Update van KBC Groep over impact Corona-crisis op resultaat 1Q2020

De groeiende volksgezondheidscrisis in de wereld heeft de financiële markten in moeilijkheden gebracht door de vrees dat de wereldeconomie, en de EU-economieën in het bijzonder, in het tweede kwartaal van 2020 en voor het hele jaar 2020 afstevenen op een sterke inkrimping.

De coronaviruspandemie heeft een ketting van gebeurtenissen op de markten op gang gebracht die heeft geleid tot een massale verkoop in activaklassen en een sterke toename van de volatiliteit.

De aanzienlijke verslechtering van de economische vooruitzichten heeft geleid tot een ongekende wereldwijde monetaire beleidsreactie van centrale bankiers en overheden, met als gevolg een afvlakking van de rendementscurves en verbreding van de kredietspreads.

Alle bovengenoemde trends zullen een negatieve invloed hebben op de Financiële instrumenten tegen reële waarde (FIFV) in de resultaten van KBC Groep over het eerste kwartaal van 2020 die op donderdag 14 mei worden voorgesteld. De Financiële instrumenten tegen reële waarde (FIFV) worden beïnvloed door de toegenomen volatiliteit op de financiële markten. De combinatie van een aantal markt-gedreven elementen, zoals de sterk gedaalde aandelenmarkten, de groeiende kredietspreads en de lagere langetermijnrentes, zal een negatieve impact hebben op de reële waarde van de Financiële Instrumenten van KBC van om en bij de 0,4 miljard EUR.

De kredietkost in het eerste kwartaal van 2020 zal voornamelijk worden gekenmerkt door waardeverminderingen op een aantal corporate kredieten in België, zoals ook het geval was in de voorgaande kwartalen.

Wat de toekomst betreft, kan er op dit moment geen betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de impact van de Coronavirus-pandemie op onze kredietkosten, ook al omdat er nog een aantal gebeurtenissen zoals de lengte en de diepte van de economische terugval en wetgevende maatregelen die worden genomen door de autoriteiten in onze verschillende thuismarkten, een impact kunnen hebben op onze beoordeling van toekomstige kredietverliezen. We zijn van plan hier in de loop van het tweede kwartaal verder op in te gaan.

Johan Thijs, CEO van de KBC Groep, geeft toelichting bij update van vandaag: "Hoewel de langetermijnimpact van de coronacrisis op de economie en op de klanten van KBC onzeker blijft, blijft onze groep zich inzetten om onze klanten in deze moeilijke tijden te helpen en te beschermen. Bij KBC zijn we erg blij dat we de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om het bedrijf - en de groep - sterk en gezond te maken. Onze liquiditeits- en kapitaalbuffers stellen ons in staat om de uitdagingen van vandaag met gezond vertrouwen tegemoet te treden. Bovendien blijken onze investeringen in digitale transformatie van onschatbare waarde te zijn om onze klanten in tijden van lock downs te kunnen bedienen. Ook de komende maanden zullen we in al onze kernmarkten hard moeten werken om onze klanten door deze moeilijke periode heen te helpen. De expertise en motivatie van onze medewerkers en de hoge beschikbaarheid van ons multikanaaldistributienetwerk zullen ervoor zorgen dat we hier samen sterker uit kunnen komen. Tegelijkertijd zullen we ons blijven richten op en voorbereiden op onze strategie voor de toekomst.”

 

KBC Groep beschikte over een zeer solide solvabiliteits- en liquiditeitspositie eind 2019:

-      KBC's CET1-ratio van 17.15% impliceert een solide kapitaalbuffer van 9.10% tegenover de huidige theoretische SREP-ratio van ongeveer 8.05% (als gevolg van de aangekondigde maatregelen van de ECB en de Nationale Bank, die een aanzienlijke tijdelijke verlichting van de minimum kapitaalvereiste boden).

-      NSFR en LCR-liquiditeitsratio's bedroegen respectievelijk 136% en 138%, beide ruim boven de wettelijk vereiste 100%.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium