KBC zorgt met de Kate Coin, een eigen op blockchain gebaseerde digitale munt, voor een primeur in Europa.

Anderhalf jaar na de succesvolle lancering van Kate, de persoonlijke digitale assistent, neemt KBC opnieuw het voortouw inzake innovatie.

Johan Thijs, CEO KBC Groep is verheugd om te mogen aankondigen dat KBC als eerste financiële instelling in Europa klaar staat om zijn eigen digitale munt gebaseerd op blockchaintechnologie, de Kate Coin, uit te rollen: “KBC heeft altijd vooropgelopen bij nieuwe ontwikkelingen zoals mobiel bankieren, digitale assistent en blockchain. We werden daarvoor onlangs nog bekroond door SIA (Nr1 banking app worldwide) en D-Rating (Best Digital Performer in Europe 2021).

Op dit moment ontwikkelt zich een volledig nieuwe economie op basis van nieuwe technologie zoals web 3.0, cryptocurrencies, NFT’s. Met de Kate Coin stappen we mee die nieuwe wereld in en bevestigen we nogmaals onze positie als koploper en referentie in digitaal bankverzekeren. Zo stomen we KBC klaar voor de toekomst.

De Kate Coin is een digitale munt (e-money token), die gebaseerd is op blockchaintechnologie en volledig binnen KBC ontwikkeld werd. Binnenkort kan de particuliere KBC[1]-klant die dat wenst, Kate Coins verwerven en die - via zijn Kate Coin ‘wallet’ in KBC Mobile - ook effectief gebruiken. Dit gebeurt in een zogenaamde “closed loop” omgeving, een gesloten omgeving waarbuiten de Kate Coin geen waarde heeft. Allereerst gebeurt dat binnen de KBC-bank- en verzekeringsomgeving, maar op termijn gaat er een hele wereld aan toepassingsmogelijkheden in het bredere ecosysteem open. Sommige KBC-ondernemersklanten, derde partijen of partners die nu al hun diensten via KBC Mobile en zijn 1,8 miljoen gebruikers aanbieden, hebben immers hun eigen ecosysteem ontwikkeld. Zij zouden daarin ook de Kate Coins kunnen aanbieden en zo samen met KBC hun business verder diversifiëren en laten groeien.

Gestuurd door de digitale assistent Kate, zal de Kate Coin op een proactieve manier het leven van onze klanten doorheen de hele KBC groep verder ontzorgen, vandaag en in de toekomst. De combinatie van de digitale assistent Kate en de Kate Coin zal ervoor zorgen dat de KBC-klanten tijd en geld gaan kunnen besparen.

De eerste concrete stappen worden nu gezet binnen KBC in België, maar de Kate Coin zal op termijn doorheen de hele KBC-groep worden uitgerold. Op zondag 19 juni vormt Werchter Boutique het decor van een eerste grootschalige test van de Kate Coin. Niet minder dan 8.000 aanwezige KBC-medewerkers zullen tijdens het festival bij wijze van test hapjes en drankjes kunnen betalen met Kate Coins”.

Kate Coin is digitaal en programmeerbaar geld

Erik Luts, Chief Innovation Officer KBC Groep licht de werking van Kate Coin verder toe : “De door KBC gehanteerde blockchaintechnologie zorgt ervoor dat de Kate Coin volledig programmeerbaar is. KBC kan specifieke voorwaarden koppelen aan zowel het verwerven als het gebruiken van de Kate Coin. Zo kan flexibel worden omgesprongen met bv. het aantal coins in ruil voor een specifieke dienst, het toepassingsgebied van een verworven coin, of de periode waarbinnen die daarvoor kan worden aangewend. De klant kan Kate Coins verwerven in functie van een bepaalde loyauteit, bij een bepaalde productafname, bij sommige handelingen… en kan die KBC Coins opnieuw aanwenden, bv. voor korting op een ander KBC-product.

De klanten die gebruik wensen te maken van de Kate Coin hoeven daar niets voor te ondernemen: zij krijgen de Kate Coins automatisch in hun Kate Coin ‘wallet’ in KBC Mobile en Kate houdt hen persoonlijk op de hoogte: waarom ontvangen ze Kate Coins, hoe lang zijn ze houdbaar, waarvoor kunnen ze aangewend worden, enz. “

Omdat de Kate Coin een digitale munt is, is het gebruik ervan logischerwijze gekoppeld aan KBC Mobile. Dat neemt niet weg dat de klant ook Kate Coins kan verwerven wanneer hij in contact komt met KBC via andere KBC-kanalen (bank- of verzekeringskantoor, KBC Live, KBC Touch,…). De Kate Coins zijn niet overdraagbaar naar andere KBC-klanten en kunnen niet omgeruild worden voor euro’s.

Een fictief voorbeeld: klanten verdienen Kate Coins wanneer ze duurzame acties ondernemen, zoals een lening afsluiten voor een elektrische fiets. Zij kunnen die verdiende Kate Coins dan aanwenden voor andere initiatieven, bv. investeren in een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds. KBC kan bovendien de waarde van die coins (al dan niet tijdelijk) verhogen wanneer ze voor een duurzaam doel worden gebruikt. Kate, de persoonlijke digitale assistent, kan de klant proactief informeren voor welke duurzame oplossingen hij die verdiende Kate Coins kan aanwenden.

 

Vandaag binnen de KBC-omgeving, maar potentieel toepassingsgebied is veel ruimer

Op dit ogenblik zijn de geplande toepassingen van de Kate Coin beperkt tot het verwerven en aanwenden van KBC-gerelateerde producten en diensten. Denk aan producten en diensten van KBC Bank, KBC Verzekeringen, KBC Lease, CBC Banque, VAB, ….

KBC onderzoekt intussen hoe en in welke mate de Kate Coin ook daarbuiten kan worden aangewend. Het ecosysteem van KBC bevat immers heel wat connectiemogelijkheden met de ruimere omgeving. Sommige ondernemersklanten, derde partijen of partners die nu al hun diensten via KBC Mobile aanbieden, zullen op hun beurt gebruik kunnen maken van de Kate Coin en zo samen met KBC hun business verder diversifiëren en laten groeien. KBC kan immers met hen contractueel afspreken dat de Kate Coins ook in hun ecosfeer bruikbaar zijn. Daardoor zou de klant toegang krijgen tot een veel groter toepassingsgebied voor zijn Kate Coins.

Een fictief voorbeeld: Sustainable Food Company (fictief bedrijf) lanceert nieuw type voedingsproducten met een minimum aan CO2 uitstoot. KBC maakt een contract op met Sustainable Food Company waardoor Kate Coins kunnen gebruikt worden door KBC-klanten om deze producten te verwerven met een speciale korting. Kate zou zelfs pushberichten kunnen sturen wanneer de klant in de buurt is van een winkel waar dit nieuw type voeding wordt verkocht.

 

Kate Coin is een programmeerbare digitale munt, geen bitcoin of stablecoin

Kate Coin is achterliggend volledig afgedekt door KBC (‘fully collateralised’) en op een 1-1 basis vastgepind aan de euro (a rato van 1 euro per Kate Coin), waardoor volatiliteit en speculatie niet aan de orde zijn. Kate Coin zal vanzelfsprekend volledig conform zijn aan het toepasselijk Europees en nationaal regelgevend of wetgevend kader. Alle transacties spelen zich af in de vertrouwde KBC-omgeving, een private blockchain die door KBC wordt beheerd en waarbij KBC controleert wie toegang heeft.

Kate Coin is dus als “digitale munt” fundamenteel verschillend van de bij het grote publiek beter bekende stablecoins en virtuele munten (op het wereldwijde blockchainnetwerk), die gekenmerkt worden door hun speculatief karakter, grote volatiliteit en een gebrek aan toepasselijke regelgeving. Bovendien zijn stablecoins en virtuele munten niet of slechts gedeeltelijk afgedekt door achterliggende activa.

 

Werchter Boutique op zondag 19 juni 2022: eerste grote testcase met 8.000 KBC-medewerkers !

Op zondag 19 juni vormt Werchter Boutique het decor van een eerste grootschalige test van de Kate Coin. Niet minder dan 8.000 aanwezige KBC-medewerkers zullen tijdens het festival bij wijze van test hapjes en drankjes betalen met Kate Coins.

Een eerste beperkte test in de voorbije paar weken met 200 KBC-medewerkers verliep alvast succesvol. Met de grootschaliger test op Werchter Boutique wil KBC nagaan of het specifieke (‘permission-based’) KBC-blockchainplatform ook een grote hoeveelheid kleine transacties binnen een relatief beperkt tijdsbestek vlot en correct kan verwerken, een typische toepassing van programmeerbaar digitaal geld.

De Kate Coins kunnen enkel worden gebruikt bij eet- en drankstandjes in de daartoe voorbestemde KBC-ruimte op de festivalweide (zgn. ‘closed loop’ omgeving).

 

[1] “KBC-klanten” omvat KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque

 

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium