Reactie

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen voor rechtspersonen

KBC heeft zijn klanten rechtspersonen (bedrijven, overheidsinstellingen, ... ) de voorbije dagen/weken geïnformeerd dat vanaf 23 oktober 2016 de spaarrekeningen voor rechtspersonen (KBC-Spaarrekening PRO en KBC-Spaarrekening PLUS)  omgevormd zullen worden naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen.
Er bestaat geen wettelijke verplichting om een gereglementeerde spaarrekening aan te bieden aan rechtspersonen.
Gelijktijdig met deze omvorming wordt de rente op de KBC-Spaarrekening PRO en KBC-Spaarrekening PLUS aangepast naar 0%.

KBC-Spaarrekening PLUS en  KBC-Spaarrekening PRO zijn vandaag gereglementeerde spaarrekeningen m.a.w. de minimumvergoeding is wettelijk bepaald op 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie.

In het huidige lage renteklimaat (zowel Euribor en Eonia als IRS tot 5 à 6j en OLO-rendementen tot 8j zijn negatief) staat de vergoeding (benchmark) op spaarrekeningen zwaar onder druk.

Vandaag belegt KBC zijn liquiditeiten die niet aangewend kunnen worden voor kredieten, bij de Europese Centrale Bank aan negatieve rentes. Als bank moet KBC dus zelf negatief beleggen. Dat geldt voor vele financiële instellingen vandaag.

Daarom worden vanaf 23 oktober 2016 de KBC-Spaarrekening PRO en de KBC-Spaarrekening PLUS, omgezet naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen (met behoud van rekeningnummer).Dit betekent dat de roerende voorheffing 27% zal bedragen (ipv 15%). Op het moment van een toekomstige renteboeking zal die roerende voorheffing van 27% toegepast worden op het volledige rentebedrag.
Aan de huidige lage rentevergoeding is de effectieve impact evenwel te verwaarlozen.

De toegelaten verrichtingen op de spaarrekeningen blijven dezelfde. Op vlak van depositogarantie verandert er door deze aanpassing niks.

De professionele klant heeft steeds de mogelijkheid om zijn spaarrekening kosteloos te beëindigen binnen de twee maanden na de kennisgeving.

Belangrijk : voor de spaarrekeningen die particuliere klanten aanhouden bij KBC, verandert er niets.

  • De KBC spaarrekening biedt vandaag 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie.
  • De KBC start2save spaarrekening biedt 0,60% basisrente en 0,15% getrouwheidspremie.

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium