Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder in eerste halfjaar 2022

Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder in eerste halfjaar 2022

Ook volume KBC/CBC-spaarrekeningen groeit verder aan

 • Ondanks de toegenomen volatiliteit op de financiële markten blijft gespreid instappen in laagdrempelige digitale beleggingsoplossingen een succes. Klanten met een beleggingsplan genieten automatisch van gunstige instapmomenten. Op die manier kan gespreid beleggen ook opportuniteiten bieden in moeilijkere marktomstandigheden.
 • Ook in de huidige markten kiezen klanten in toenemende mate voor de ‘laten’ beleggen-formules van KBC via gemengde en multisignaalfondsen. Deze fondsen spelen optimaal in op marktevoluties en houden rekening met het persoonlijk profiel en de voorkeuren van de klanten.
 • De interesse voor beleggen op de beurs blijft, zij het iets minder uitgesproken dan tijdens de voorbije coronajaren. In de eerste jaarhelft steeg het totale aantal Bolero-klanten met 10% en de instroom van klanten en het aantal transacties liggen nog steeds respectievelijk 160% en 150% hoger dan in pre-coronatijden (2019).
Tegelijkertijd bleef ook de gereglementeerde spaarrekening voor velen een vaste waarde. Net zoals de voorbije jaren blijft de stijgende trend zich doorzetten. Eind juni 2022 liep het gecombineerde volume bij KBC en CBC samen verder op tot 56,13 miljard euro. Dat is een stijging met 2,34 miljard euro (+ 4,35%) ten opzichte van 31 december 2021 en een stijging met 3,48 miljard euro (+ 7,34%) tegenover een jaar geleden.

Het aantal beleggers blijft toenemen

Digitale toepassingen in KBC/CBC Mobile helpen de beleggingsdrempel te overwinnen. Het gespreid instappen met kleine bedragen maakt beleggen steeds toegankelijker. Een goed voorbeeld is “beleggen met je wisselgeld”. Hier worden betalingen afgerond naar de bovenliggende euro en automatisch belegd in een beleggingsplan.

Ook het instappen in beleggen via een klassiek beleggingsplan blijft verder stijgen.

 • Zowel het aantal klanten met “beleggen met je wisselgeld” als met een traditioneel beleggingsplan (mogelijk vanaf €25 per maand) blijft verder stijgen.
 • Beleggingsklanten die in de Corona periode intenser de mogelijkheden hebben ontdekt in KBC Mobile om hun beleggingen te beheren en consulteren zijn dit in toenemende mate blijven doen.
 • De meer vermogende klanten (Premium Banking) genieten nu binnen een globale benadering van hun vermogen, van een nieuwe vastgoedservice. Deze service kadert in het ontzorgen van klanten voor zowel hun roerend als onroerend vermogen en dit over de generaties heen. Van het verweren, het bezit en beheer tot de overdracht en successie, dankzij deze service helpen we klanten met hun vastgoed op belangrijke momenten. KBC Premium Banking klanten kunnen nu in het vastgoedoverzicht van KBC Mobile een real time vastgoedschatting opvragen. Zo krijgen ze onmiddellijk een schatting van de waarde van de onroerende vermogenscomponent in hun totale vermogen. En dit zowel voor appartementen, huizen als bouwgronden.
 • De Private Banking klanten werden eveneens verwend met de nieuwe kunstservice. Ook hier kadert de service in een totale dienstverlening over zoveel mogelijke vermogensbestanddelen. Het verwerven, behouden, beschermen en overdragen van kunst staan centraal in deze nieuwe service.
 • KBC heeft continue aandacht voor het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden van onze digitale beleggingsprocessen via KBC Mobile:
  • Bij Beleggen met je wisselgeld, waarbij betalingen worden afgerond naar de bovenliggende euro en automatisch worden belegd in een beleggingsplan, kan de klant zelf de beleggingsinspanning verhogen door automatisch de afronding te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen.
  • Bij het intekenen op pensioensparen via de KBC Mobile is het advies sterker op maat van de klant door rekening te houden met de persoonlijke financiële draagkracht.           
 • Diversificatie over verschillende beleggingsvormen is belangrijk gezien de regelmatig wijzigende fiscaliteit. Hierdoor neemt het aandeel van beleggingsverzekeringen toe. De klanten appreciëren ook de KBC-verzekeringsoplossingen die voor gemoedsrust zorgen (bv hospitalisatieplan of overlijdensverzekering).

Gestage blijvende interesse voor beleggen: Bolero, Bolero Crowdfunding & Matti

 • Ondanks de verslechterende marktomstandigheden op de beurs door de hoge inflatie en het Oekraïens-Russisch conflict, blijft Bolero een gestage instroom van nieuwe beleggers zien. YTD nam het totaal aantal Bolero-klanten met 10% toe. De instroom van nieuwe klanten lag in 1H22 zo’n 30% lager dan in 1H21, maar nog steeds 160% hoger dan pre-corona.
 • Nog steeds blijft er een grote interesse van jongeren: 1 op de 3 nieuwe Bolero-klanten is jonger dan 30 jaar, meer dan de helft is jonger dan 40 jaar.
 • Het aantal transacties in 1H22 lag 25% lager dan in 1H21, maar ligt nog steeds 150% boven 2019 (pre-corona). Er was geen grote verkoopbeweging te zien: het overgrote merendeel van de transacties blijven aankopen (65% aankopen in Q1 en zelfs bijna 70% in mei/juni vs. verkooptransacties).
 • Ook Matti, de slimme beleggingsassistent van Bolero, blijft gestaag groeien: YTD nam het aantal Matti-beleggers met 14% toe. De in Matti geïnvesteerde assets under management groeiden 6,5% aan vs. eind 2021, ondanks de daling op de wereldwijde markten.
 • Bolero Crowdfunding, het crowdlendingplatform van KBC, haalde in de eerste jaarhelft 2,53 miljoen euro op voor 5 bedrijven. Investeerders zijn iets voorzichtiger geworden voor dit type belegging: zo ligt het gemiddeld geïnvesteerde bedrag per investeerder iets lager dan de voorbije jaren.

Verantwoorde beleggingsfondsen zetten hun steile klim verder

 • KBC en CBC zien de marktbeweging naar verantwoorde beleggingsfondsen verder versnellen. Beleggers hechten steeds vaker belang aan ecologische en sociale criteria bij het beheer van hun vermogen. Vandaag kiest meer dan de helft van onze Belgische beleggers voor een fonds dat verantwoord belegt en is de inleg in dergelijke fondsen in twee jaar tijd verdrievoudigd. Eind 2021 bedroeg dit cijfer 31,7 miljard euro.
 • Voor de verantwoorde beleggingsfondsen hanteert KBC Asset Management (KBC AM) al enkele jaren een strikte beleidslijn met nultolerantie voor fossiele brandstoffen. In deze fondsen worden namelijk naast thermische steenkool ook alle andere fossiele brandstoffen zoals olie en gas uitgesloten, net als kernenergie. Enkel hernieuwbare én veilige energiebronnen zijn toegelaten in de fondsen die verantwoord beleggen.
 • Ook binnen de conventionele beleggingsfondsen zet KBC stappen om de klimaatimpact te milderen. Zo voerden KBC en CBC op 1 januari 2021 een strenge beleggingspolitiek in voor zowel de beleggingsfondsen van KBC AM als de eigen investeringsportefeuille: mijnbouwbedrijven die steenkool* ontginnen werden vanaf dan uitgesloten uit àlle beleggingsfondsen, net als nutsbedrijven die voor hun elektriciteitsproductie steenkool gebruiken.

     * Met uitzondering van steenkool voor staalproductie, omdat op vandaag voor dat productieproces geen  valabel energetisch alternatief beschikbaar is.

• Bovendien wijzigden KBC en CBC op 11 november 2021 het beleggingsbeleid van Pricos & Pricos Defensive (de pensioenspaarfondsen van KBC). Deze beleggen nu enkel nog in maatschappelijk verantwoorde activa, met een nultolerantie voor fossiele brandstoffen. Ook hier maakten KBC en CBC een bewuste keuze voor het klimaat, meer dan ooit voor de lange termijn.

De spaarrekening bleef niettemin een vaste waarde in 2022

 • De gereglementeerde spaarrekening bleef ook in de eerste helft van 2022 aangroeien: eind juni 2022 bedroeg het spaargeld bij KBC en CBC samen .56,13 miljard euro.
 • Dat is een stijging met 2,34 miljard euro (+4,35.%) ten opzichte van 31 december 2021 en een stijging met 3,84 miljard euro (+7,34%) tegenover een jaar geleden.

Totaal inlagen op gereglementeerde spaarrekeningen bij KBC en CBC in België:
(Indien je KBC-cijfers correct wil vergelijken met die van andere financiële instellingen actief over heel België, dien je rekening te houden met zowel de KBC- als CBC-cijfers.).

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en CBC samen:
o 30/6/2022: 56,13 miljard euro
o 31/12/2021: 53,79 miljard euro
o 30/06/2021: 52,29 miljard euro

Opgesplitst per regio Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen KBC en KBC Brussels (actief in Vlaanderen en Brussel):
o 30/6/2022: 51,16 miljard euro
o 31/12/2021: 49,08 miljard euro
o 30/06/2021: 47,75 miljard euro

Volumes op gereglementeerde spaarrekeningen CBC (actief in Wallonië) :
o 30/6/2022: 4,97 miljard euro
o 31/12/2021: 4,71 miljard euro
o 30/06/2021: 4,54 miljard euro

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium