan haar bedrijfsklanten. ​ Vandaag wenst KBC hier nog een stap verder in te gaan. ​ Daarom lanceert KBC vanaf april een samenwerking met Leadlife. ​ Via één en hetzelfde platform laat Leadlife alle disciplines rond gezonde voeding, beweging, stress en slaap samenkomen waarbij er ook een partnernetwerk van psychologen, diëtisten, personal trainers, … ter beschikking wordt gesteld.

 

Welbevinden van werknemers als schakel van succes

Onderzoek1 toont aan dat meer dan 60% van de bedrijfsleiders aangeeft dat werknemersretentie één van de grootste uitdagingen vormt voor de toekomst. ​ Tevreden werknemers en welbevinden gaan daarbij hand in hand.

Meer dan 85% van de ondervraagde bedrijven geeft dan ook aan dat ze verdere maatregelen willen nemen om het mentaal en fysiek welbevinden van hun medewerkers te ondersteunen. ​

KBC en Leadlife als oplossing voor ondernemingen en hun medewerkers.

KBC wenst als bank- en verzekeringspartner haar bedrijfsklanten ook bij deze uitdaging te ondersteunen en start daarom een samenwerking met Leadlife. ​ Via één en hetzelfde platform laat Leadlife voor de werknemers alle disciplines rond gezonde voeding, beweging, stress en slaap samenkomen waarbij er ook een partnernetwerk van psychologen, diëtisten, personal trainers, … ter beschikking wordt gesteld.

Werknemers kunnen ervoor kiezen om de resultaten van de metingen te bespreken met een health expert én een arts. Ook worden de verbanden tussen de verschillende resultaten gelegd. Hierdoor krijgen werknemers een heel duidelijk beeld op de huidige status van hun persoonlijke levensstijl en hoe ze deze gericht kunnen bijsturen via allerlei interactieve modules, bewegingstips en persoonlijke coaching. ​ Ook kunnen ze wearables koppelen aan het platform, waardoor de evolutie van de resultaten nog beter kan opgevolgd worden.

De persoonlijke data van de werknemer worden bewaard in hun persoonlijke digitale gezondheidskluis op het Leadlife platform waar zij alleen de toegang toe hebben. De werknemers bepalen zelf wie toegang krijgt tot welke data en voor hoe lang.

KBC zal binnen de uitrol een pilootfase starten om te onderzoeken op welke manier werknemers optimaal gestimuleerd en beloond kunnen worden om hun gezondheid in handen te nemen.

Voor de werkgevers laat het aanbieden van een dergelijk platform toe om het algemeen welbevinden van hun werknemers te stimuleren. ​ KBC beoogt hiermee haar bedrijfsklanten bij te staan om te zorgen voor een betere work-life balans voor alle medewerkers, hogere werknemersretentie en op langere termijn hopelijk ook voor minder absenteïsme

Binnen enkele weken wordt de samenwerking gestaag uitgerold. Vanaf dit najaar wordt het aanbod ter beschikking gesteld aan werknemers die aangesloten zijn bij KBC verzekeringen.

 

Over LeadLife:

Leadlife is het leidende health- en well-being platform voor werknemers en burgers. Leadlife werd in 2019 opgericht. Het platform heeft als doelstelling mensen gezond te houden. Dit doet Leadlife door vele diverse databronnen te aggregeren (bloed, speeksel, botdichtheid, levensstijl, wearables, …) en van daaruit correlaties en predicties te maken via een inzichtelijk dashboard. Op basis van die inzichten kan de gebruiker van het platform gericht aan de slag met artikels, blogs, academies, persoonlijke ondersteuning, … om zijn/haar gezondheid in handen te nemen. Aanvullend kan deze ook bijkomende diensten van vele verschillende partners in Vlaanderen terugvinden en boeken (psychologen, diëtisten, personal trainers, …). Alle data blijven steeds eigendom van de gebruiker die hiervoor een persoonlijke, beveiligde kluis ter beschikking heeft. Alle data worden versleuteld en de gebruiker heeft de volledige controle over de data.

 


​ ​ ​ ​ ​ 1 Resultaten werkgeversbevraging van Acerta (augustus 2022)

 

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium