Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder

Ook volume KBC/CBC-spaarrekeningen groeit verder aan

In een klimaat van blijvend lage rente zetten spaarders en beleggers hun zoektocht naar rendement verder. Laagdrempelige beleggingsplannen in KBC Mobile en een aangepast fondsenaanbod kennen steeds meer succes.

 • In 2020 verdubbelde het aantal klanten dat ‘Beleg met je Wisselgeld’ heeft afgesloten. Ook de gewone beleggingsplannen kenden een verdere opgang.
 • Verder neemt de belangstelling voor duurzaam beleggen nog steeds toe: bijna 1 nieuwe belegging op 2 is intussen een duurzame belegging.
 • Over heel 2020 groeide het aantal beleggers bij Bolero, het online beleggingsplatform van KBC, met 46% ten opzichte van 2019. Er waren in de tweede jaarhelft 245% meer nieuwe klanten dan in 2019. Zij gaven aan dat niet alleen de dip op de financiële markten en de lage rente, maar ook de door de coronalockdown vrijgekomen extra tijd en middelen hen die stap deden zetten. Het aantal beurstransacties lag over de tweede jaarhelft maar liefst 225% hoger dan over de vergelijkbare jaarhelft in 2019.

Tegelijkertijd bleef ook de gereglementeerde spaarrekening voor velen een vaste waarde. Net zoals de voorbije jaren blijft de stijgende trend zich doorzetten. Eind december 2020 liep het gecombineerde volume bij KBC en CBC samen verder op tot 50,04 miljard euro. Dat is een stijging met 2,03 miljard euro (+ 4,2%) ten opzichte van 30 juni 2020 en een stijging met 4,23 miljard euro (+ 9,2%) tegenover een jaar geleden.

Beleggingsplannen sterk in de lift

 • Digitale apps in KBC/CBC Mobile verlagen de beleggingsdrempel. Het gespreid kunnen instappen met kleine bedragen maakt beleggen immers steeds toegankelijker. Via “beleggen met je wisselgeld” worden betalingen afgerond naar de bovenliggende euro en automatisch belegd in een beleggingsplan. In de maanden van volledige lock down lag het maandelijks afgerond bedrag wel iets lager.
 • In 2020 werden er dubbel zoveel ‘beleggen met je wisselgeld’-plannen afgesloten als in 2019.
 • Ook de gewone beleggingsplannen blijven succesvol.  Slechts een bijzonder klein aantal klanten pauzeerde dit automatisch beleggen tijdens de Corona-crisis.
 • In de KBC Mobile-app heeft de klant sinds kort ook de mogelijkheid om een lange termijnspaarcontract af te sluiten, beleggingsproducten bijkomend aan te kopen,… Zo brengt KBC de beleggersmogelijkheden dichter bij de klant.
 • Ook de belangstelling voor beleggingsfondsen/ beleggingsverzekeringen blijft groot. KBC houdt in de beleggingsgesprekken met klanten rekening met hun comfortzone, waardoor steeds meer klanten de stap durven zetten naar beleggen. Meer en meer klanten kiezen dan voor gemengde fondsen en multisignaalfondsen (Expertease). In deze laatste fondsen smelten de klassieke beleggingsprincipes samen met elementen uit de gedragseconomie, door de combinatie te maken van verschillende beheertechnieken. De klant kiest er in deze formule bewust voor om zijn kapitaal te ‘laten’ beleggen door experten. Ook de belangstelling voor duurzaam beleggen neemt verder toe: bijna 1 nieuwe belegging op 2 is intussen een duurzame belegging.
 • Gezien het lage renteklimaat bleef de interesse in termijnbeleggingen laag.

 

Blijvend groeiende belangstelling voor de beurs : Bolero & Matti

 • Net als in de eerste jaarhelft bleef ook in de tweede jaarhelft de belangstelling groot om te starten met beleggen op de beurs.
 • Het aantal nieuwe Bolero-klanten lag in de tweede jaarhelft nog steeds 240% hoger dan in 2019. Ook bleven heel wat jonge beleggers hun weg vinden naar Bolero: 40% van die nieuwe Bolero-beleggers is jonger dan 30 jaar. Over heel 2020 groeide het totaal aantal Bolero-beleggers met 46% aan ten opzichte van eind 2019. Uit een bevraging bij de nieuwe klanten blijkt dat ze niet alleen omwille van de dip van de markten en de lage rente startten met beleggen, maar ook omdat ze door de coronalockdown er meer tijd voor hadden en meer konden sparen.
 • Over de tweede jaarhelft lag het aantal beursorders maar liefst 225% hoger dan in de vergelijkbare jaarhelft van 2019, met absolute recorddagen in november dankzij het positief vaccinnieuws. Zo komt het totaal aantal beurstransacties bij Bolero meer dan 250% hoger uit dan in 2019. In de tweede jaarhelft merkte Bolero een sterke voorkeur voor de Amerikaanse beurs gevolgd door Euronext Brussel. Er werden ook nog steeds meer aankooporders (60%) dan verkooporders (40%) geplaatst.
 • Ook Matti, de slimme beleggingsassistent van Bolero, die begin 2020 gelanceerd werd, kende in de tweede jaarhelft een sterke instroom: 41% meer beleggers gingen aan de slag met Matti en de totaal geïnvesteerde AUM verdubbelden bijna. In de tweede jaarhelft ging de voorkeur van de Matti-beleggers vooral uit naar technologie, duurzaamheid en gezondheid.

 

 

De spaarrekening blijft niettemin een vaste waarde in 2020

 • De gereglementeerde spaarrekening bleef ook in 2020 aangroeien: eind december 2020 bedroeg het spaargeld bij KBC en CBC samen 50,04 miljard euro.
 • Dat is een stijging met 2,03 miljard euro (+4,2%) ten opzichte van 30 juni 2020
  en een stijging met 4,23 miljard euro (+ 9,2%) tegenover een jaar geleden.
 • Na een vlakke maand maart constateerde KBC/CBC een extra aangroei van het spaarvolume in de maanden nadien door minder consumptiemogelijkheden door de coronamaatregelen en uit voorzorg.

 

 

Totaal inlagen op gereglementeerde spaarrekeningen bij KBC en CBC in België:

(Indien je KBC-cijfers correct wil vergelijken met die van andere financiële instellingen actief over heel België, dien je rekening te houden met zowel de KBC- als CBC-cijfers.)

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en CBC samen:

 • 31/12/2020:      50,04 miljard euro
 • 30/06/2020:       48,01 miljard euro
 • 31/12/2019:      45,81 miljard euro

Opgesplitst per regio
Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en KBC Brussels (actief in Vlaanderen en Brussel):

 • 31/12/2020:      45,73 miljard euro
 • 30/06/2020:      43,87 miljard euro
 • 31/12/2019:      41,91 miljard euro

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen CBC (actief in Wallonië) :

 • 31/12/2020:      4,31 miljard euro
 • 30/06/2020:      4,14 miljard euro
 • 31/12/2019:      3,90 miljard euro
Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium