41 % KBC-klanten overweegt aankoop elektrische wagen, maar stelt beslissing uit en verwacht stimuli.

41 % KBC-klanten overweegt aankoop elektrische wagen, maar stelt beslissing uit en verwacht stimuli.

KBC verlaagt interest voor een auto-en fietslening en geeft korting op autoverzekering.

KBC peilde bij een ruime groep klanten naar hun aankoopintenties van een (elektrische) wagen en welke factoren daarbij een impact hebben.

 • 41% van de ongeveer 1500 bevraagde particuliere klanten overweegt de aankoop van een elektrische of plug-in hybride wagen.
 • Klanten stellen de beslissing nog uit omwille van een aantal duidelijke obstakels zoals aankoopprijs en rijbereik van de wagen, levensduur van de batterij en ​ beschikbaarheid van laadpalen.
 • Ook financiële tegemoetkomingen kunnen de klant overtuigen.

KBC komt aan die verwachting tegemoet met een lagere interest voor een autolening en korting op de autoverzekering. Daarnaast werkt KBC samen met een externe partner die klanten kan ontzorgen bij het plaatsen van zonnepanelen en een batterij wanneer ze met een elektrische wagen rijden.

Obstakels en stimuli spelen doorslaggevende rol bij aankoop elektrische wagen

 • Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet aankopen van een elektrische auto?
  • De aankoopprijs is de meest doorslaggevende factor naast,
  • het rijbereik van de wagen,
  • de levensduur van de batterij en
  • de beschikbaarheid van laadpalen.
 • Opvallend is dat 40% van de ondervraagden aangeeft dat het rijbereik tussen de 400 tot 600 kilometer dient te liggen.

Nochtans

 • geeft 78% aan dagelijks gemiddeld minder dan 50 kilometer te rijden
 • geeft een kwart van de ondervraagden aan dagelijks 10 of minder kilometer te rijden
 • rijdt slechts 2% meer dan 150 km
 • Van de klanten die een elektrische wagen overwegen wil 64% enkel een nieuwe elektrische of plug-in hybride wagen aankopen. De conditie van de batterij bij een tweedehands voertuig en de snel evoluerende batterijtechnologie zijn hierbij de doorslaggevende factoren.

Afwachtende houding particulieren ook merkbaar in kredietverlening KBC

 • Het aantal leningen voor 2de handswagens (auto’s van meer dan 3 jaar oud ) in KBC steeg in 2023 met 31% ​ (ten opzichte van 2022).
 • 10% van de leningen bestemd voor auto’s tot 3 jaar oud ​ was bedoeld voor de aanschaf van een elektrische wagen. Toch overweegt 41% van de bevraagde klanten om als volgende wagen over te stappen naar een elektrische of plug-in hybride wagen, wat aangeeft dat ook bij de particuliere koper de interesse voor elektrisch rijden duidelijk toeneemt.
 • Voor andere autoleningen (voor nieuwe wagens) ​ bleef de stijging beperkt tot 15% in vergelijking met 2022.

Verschillende factoren vormen grote stimulans bij een eventuele aankoop van een elektrische wagen

 • 70% van de bevraagde klanten vinden de fiscale stimuli ​ zoals vrijstelling van jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling en de overheidspremie bij aankoop aantrekkelijk.
 • 60 % van de potentiële kopers van een elektrische wagen geven ook duidelijk aan dat de lagere
  ​milieu-impact en goedkopere energie
  belangrijke aankoopstimuli zijn.
 • Klanten kijken ook naar KBC voor ondersteuning:
  • Financiële tegemoetkoming
   • 57% verwacht een korting op de verzekeringspremie en
   • 53% verwacht een korting op de lening voor de aankoop van een elektrische wagen (1 op de 3 ondervraagde klanten overweegt overigens een lening voor deze aankoop).
  • Extra services: 1 op 3 klanten verwacht ook bijkomende ondersteuning van KBC en wil een voorstel op maat als het gaat over de nood aan extra zonnepanelen of een slimme thuisbatterij wanneer ze beslissen om een elektrische auto aan te schaffen

KBC speelt gericht in op deze verwachtingen en biedt klanten en niet-klanten kortingen op auto- en fietslening, autoverzekering en biedt ondersteuning bij de installatie van zonnepanelen en batterij.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD

a. Korting op de autolening (16 01 2024 tot 16 02 2024)1

 • Elektrische of full-hybride wagen: 3,69 % (representatief voorbeeld 1)
 • Andere nieuwe wagen en 2de hands wagen (max. 3 jaar): 3,89 % (representatief voorbeeld 2)
 • 2de hands wagen (ouder dan 3 jaar): 4,89 % (representatief voorbeeld 3)

b. Korting op de fietslening (16 01 2024 ​ tot 16 02 2024): 3,69 % (representatief voorbeeld 4)2

c. worden de dossierkosten niet aangerekend Bij de financiering van een bedrijfsvoertuig: een mooie extra 125 euro cadeau!

d. Korting op autoverzekering van 01 januari 2024 tot 30 april 2024 :

 • 10% korting op de premie volledige omnium voor een elektrische wagen (niet op het gedeelte bijstandverzekering)
 • Tot 15 % korting (zowel op de omniumverzekering als op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid) voor wie een beperkt aantal kilometers doet

e. KBC biedt, in samenwerking met partner Impact Us Today, een nieuwe service aan via KBC Mobile met een voorstel op maat voor de installatie van zonnepanelen en thuisbatterijen. KBC-klanten kunnen kiezen om aannemers thuis te laten langskomen voor het ontvangen van een persoonlijk voorstel en worden zo maximaal ontzorgd.

1 Tarief geldig voor KBC / KBC-Brussels en CBC

2 Tarief geldig voor KBC / KBC-Brussels en CBC

Enkele opvallende trends inzake kredietbedrag en profiel van de ontlener:

 • Het bedrag dat ontleend wordt voor een auto, blijft nagenoeg stabiel ten opzichte van 2022.
 • Opvallend is dat wie leent voor een elektrische wagen, steeds jonger wordt. ​
 • De vraag naar fietsleningen die de voorbije jaren sterk steeg (o.a. impact van corona), is in 2023 wat afgekoeld (-16%).
 • 95 % van de fietsleningen wordt digitaal afgesloten, waarbij KBC Mobile het voorkeurkanaal van de klanten is.

Elektrisch

Niet-elektrisch

2de hands

Gemiddeld kredietbedrag

30.000
​(2022: 31.000 euro)

21.100
​(2022: 21.500 euro)

14.300
​(2022: 13.500 euro)

% ontleend versus waarde auto

67%
​(2022: 70%)

74%
​(2022: 75%)

82%
​(2022: 83%)

Gemiddelde looptijd

5 jaar (60 mnd)

5 jaar (57 mnd)

47 mnd

Gemiddelde leeftijd ontlener

48 jaar
​(2022: 51 jaar)

45 jaar

39 jaar

Gemiddeld kredietbedrag

4.000 euro (2022: 3.900 euro)

Gemiddeld investeringsbedrag

4.300 (idem in 2022)

% ontleend versus waarde fiets

93%

Story image

Volledige omniumverzekering

Wat is verzekerd?

 • Schade door aanrijding, brand, glasbreuk, diefstal, vandalisme, natuurgeweld, verkeerd tanken, botsing met loslopende dieren of vogels, knagen van marters
 • Kosten voor vervanging van sloten of herprogrammeren van het vergrendelingssysteem na diefstal van je autosleutels
 • Kosten voor medische verzorging als je gewond raakt bij een car- of homejacking
 • De BIV (belasting op inverkeerstelling) is gratis meeverzekerd bij total loss

Beschadiging van vervoerde zaken

 • Zaken die je in je auto vervoert en die voor privégebruik dienen, vergoeden we tot 1.500 euro als er ook schade aan je auto is. Ook de fietsen op je fietsendrager of de bagage in je dakkoffer.
 • We vergoeden ook de extra uitrusting van je auto die je niet meer kunt gebruiken na een total loss, bijv. je winterbanden of je dakkoffer.

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die je veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken
 • Schade die je veroorzaakt als je je auto bestuurt zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wetten en reglementen ter zake voorschrijven
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • Diefstal die je vergemakkelijkt door je voertuig onbeheerd achter te laten op de openbare weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het voertuig niet slotvast is
 • Je verwondingen als bestuurder van je voertuig: die verzeker je met de Ongevallenverzekering Bestuurder

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

 

Verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Wel verzekerd

 • De schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen, zowel de materiële schade (blikschade, schade aan gebouwen, enz.) als de lichamelijke schade (doden of gewonden).
 • De letsels die een voetganger, fietser of passagier oploopt bij een verkeersongeval waarin je auto betrokken is.

Ook als je niet aansprakelijk bent, kun je een beroep doen op deze verzekering.

Niet verzekerd

Enkele belangrijke uitsluitingen zijn:

 • de schade aan je eigen auto
 • de lichamelijke letsels die de bestuurder oploopt bij een verkeersongeval
 • de schade veroorzaakt door deel te nemen aan wedstrijden
 • de schade die je met opzet veroorzaakt

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

 

Lees zeker de informatiedocumenten door voor u de verzekering afsluit: Voordelig verzekerd? - KBC Bank & Verzekering

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be.
  ​Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig kun je terecht op onze website, in KBC Mobile, KBC Touch of bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.
 • De KBC-Polis voor Uw Voertuig is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
  ​BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
  ​Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  ​Een onderneming van de KBC Groep

 

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
persbericht.pdf 323 KB

 

 

 

 

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium