• Français
 • Nederlands
 • English
 • Search

  Nationale Bank van België maakt bijkomende kapitaaleisen voor systeembanken bekend

  Voor KBC vanaf 2016 0,50% per jaar tot 1,50% in 2018

  Maandag 26 oktober 2015 — De Nationale Bank van België maakte vandaag haar nieuwe kapitaalbuffers bekend voor Belgische systeembanken. Deze nieuwe kapitaalbuffers zullen vanaf 2016 gefaseerd worden ingevoerd en komen bovenop de minimum kapitaalvereisten (Joint Capital Decision) die de ECB jaarlijks oplegt.

  Voor KBC betekent deze bijkomende kapitaalbuffer 0,5% CET1 (phased in, volgens de Deense compromismethode) voor 2016. Over een periode van 3 jaar wordt deze kapitaalbuffer lineair opgebouwd tot 1,5% in 2018. Deze buffer komt bovenop de minimum ECB-kapitaalvereisten voor 2016 die in november 2015 bekend gemaakt worden. (In 2015 bedroegen deze kapitaalvereisten 10,5% CET1 (fully loaded*, volgens de Deense compromismethode en de FICOD methode)).

  Johan Thijs, CEO van KBC Groep, hierover: "Deze beslissing van onze nationale regelgever brengt meer duidelijkheid voor de groep en zijn stakeholders over de kapitaaleisen waaraan KBC moet voldoen. Wij voelen ons comfortabel bij de omvang van de bijkomende buffer die de Nationale Bank België vraagt en waarmee we al rekening hielden in onze kapitaalmanagementmodellen. Onze huidige kapitaalsituatie (16,7%* CET1, fully loaded, volgens de Deense compromismethode) is zeer robuust waardoor deze extra buffer goed geabsorbeerd kan worden en we onze strategische ambities en voorgenomen pay-outratio van minstens 50%** kunnen handhaven. Dat is een geruststellend signaal naar alle stakeholders die ons hun vertrouwen schenken.

  KBC wil blijven focussen op zijn sterke fundamenten: een gezond klantgericht bankverzekeringsmodel, een sterk risicoprofiel, een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten in België en Centraal-Europa en een comfortabele solvabiliteit die ons ruimte geeft voor bijkomende kredietverlening aan onze klanten en een actieve ondersteuning van de samenleving en het lokale economische weefsel in de landen waarin we actief zijn. KBC zal blijven zorgen voor gepaste kapitaal- en liquiditeitsniveaus binnen een strikt risicokader.”

                                         

  (*): kapitaalratio KBC Groep eind juni 2015, inclusief 2 miljard euro resterende staatssteun

  (**): onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Groep.