KBC zet gesyndiceerde groene lening op voor Jan De Nul

KBC zet gesyndiceerde groene lening op voor Jan De Nul

Primeur voor beide bedrijven

Amper een half jaar na de bekendmaking van de investering in het offshore installatieschip Voltaire bestelt Jan De Nul Group het kraanschip voor drijvende installatie Les Alizés  bij de scheepswerf CMHI Haimen in China.

Deze aanwinst behoort samen met de Voltaire tot de categorie offshore installatieschepen die in staat zijn om de nieuwste generatie van windparken op zee te bouwen. Les Alizés is uitgerust met een kraan met een hefvermogen van 5.000 ton en al even indrukwekkende hijshoogtes. In 2022 zal het schip klaar zijn.

Jan De Nul Group sloot voor de financiering van beide investeringen op 5 juli 2019 een overeenkomst voor een groene lening met een consortium van vijf banken, geleid door KBC Bank[1].

Deze transactie is een belangrijke mijlpaal en primeur voor zowel Jan De Nul Group als KBC Bank. Voor Jan De Nul Group is het de eerste groene lening en voor KBC de eerste gesyndiceerde groene lening binnen de scheepvaartsector.  Een groene lening dient integraal gebruikt te worden voor de financiering van groene projecten.

De groene lening werd gestructureerd volgens de ‘Green Loan Principles’ zoals opgesteld door de Loan Market Association (de sectorvereniging waarin banken, advocaten en andere financiële partijen zijn vertegenwoordigd) en met als doel om investeringen in groene projecten te bevorderen door aan de banken en de ondernemingen richtlijnen te bezorgen rond de karakteristieken van een groene lening.

 

[1]Het consortium van vijf banken bestaat uit KBC Bank, BNP Paribas Fortis, ING Luxemburg, Rabobank en Belfius Bank.

Paul Lievens, CFO bij Jan De Nul Group: “We zijn trots dat wij onze eerste groene lening kunnen afsluiten. Hiermee financieren we onze twee gloednieuwe schepen Voltaire en Les Alizés  die hoofdzakelijk zullen worden ingezet voor de installatie en het onderhoud van windmolenparken op zee. Wij spelen op die manier in op de wereldwijd toenemende vraag naar groene energie en een groeiende offshore markt.”

Luc Popelier, CEO Divisie International Markets KBC Groep vult aan: “KBC is trots dat ze als coördinator en duurzaamheidscoördinator Jan De Nul heeft kunnen bijstaan in de uitwerking van deze gesyndiceerde groene lening. We bouwden voort op onze bestaande kennis rond en ervaring met groene obligatieleningen om deze gesyndiceerde groene lening te structureren en coördineren. KBC stond onder andere ook in voor de uitwerking van het Groene Financieringskader waarin beschreven staat aan welke criteria deze duurzame schepen dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor de groene lening. Tijdens de ontwerpfase heeft Jan De Nul heel goed nagedacht over de milieu-impact en de oplossingen om die impact te minimaliseren. Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij omgaan met duurzame financiering en actief een bijdrage leveren aan de milieu-uitdagingen.”

Financiering van twee offshore installatieschepen

De Voltaire werd begin april 2019 besteld en zal opgeleverd worden in april 2022. De Voltaire is het derde jack-up installatieschip van Jan De Nul Group. Dankzij de hoofdkraan met een hefvermogen van meer dan 3.000 ton kan dit hefeiland de hernieuwbare energiesector helpen om de nieuwe generatie windmolenparken op zee te bouwen. De Voltaire kan ook ingezet worden voor de offshore olie- en gasindustrie alsook voor de ontmanteling van offshore installaties.

Dat beide schepen hoofdzakelijk voor de hernieuwbare energiesector zullen werken en met een geavanceerd emissiebehandelingssysteem zijn uitgerust, zorgt ervoor dat deze investering in aanmerking kwam voor de groene lening.

 

Collectief engagement voor het klimaat

Wim Eraly, Algemeen Directeur Corporate Banking KBC Divisie België vult aan: “De impact van de klimaatopwarming is een van de grootste uitdagingen van onze samenleving. KBC Groep neemt haar maatschappelijke rol ter harte, o.a. door in gesprek te gaan met onze bedrijvenklanten en hen mee te ondersteunen in hun transitie naar een groenere economie.  KBC Groep onderschreef eerder al het ‘Collective Commitment to Climate Action’ en neemt op die manier het duidelijke en verregaande engagement om - in samenwerking met onze klanten - op korte termijn een concrete en tastbare bijdrage te leveren vanuit zijn kernactiviteiten, niet alleen als bank, maar ook als verzekeraar en asset manager. Ook deze transactie voor Jan De Nul is een sterk voorbeeld van hoe wij een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een duurzamere maatschappij.”

 

Markt van duurzame financieringen kent forse groei

Sinds 2017 is de markt van duurzame financieringen fors groeiend met de EMEA-zone als trekker. Ook in 2019 zet deze trend zich verder met in de eerste jaarhelft van 2019 een 47%-toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  (zie bijgevoegde grafiek)

In de markt van duurzame financieringen bestaat het grootste deel (84%) evenwel uit de zogenaamde duurzaamheids-gerelateerde leningen, waarbij de voorwaarden van de lening deels afhankelijk zijn van hoe de kredietnemer presteert op het vlak van duurzaamheid.

Groene leningen zelf maken een minderheid uit van de totale markt (16%), aangezien deze groene leningen striktere criteria hanteren. Een groene lening dient integraal gebruikt te worden voor de financiering van groene projecten.

 

Tweede offshore installatieschip met indrukwekkend hijsvermogen sterkt Jan De Nuls positie op de offshore energiemarkt van morgen

Les Alizés zal hoofdzakelijk ingezet worden voor de bouw van offshore windparken, maar is met zijn imposante kraan ook uiterst geschikt om uitgediende olie- en gasplatformen op zee te ontmantelen.

Dankzij zijn afmetingen en indrukwekkende hijs- en laadcapaciteiten zal Les Alizés  meerdere stuks van de grootste en zwaarste funderingen voor windmolens in één trip naar de installatieplek op zee kunnen brengen en installeren. Bovendien is het een drijvend kraanschip, waardoor het in diepere wateren en in moeilijkere ondergronden funderingen zal kunnen plaatsen.

Deze investering is een antwoord op de globale trend binnen de offshore windenergiesector om steeds grotere windmolens te ontwerpen en te installeren. Deze nieuwste generatie van turbines kunnen meer dan 270 meter hoog zijn, met wieken tot 120 meter lang, en rusten op funderingen tot wel 2.500 ton. De offshore installatieschepen die momenteel op de markt beschikbaar zijn, ondervinden de grootste moeilijkheden om deze nieuwe turbines en hun zware funderingen, met hun enorme afmetingen en installatiehoogtes te installeren.

Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group, licht toe: “We investeren verder in de toekomst van hernieuwbare energie op zee. Door vandaag Les Alizés te bestellen zullen we vanaf 2022 niet over één, maar twee offshore installatieschepen beschikken die de nieuwste generatie van offshore windturbineparken zullen kunnen installeren. Zo bieden wij onze klanten de meest efficiënte installatiemethode aan. Bovendien financieren we deze investering in één adem met onze Voltaire met behulp van een groene lening dankzij de groene technologie aan boord van het schip. Tijdens de ontwerpfase hebben we, zoals dat het geval is voor al onze nieuwe schepen, de milieu-impact en de oplossingen om die impact te minimaliseren heel goed bestudeerd.”

 

Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables bij Jan De Nul Group: “De bestelling van de Voltaire was een eerste stap in onze strategie om de nieuwste generatie van windmolens op zee te installeren. En met Les Alizés  willen we onze visie en ons geloof in de toekomst van offshore windenergie nog meer kracht bijzetten. Wij willen een belangrijke en blijvende speler zijn in deze sector en daarom investeren we tegelijk in het verder uitbouwen van onze offshore windafdeling.”

Het schip zal worden gebouwd op een scheepswerf van China Merchants Industry Holdings Co. Ltd. uit Haimen, Nantong City, China. Als dochteronderneming van China Merchants Group heeft deze scheepswerf een bewezen trackrecord in het leveren van maritieme en offshore faciliteiten, wat Jan De Nul Group voldoende vertrouwen geeft om dit contract aan CMIH te gunnen.

De naam ‘Les Alizés’

Het kraanschip voor offshore installatie is genoemd naar het Franse woord 'alizé', wat 'passaatwind' betekent. Passaatwinden zijn regelmatige winden in de intertropische gebieden (tussen 23°27 noorderbreedte en 23°27 zuiderbreedte), die van oost naar west waaien.

Jan De Nul Group koos voor deze naam, omdat overzeese handel eeuwenlang gebeurde met performante zeilschepen. Zonder motoren of enige vorm van voortstuwing slaagden de handelaars erin de wereld rond te varen dankzij hun grondige kennis van de natuur, de seizoenen en de regelmatige winden, de zogenaamde passaatwinden. Ze gebruikten de krachten van de natuur als hun energiebron.... renewable in de zuiverste zin van het woord.

 De wereld keert vandaag terug naar die hernieuwbare energie. Les Alizés zal ten dienste staan van de offshore renewables en herdenkt de uitdagingen van de handelszeilschepen van toen.

 Indrukwekkend hijs- en laadvermogen

Les Alizés is specifiek ontworpen voor het laden, transporteren, hijsen en installeren van offshore windmolenfunderingen. De belangrijkste kenmerken zijn een hoofdkraan van 5.000 ton, een draagvermogen van 61.000 ton en een dekruimte van 9.300  m². Met deze karakteristieken kan Les Alizés met gemak meerdere imposante funderingen in één trip naar de installatieplek op zee vervoeren, wat ook een directe en positieve impact heeft op planning, brandstofverbruik én emissies.

Les Alizés heeft in tegenstelling tot de Voltaire geen vier palen om zichzelf boven het zeeoppervlak te hijsen. Het is een drijvend kraanschip en dit heeft als voordeel dat het schip niet afhankelijk is van de waterdieptes en de toestand van de zeebodem. Les Alizés is uitgerust met een performant DP2-systeem.

Groene technologie en innovaties aan boord

Bij het ontwerp van het schip hield Jan De Nul Group rekening met de milieu-impact ervan. Jan De Nul gaat milieu-uitdagingen aan door te focussen op het verlagen van de voetafdruk van zijn activiteiten in het bijzonder op water- en luchtkwaliteit, en op het klimaat. Luchtverontreiniging is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Bouwactiviteiten op zee situeren zich meestal in de buurt van kustlijnen, grotere en kleinere havens, en dichtbevolkte gebieden. De groep is er zich van bewust dat ongeacht de brandstofkeuze of motortechnologie, de uitlaatgassen altijd moeten worden gefilterd.

Als een van de belangrijkste wereldspelers in waterbouwwerken verricht Jan De Nul Group baanbrekend werk op het vlak van zo’n emissiebehandeling. De nieuwste generatie van Jan De Nuls schepen is uitgerust met een filtertechniek voor uitlaatgassen die voldoet aan de strenge Europese EURO STAGE V-richtlijnen inzake emissies op het land en op binnenwateren. Zo ook  Les Alizés.

Het uiterst geavanceerde tweeledige uitlaatgasfiltersysteem haalt tot 99% van de nanopartikels uit de uitstoot met behulp van een dieselpartikelfilter (DPF) en selectief katalytisch reductiesysteem (SCR) voor het filteren van NOx.

De Les Alizés en de eerder dit jaar bestelde Voltaire worden de eerste zeewaardige installatieschepen ter wereld met extreem lage emissie (Ultra-Low Emission vessel of kortweg ULEv) én met EURO STAGE V-certificatie (ULEv-notatie).

Verder krijgt het schip een Cleanship NDO7 label en Green Passport EU label. Het eerste label bevestigt dat het schip het afvalwater en alle andere restafval controleert en minimaliseert. Het tweede label houdt in dat alle materialen en gevaarlijke stoffen reeds  in de bouwfase in kaart gebracht worden om recyclage van het schip achteraf te bevorderen.  Beide certificaten worden door een extern gespecialiseerd bureau uitgereikt.

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium