KBC wordt nog strenger voor fossiele brandstoffen

KBC verstrengt vanaf 1 april 2021 opnieuw zijn fossiele-brandstoffenbeleid. De aanhoudend sterke signalen uit de samenleving dat het aanwenden en exploiteren van fossiele brandstoffen nefast is voor de toekomst van onze planeet doen KBC een versnelling hoger schakelen. De verstrenging van de beleidslijn voor fossiele brandstoffen slaat zowel op kredietverstrekking, verzekering en adviesverlening als op investeringen in de steenkoolindustrie. De beperking van de CO2-uitstoot bij verbranding van fossiele brandstoffen en de omschakeling naar alternatieve energiebronnen vormen immers belangrijke factoren om de klimaatopwarming onder controle te krijgen. KBC heeft altijd gesteld dat het zijn bestaande bedrijfsklanten daarin wil begeleiden. Met de nieuwe beleidslijn maakt KBC meteen duidelijk wat van hen concreet wordt verwacht. Op die manier draagt KBC actief bij tot de realisatie van de doelstellingen van het Collective Commitment to Climate Action van de Verenigde Naties, dat het in 2019 mee ondertekende.

KBC levert ook bijkomende inspanningen om de eigen ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Verplicht transitieplan voor steenkoolbedrijven en -centrales

Johan Thijs, groeps-ceo van KBC, verduidelijkt: “De verstrenging komt er nadat we op 1 juli 2020 al een ingrijpende bijsturing van ons steenkoolbeleid hadden doorgevoerd. Sinds dan accepteren we geen nieuwe energiebedrijven meer als klant wanneer die steenkoolcentrales exploiteren of actief zijn in de ontginning of verwerking van steenkool voor energiedoeleinden. Ook voor bestaande klanten uit die sector werden we heel wat strenger: de toegestane limiet inzake afhankelijkheid van energieproductie op basis van steenkool werd verlaagd van 50% naar 25%. We monitoren actief de polsslag van de samenleving en stellen vast die steeds hogere eisen stelt inzake duurzaam gedrag. Vandaar dat we ons duurzaamheidsbeleid invullen als een dynamisch en evolutief gegeven. Actieve bijsturingen zijn immers essentieel om die voortdurend wijzigende verwachtingen te kunnen weerspiegelen. Vanaf 1 april 2021 verruimen we daarom ons beleid tot bedrijven uit alle sectoren en leggen we bovendien aan bestaande klanten extra voorwaarden op: zij zullen een transitieplan moeten voorleggen dat duidelijk aantoont dat zij tegen 2030 zelf volledig uit steenkool zullen zijn gestapt.

Grote bedrijven moeten dat plan uiterlijk einde 2022 kunnen voorleggen; kleinere bedrijven krijgen een jaar extra tijd. Zij mogen bovendien hun huidige steenkool-gebaseerde energieproductiecapaciteit niet meer verder uitbouwen of vervangen.

Ook voor de toeleveranciers van steenkoolproducerende bedrijven en centrales op basis van steenkool voert KBC bijkomende beperkingen in: de verstrengde policy bepaalt nu dat KBC niet langer specifieke transacties voor essentiële onderdelen voor de werking van die bedrijven en centrales (bv. koeltorens, transportbanden, technische installaties, ontginningsmachines,…) zal financieren of verzekeren.

 

Verstrengd beleggingsbeleid voor blootstelling aan steenkool

Naast deze nieuwe maatregelen op het vlak van kredietverstrekking, verzekering en adviesverlening, voerde KBC al vanaf 1 januari 2021 ook een verstrengde beleggingspolitiek in voor zowel de beleggingsfondsen van KBC Asset Management als de eigen investeringsportefeuille: mijnbouwbedrijven die steenkool[1] ontginnen worden voortaan uitgesloten uit àlle beleggingsfondsen, net als nutsbedrijven die meer dan 25% van hun energieproductie uit steenkool halen. Deze activiteiten worden nu dus uitgesloten uit àlle beleggingsfondsen, maar steenkool was - naast andere fossiele brandstoffen - al langer uitgesloten uit de duurzame fondsen van KBC Asset Management.

 

KBC kiest tevens resoluut voor groene mobiliteit voor Belgische medewerkers

Sinds begin dit jaar hanteert KBC voor de Belgische medewerkers een nieuw groen mobiliteitsbeleid dat de eigen uitstoot van broeikasgassen moet helpen verminderen. 61% van die uitstoot is bij een dienstenbedrijf als KBC immers mobiliteitsgerelateerd. Daarom stimuleert KBC telewerken en virtueel vergaderen, zodat er minder professionele verplaatsingen nodig zijn. Tegelijkertijd zet KBC in op het gebruik van het openbaar vervoer, de fiets en elektrische auto's. In de komende jaren wil KBC – via een totaalpakket bestaande uit een elektrische leasewagen, een thuislaadpunt en een laadpas – de medewerkers ertoe aanzetten om maximaal over te schakelen op elektrisch rijden en zo de eigen ecologische voetafdruk van zowel bedrijf als medewerker te verkleinen.

 

Internationale ESG ratingagentschappen waarderen KBC voor inspanningen

In 2020 slaagde KBC erin om haar eigen uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 56% in vergelijking met 2015 (-42% in 2019). Het aandeel groene elektriciteit in het eigen energieverbruik steeg verder tot 87% (83% in 2019). KBC ambieert om tegen 2030 de eigen uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80% in vergelijking met 2015 en voor 100% afhankelijk te zijn van groene elektriciteit. KBC zal volledig klimaatneutraal zijn tegen eind 2021 door het verschil te compenseren.

Die volgehouden inspanningen van KBC om een actieve bijdrage te leveren in de strijd tegen de klimaatopwarming krijgen steeds meer erkenning van de internationale ratingagentschappen. We kregen een hogere score van S&P Global / RobecoSAM en werden opnieuw opgenomen in het wereldwijd gereputeerde Sustainability Yearbook 2021.  Het CDP (“Carbon Disclosure Project – Climate Change”) bekroont ons met het A-leadership en voor het tweede jaar op rij met het Supplier Engagement Leadership-logo. Sustainalytics catalogeert ons bij de best scorende financiële instellingen inzake ESG-risico’s (wat staat voor Environment, Social & Governance – ofwel milieu, sociale en bestuursaangelegenheden).

In België kregen we bovendien begin dit jaar de Sustainability Report Award van het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) in de categorie “Best Pioneering SDG 2030 Agenda”, wat een duidelijke erkenning inhoudt voor de kwaliteit van onze duurzaamheidspolicies en het langetermijnbeleid dat zij uitdragen.” besluit Filip Ferrante, General Manager Corporate Sustainability KBC Groep.

 

[1] Met uitzondering van steenkool voor staalproductie, omdat voor dat productieproces geen valabel energetisch alternatief beschikbaar is.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium