Ook niet-klanten krijgen nu binnen 10 minuten instant krediet- en tariefzekerheid

Ook niet-klanten krijgen nu binnen 10 minuten instant krediet- en tariefzekerheid

KBC helpt kandidaat-kopers en (ver)bouwers om dit jaar nog steeds aanspraak te maken op woonbonus dankzij instant-kredietbeslissing

Door de aangekondigde uitdoving van de woonbonus, beseffen heel wat kandidaat-kopers en -verbouwers van een woning dat ze niet veel tijd meer hebben als ze nog van dat gunstige fiscale regime gebruik willen maken.

Wie zijn droomhuis gevonden heeft of wil verbouwen en als klant via KBC Mobile of KBC Touch gebruik maakt van de instant-kredietbeslissing van KBC, weet binnen de 10 minuten al of een woningkrediet mogelijk is, voor welk bedrag en aan welk tarief.

Dat snelle beslissingsproces is vandaag goud waard, want zolang die kredietzekerheid er niet is, kan er geen afspraak met de notaris worden vastgelegd om de akte te verlijden en bestaat het risico dat er alsnog naast de woonbonus wordt gegrepen.

Sinds midden september krijgen ook niet-klanten van KBC, CBC en KBC Brussels - als eerste en enige in ons land - die kredietzekerheid binnen de 10 minuten. Zo zijn ze zeker dat hun droomwoning door niemand anders voor hun neus wordt weggekaapt en kunnen ze nog van de woonbonus genieten indien ze tijdig hun akte verlijden.

“Wie het huis van zijn dromen heeft gevonden of zijn woning wil verbouwen, staat vandaag onder grote tijdsdruk om het kredietdossier nog rond te krijgen binnen het lopende gunstige fiscale stelsel van de woonbonus. Daarom is het voor kandidaat-kopers en -verbouwers essentieel dat zij snel uitsluitsel kunnen krijgen over een mogelijk woningkrediet. Onze nieuwe, unieke, gebruiksvriendelijke, snelle en persoonlijke oplossing vult die behoefte perfect in, en dat zowel voor klanten als niet-klanten die gretig gebruik maken van deze unieke digitale oplossing”, verduidelijkt Veerle Timmermans, directeur particuliere kredieten en deposito’s bij KBC Bank.

 

Klanten kiezen resoluut voor de digitale oplossing

Sinds de discrete opstart in november vorig jaar en de echte lancering begin 2019 van de instant-kredietbeslissing binnen 10 minuten, kent de formule een groot succes.

  • 1 op 2 klanten van KBC kiezen voor een digitaal kanaal (KBC Mobile of KBC Touch) om een gepersonaliseerd woningkrediet te simuleren.
  • Ongeveer 12% van de afgesloten woningkredieten verloopt vandaag quasi volledig langs digitale weg.
  • Anderhalve week geleden werd de formule ook opengesteld voor niet-klanten. Ondertussen hebben meerdere honderden niet-klanten een woningkrediet bij KBC gesimuleerd, waarvan een derde ook doorklikte naar de haalbaarheidscheck.

 

Onmiddellijke kredietzekerheid, zowel voor klanten als niet-klanten

KBC, CBC en KBC Brussels hebben vorig jaar al hun kredietproces grondig geoptimaliseerd, versneld en volledig gepersonaliseerd voor klanten. Daarmee komen ze tegemoet aan de vraag naar snellere zekerheid over de kredietmogelijkheid bij de aankoop of de verbouwing van vastgoed.

In slechts een tiental minuten tijd en op een gebruiksvriendelijke manier gaat de klant van een vrijblijvende kredietsimulatie in KBC Mobile en KBC Touch (pc/tablet) naar een formele online kredietaanvraag. De klant krijgt daarbij een volledig gepersonaliseerd en concurrentieel tarief en de onmiddellijke zekerheid of zijn kredietaanvraag kan worden goedgekeurd.

Voor niet-klanten bestaat de mogelijkheid sinds eind september en werd het snelle onlinetraject lichtjes aangepast: na een identificatie kunnen niet-klanten de websimulatiemodule van KBC openen en worden ze op dezelfde gebruiksvriendelijke manier doorheen het simulatie- en aanvraagtraject geleid, met op het einde hetzelfde engagement van KBC over het krediet, het tarief en de voorwaarden.

Van zodra een klant of niet-klant het engagement van KBC op zak heeft, kan hij snel zijn ja-woord geven aan een verkoper of makelaar en andere kandidaat-kopers voor zijn. Hij beschikt dan nog over 2 weken (bedenktijd) om effectief het krediet af te sluiten aan de voorgestelde voorwaarden.

 

Woningkrediet snel en gebruiksvriendelijk afsluiten

Wanneer de (niet-)klant zijn simulatie doorlopen heeft en aangeeft het voorgestelde krediet te willen afsluiten, contacteert een expert van KBC/CBC Live hem om het dossier te overlopen en eventuele bijkomende vragen (vb. rond fiscaliteit) te beantwoorden. De verdere afwerking ervan loopt via het kanaal dat de klant zelf verkiest: online (via KBC Mobile of KBC Touch), telefonisch of via chat met KBC/CBC Live (experten op afstand) of in een KBC-bankkantoor. Door de omni-kanaalaanpak kunnen de experten van zowel KBC/CBC Live als in het KBC-bankkantoor immers altijd verder werken aan lopende kredietdossiers en -aanvragen.

 

Wie kan nog van de woonbonus genieten?

Vandaag is er nog geen definitief uitsluitsel over het moment waarop de woonbonus zal uitdoven. KBC gaat  ervan uit dat de Vlaamse geïntegreerde woonbonus zal worden afgeschaft voor alle hypothecaire kredieten die vanaf 1 januari 2020 worden gesloten met betrekking tot de eigen woning. Indien beslist wordt om de datum van het verlijden van de akte bij de notaris als kantelmoment te nemen, betekent dat dat wie vandaag nog een krediet wil aangaan voor de aankoop van een woning of een bouwgrond, idealiter voor midden november de verkoopsovereenkomst en het kredietcontract ondertekend zou moeten hebben. Afhankelijk van het aantal dossiers dat de notaris in de laatste maanden van 2019 nog te verwerken krijgt, hebben deze kopers nog een kans dat ze van de woonbonus kunnen genieten.

Wie een hypothecair krediet wil aangaan voor een verbouwing van een bestaande woning, of om een huis te bouwen op een reeds aangekochte bouwgrond, kan eventueel een lopende hypotheek hergebruiken en van de woonbonus blijven genieten. Dat kan nog tot het einde van het jaar, want een notariële tussenkomst is voor dergelijk hergebruik van de hypotheek niet vereist.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium